MVGYOSZ Irattár
Dokumentumaink olvasásához pdf olvasó szükséges és .pdf formátumban letölthetőek.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Weninger Magda elérhetőségei

Az MVGYOSZ tájékoztatója a visszaélés-bejelentő rendszerről

Elnökségi és küldöttgyűlési határozatok

Az MVGYOSZ Elnökségének 2024. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ elnökségének 2024. évi határozatai

Az MVGYOSZ elnökségének 2023. évi határozatai

Az MVGYOSZ elnökségének 2022. évi határozatai

Az MVGYOSZ elnökségének 2021. évi határozatai

Az MVGYOSZ Elnökségének 2020. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

A veszélyhelyzet idején hozott elektronikus határozatok

A 2020.12.09-ei online ülés határozatai

A 2020.11.12-ei ülés online határozatai

A 2020. 10. 07-ei ülés határozatai

A 2020. 09. 02-ai ülés határozatai

A 2020. 07. 16-ai ülés határozatai

A 2020. 07. 01-ei ülés határozatai

A 2020. 01. 29-ei ülés határozatai

Az MVGYOSZ Elnökségének 2019. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2018. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2017. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2016. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2015. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2014. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2013. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

A 34/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat végrehajtása az elnökségi tagok internetes szavazása alapján felfüggesztésre került, mivel az események időközben úgy alakultak, hogy az MVGYOSZ meghívást kapott az OTÉK egyeztető fórumára.

Az MVGYOSZ Elnökségének 2012. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2011. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2010. évi határozatai az alábbiakban letölthetők:

Az MVGYOSZ testületi szerveinek meghívói

Az alábbiakban olvashatja az MVGYOSZ testületi szerveinek meghívóit kivonatos formában.

Az MVGYOSZ testületi szerveinek 2024. évi meghívói

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2024. június 14-én (pénteken) 9:00 órai  kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

  1. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének (a továbbiakban VGYTME) előlegkérelmének megvitatása
  2. VGYTME székházvásárlás támogatására irányuló kérelmének megvitatása
  3. VGYTME 2024. évi költségvetési támogatásának megvitatása
  4. VGYTME részére továbbadható SZJA 1% megvitatása
  5. Döntés a könyvvizsgáló díjának emeléséről

Budapest, 2024. június 6.

Dr. Nagy Sándor

elnök

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2024. május 29-án (szerdán) 10:00 órai   kezdettel küldöttgyűlést tart.

Az ülés helye: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (rendezvényterem)

(1146. Budapest, Hermina út 47.)

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2024. május 29-én 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.

Napirendi javaslat:

  1. Elnöki megnyitó
  2. Az elnökség által 2024. május 3-án megtárgyalt és a küldöttgyűlés elé terjesztett 2023 évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
  3. A Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolója és elfogadása
  4. Az MVGYOSZ Alapszabályának módosítása
  5. Döntés a könyvvizsgáló díjának emeléséről
  6. Bejelentések és hozzászólások

Felhívom Küldött-társam figyelmét, hogy a küldöttek regisztrációja aláírt jelenléti ív alapján történik.

Kérem, hogy a küldöttgyűlés eredményessége érdekében a meghirdetett 10:00 órai kezdő időponttól előre láthatólag 13:00 óráig a küldöttgyűlés határozatképességét biztosítani szíveskedjen, különösen fontos ez az alapszabály módosítására figyelemmel, amely 3/4-es jelenlétet igényel.

Budapest, 2024. május 3.

Dr. Nagy Sándor

elnök

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2024. május 3-án (pénteken) 10:00 órai   kezdettel online elnökségi ülést tart,, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Az MVGYOSZ 2023. évi szakmai beszámolójának megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  2. Az MVGYOSZ 2023. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése
   Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, dr. Nagy Sándor elnök
  3. A 2024. évi küldöttgyűlés meghívójának összeállítása
   Előadó: dr. Nagy Sándor
  4. Egyebek

Budapest, 2024. április 25.

Dr. Nagy Sándor

elnök

Tájékoztatom, hogy az MVGYOSZ felügyelő bizottságának ülése az alábbi helyen és időben lesz megtartva.

Helye: 1133. Budapest, Kárpát u. 2. VI. em. 96.

Ideje: 2024. május 02. 17:00 óra

Napirend:

 1. Beszámoló összeállítása az MVGYOSZ 2023. évi tevékenységének és gazdálkodásának vizsgálatáról
 2. Az FB. munkatervének meghatározása a 2024. II. félévre.

dr. Várkonyi Julianna

fb. elnök

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2024. április 12. (péntek) 10:00 órai   kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
   Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  3. Beszámoló a megbízott szakmai vezető munkájáról
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
   Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
  5. Az MVGYOSZ 2024.évi költségvetésének elfogadása
   Előadó: dr. verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  6. A költségvetési támogatás egy részének szempontjait tartalmazó szempontrendszer 2024. évi módosításainak elfogadása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Velegi Dorottya mb szakmai vezető
  7. Az MVGYOSZ alapszabálya módosítására tett javaslat elfogadása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  8. Az MVGYOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  9. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete előlegkérelméről
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  10. Döntés a küldöttgyűlés előkészítésének időpontjairól
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, dr. Velegi Dorottya mb szakmai vezető
  11. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor

elnök

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2024. január 31-én (szerda) 10:00  órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
   Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  3. Beszámoló a megbízott szakmai vezető munkájáról
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
   Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
  5. Az MVGYOSZ Elnökség 2024.évi munkatervének elfogadása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  6. A továbbadható 2024. évi költségvetési támogatás arányának meghatározása a szövetség tagegyesületeinek működésére
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  7. Az MVGYOSZ tagegyesületei részére 2024-ben továbbadott költségvetési támogatás felosztási szempontjainak meghatározása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  8. Az MVGYOSZ részére 2023-ban felajánlott SZJA 1% felosztásának meghatározása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  9. Döntés a székház beruházásával kapcsolatos többletköltségekről
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök,
  10. Az MVGYOSZ 2024. évi küldöttgyűlése időpontjának meghatározása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök,
  11. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor

elnök

Az MVGYOSZ testületi szerveinek meghívói a korábbi évekből

Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2023.12.06.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. december 6-án (szerda) 11:00  órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Döntés az elnök IV. negyedévi prémiumának kifizetéséről
   Előadó:  dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
  3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
   Előadó:  dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
   Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
  6. Döntés a balatonboglári üdülő 2024. évi üzemeltetéséről, az üzemeltetési díjról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  7. Hozzászólások, egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Ülést tart az MVGYOSZ felügyelő bizottsága – 2023.10.30

Tisztelt felügyelő bizottsági tag!

Tájékoztatom, hogy az MVGYOSZ fb. ülése az alábbi helyen és időben lesz megtartva.

Helye: 1133. Budapest, Kárpát u. 2. VI. em. 96.

Ideje: 2023. október 30. 17:00 óra

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az  I. és II. félévben végzett ellenőrzésről.

Dr. Várkonyi Julianna

fb. elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2023.09.21.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. szeptember 21-én (csütörtök) 9:00  órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Döntés az elnök III. negyedévi prémiumának kifizetéséről
   Előadó:  dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
  3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
   Előadó:  dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
   Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
  6. Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány tisztségviselőinek kinevezése (előkészítő megbeszélés)
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  7. Hozzászólások, egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2023.06.28.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. június 28-én (szerda) 9:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

A csatlakozási link az ülés előtt kerül kiküldésre

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Döntés az elnök II. negyedévi prémiumának kifizetéséről
   Előadó:  dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
  3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
   Előadó:  dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
  4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
   Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
  5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
   Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
  6. Döntés a 2023. évi Braille-emlékérem adományozásáról
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  7. Hozzászólások, egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2023.06.12.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. június 12-én (hétfő) 8:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

  1. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kérelmének megtárgyalása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. A Vakok és Gyengénlátók Győr-Sopron-Moson Megyei Egyesülete kérelmének megtárgyalása
   Előadó:  dr. Nagy Sándor elnök
  3. Döntés a tagegyesületek részére folyósítandó 500.000,- Ft gyorssegély folyósításáról a 2023. évi költségvetési támogatás terhére
   Előadó:  dr. Nagy Sándor elnök

Dr. Nagy Sándor

elnök


Küldöttgyűlést tart az MVGYOSZ – 2023. május 24.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. május 24. (szerdán) 10:00 órai kezdettel küldöttgyűlést tart.

Az ülés helye:   Vakok Általános Iskolája, Nádor terem

(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2023. május 24-én 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.

Napirendi javaslat:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Az elnökség által 2023 április 26-án megtárgyalt és a küldöttgyűlés elé terjesztett 2022 évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
 3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolója és elfogadása
 4. Az MVGYOSZ Alapszabályának módosítása
 5. Bejelentések, hozzászólások

Az MVGYOSZ Elnöksége nevében:

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2023.05.15.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. május 15-én (hétfő) 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

  1. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 2023. évi költségvetési támogatásának megtárgyalása
   Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
  2. Az MVGYOSZ részére 2022-ben felajánlott 2021. évi SZJA 1% bevételből a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére megállapított SZJA 1% továbbadása
   Előadó:  dr. Nagy Sándor elnök
  3. Egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Ülést tart az MVGYOSZ felügyelő bizottsága – 2023.05.02.

Tisztelt felügyelő bizottsági tag!

Tájékoztatom, hogy az MVGYOSZ fb. ülése az alábbi helyen és időben lesz megtartva.

Helye: 1133. Budapest, Kárpát u. 2. VI. em. 96.

Ideje: 2023. május 02. 17:00 óra

Napirend:

 1. Beszámoló összeállítása az MVGYOSZ 2022. évi tevékenységének és gazdálkodásának vizsgálatáról

Várkonyi Julianna

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ – 2023. április 26.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. április 26. (szerdán) 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Az MVGYOSZ 2022. évi szakmai beszámolójának megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése
  Előadó: dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető, dr. Nagy Sándor elnök
 2. Az MVGYOSZ 2022. évi közhasznúsági mellékletének megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, dr. Nagy Sándor elnök
 3. A 2023. évi küldöttgyűlés meghívójának összeállítása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 4. Egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ – 2023. április 13.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. április 13. (csütörtök) 09:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete kérelmének megtárgyalása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete kérelmének megtárgyalása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 3. Döntés 12 tagegyesület 2023. évi költségvetési támogatásának kiegészítéséről
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 4. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ – 2023. március 29.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. március 29. (szerda) 12:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Döntés az elnök I. negyedévi prémiumának kifizetéséről
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
 3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 4. Beszámoló a megbízott szakmai vezető munkájáról
  Előadó:Dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
 5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 6. A 10/2023. (I. 31.) sz. elnökségi határozat módosítása, az MVGYOSZ küldöttgyűlés időpontjának változása miatt
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 7. A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 8. Egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ – 2023. január 31.

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2023. január 31. (kedd) 14:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 3. Beszámoló a megbízott szakmai vezető munkájáról
  Előadó: dr. Velegi Dorottya szakmai vezető
 4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó:dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 5. Döntés a WebRTC platform fejlesztéséről
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 6. Döntés a Rithnovszky-díj adományozásáról 2023-ban
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 7. Az MVGYOSZ részére 2022-ben felajánlott SZJA 1% felosztásának meghatározása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 8. Az MVGYOSZ és a tagegyesületei között megkötött együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető
 9. Az MVGYOSZ 2023. évi Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 10. Bejelentések, vegyes ügyek

Dr. Nagy Sándor

elnök

Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége – 2022.12.20.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2022. december 20. (kedd) 9:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Döntés az elnök IV. negyedévi prémiumának kifizetéséről
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
 3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó:dr. Velegi Dorottya szakmai vezető
 5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 6. Bejelentések, vegyes ügyek

elnök


Ülést tart az MVGYOSZ Felügyelő Bizottsága – 2022.10.25.

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag, Kedves Meghívott!

Tájékoztatom, hogy az MVGYOSZ FB következő ülését az alábbiak szerint hívom össze.

Helye: 1133. Budapest, Kárpát u. 2. VI. em. 96.

Ideje: 2022. október 25, kedd. 17:00 óra

Napirend:

 1. A CNP-KP-1-3021/1-000309 sz., Az Európa jövőjéről szóló konfereciasorozathoz nyújtott támogatás elszámolása, a teljesítésről szóló beszámoló vizsgálata.
 2. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2021” (kód: SKK2O2I) c. projekt teljesítése és elszámolása

dr. Várkonyi Julianna

az FB elnöke


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2022.09.08.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2022. szeptember 8-án (csütörtök) 9:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Döntés az elnök III. negyedévi prémiumának kifizetéséről
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök
 3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó:Ollé-Németh Orsolya szakmai vezető
 5. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 6. MVGYOSZ sajtótermékei jövő évi árának meghatározása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 7. Egyebek.

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2022.06.28.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2022. június 28. (kedd) 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó:dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 5. Döntés a Braille-emlékérem adományozásáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 6. Egyebek.

Dr. Nagy Sándor

elnök


Küldöttgyűlést tart az MVGYOSZ – 2022.05.26.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2022. május 26-án (csütörtök) 10:00 órai kezdettel küldöttgyűlést tart.

Ülés helye:

Vakok Általános Iskolája, Nádor terem

(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2022. május 26-án 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.

Napirendi javaslat:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Az elnökség által 2022. április 28-án elfogadott, a 2021 évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója és elfogadása
 4. Jelölő Bizottság megválasztása
 5. FESZT küldött választása
 6. Bejelentések, hozzászólások

Az MVGYOSZ Elnöksége nevében:

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülést tart az MVGYOSZ felügyelő bizottsága – 2022.05.03.

 

Tisztelt felügyelő bizottsági tag!

Tájékoztatom, hogy az MVGYOSZ fb. ülése az alábbi helyen és időben lesz megtartva.

Helye: 1133. Budapest, Kárpát u. 2. VI. em. 96.

Ideje: 2022. május 03. 17:00 óra

Napirend:

 1. Beszámoló összeállítása az MVGYOSZ 2021. évi tevékenységének és gazdálkodásának vizsgálatáról

Várkonyi Julianna

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2022.04.28.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2022. április 28-án (csütörtök) 11:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 4. Beszámoló a székház felújításának helyzetéről
  Előadó:dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 5. Az MVGYOSZ 2021. évi szakmai beszámolójának megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető, dr. Nagy Sándor elnök
 6. Az MVGYOSZ 2021. évi közhasznúsági mellékletének megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése a számviteli beszámolók alapján.
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, dr. Nagy Sándor elnök
 7. A 2022. évi küldöttgyűlés meghívójának az összeállítása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 8. A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 9. Egyebek

Dr. Nagy Sándor

elnök


Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2022.02.21.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2022. február 21. (hétfő) 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Napirendi javaslat:

 1. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének ellenőrzésről szóló tájékoztatás, valamint ennek ismertében az egyesület 2022. évi támogatásának megállapítása.
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, Németh Orsolya szakmai vezető

dr. Nagy Sándor

elnök

Online elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.12.02.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2021. december 2-án (csütörtök) 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: Google Meet online felülete

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Döntés az elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséről
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám
 3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó:Németh Orsolya szakmai vezető
 5. Tájékoztatás a székház felújításáról
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 6. A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesület akkreditációs díjának részleges megtérítése
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 7. Bejelentések, vegyes ügyek

Elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.09.28.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2021. szeptember 28-án (kedd) 10:00 órai kezdettel elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: MVGYOSZ telephelye 1146 Budapest, Thököly út 105. III. emeleti tárgyaló

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 4. Beszámoló a székház felújításáról
  Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető
 5. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesület kölcsöne visszafizetési határidejének módosítására irányuló kérelem elbírálása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 6. A Vakok Világa újság megújításának ismertetése és megvitatása
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 7. Díj adományozása a hangoskönyvtár működésének 60. évfordulója alkalmából
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 8. Bejelentések, vegyes ügyek

Ülésezik az MVGYOSZ küldöttgyűlése 2021.08.26.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2021. augusztus 26-án (csütörtök) 10:00 órai kezdettel küldöttgyűlést tart.

Az ülés helye: Vakok Általános Iskolája, Nádor terem

(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2021. augusztus 26-án 10:30 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg.

Napirend:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Az elnökség által 2021. április 28-án elfogadott 2020. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági melléklet megerősítése
 3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolója és elfogadása
 4. Az Alapszabály módosítása
 5. A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) küldöttjeinek megválasztása
 6. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kizárásának ügyében
 7. Bejelentések, hozzászólások

Nagy Sándor

elnök


Ülésezik a felügyelő bizottság 2021.08.02.

Az MVGYOSZ felügyelő bizottsága 2021. augusztus 02-án 17:00 órai kezdettel ülést tart Budapesten, Kárpát u. 2. VI. / 96. szám alatt.

Az ülés témái:

 1. A 2020. évi felügyelő bizottsági munkáról szóló jelentés megvitatása, elkészítése, és küldöttgyűlés elé terjesztése.

dr. Várkonyi Julianna

F.B. elnök


Elnökségi ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.07.27.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2021. július 27. (kedd) 10:00 órai kezdettel  elnökségi ülést tart.

Az ülés helye: MVGYOSZ telephelye

1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet, tárgyaló

Napirendi javaslat:

 

  1. Beszámoló az elnök munkájáról

  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

  1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető

  1.  Tájékoztatás a székház felújításáról

           Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, szolgáltatásvezető

  1. Döntés a küldöttgyűlés összehívásáról, a küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása

           Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Döntés a Braille emlékérem adományozásáról

           Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Döntés tag delegálásáról az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba

                Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Az Alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé terjesztése

                Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Bejelentések,vegyes ügyek

           

 • Nagy Sándorelnök

Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.05.27.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2021. május 27-én (csütörtök) 11 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

 1. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

 1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető

 1.  A költségvetési támogatás felosztásának szakmai szempontjait meghatározó pontrendszer elfogadása

         Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető

 1.  Tájékoztatás a székház felújításáról

Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

 1. Bejelentések, vegyes ügyek

Nagy Sándor

elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ felügyelő bizottsága 2021.04.21.

Az MVGYOSZ felügyelő bizottsága online ülést tart az alábbi időpontban és helyen:

Helye: a pandémiás helyzetre tekintettel a Messenger közös, meghívásos felülete

Ideje: 2021. április 21. 17:00 óra

Napirend:

 1. Az MVGYOSZ 2020-as beszámolójának vizsgálati jelentése.
 2. Egyebek

dr. Várkonyi Julianna

fb. elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.03.31.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége 2021. március 31-én (szerda) 11 órai kezdettel online elnökségi ülést tart.

 

Napirendi javaslat:

 1.     Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

 1.     Döntés az elnök 2. negyedévi prémiumának kifizetéséről

Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám

 1.     Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

 1.      Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető

 1.       Tájékoztatás a székház felújításáról

Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető

 1.       Bejelentések, vegyes ügyek

Nagy Sándor

elnök


Online ülést tart az MVGYOSZ elnöksége 2021.03.10.

Az MVGYOSZ elnöke online elnökségi ülést hívott össze 2021. március 10-én (szerda) 11:00 órai kezdettel.

Napirend:

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének meghallgatása a 2020. évi költségvetési támogatás elszámolásával, továbbá a 2021. február 24-én megtartott ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban.

Nagy Sándor

elnök

Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2020.10.07.

Ismét összeül az MVGYOSZ vezetősége, hogy döntsön az aktuális fontos kérdésekben.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2020. október 7-én 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ telephelyén (1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet Tárgyaló).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

 1. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 2. Döntés az elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről
  Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám
 3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 5. Döntés a Braille-bizottság működéséről
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 6. Döntés üdülési jog lemondásáról a keszthelyi Abbázia üdülőben
  Előadó dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 7. Döntés a Blindshell vásárlóinak támogatásáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 8. Döntés a Távszem felvételéről a nemzeti értéktárba
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 9. A fehérbot napi rendezvény előkészítése
  Előadó: Németh Orsolya szakmai vezető
 10. Tájékoztatás a VKK tulajdoni helyzetével kapcsolatos megbeszélésről
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 11. Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik a felügyelő bizottság 2020. 10. 01.

Az MVGYOSZ felügyelő bizottsága 2020. október 01-én 17:00 órai kezdettel ülést tart Budapesten, a Kárpát u. 2. szám alatt.

Az ülés témái:

 1. A korábbi felügyelő bizottsági jelentések áttekintése
 2. Az MVGYOSZ szabályzatainak áttekintése

Várkonyi Julianna

F.B. elnök


Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2020.09.02.

A nemrégiben megválasztott vezetőség megtartja első ülését, ahol számos fontos kérdésben döntenek az elnökségi tagok.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2020. szeptember 2-án 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ telephelyén (1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet Tárgyaló).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

 1. Alelnök megválasztása
 2. Beszámoló az elnök munkájáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 1. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
  Előadó: Angyal Gábor
 1. Gazdasági vezető kinevezésének jóváhagyása
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 1. Szakmai vezető kinevezésének jóváhagyása

          Előadó dr. Nagy Sándor elnök

 1. Tájékoztatás az MVGYOSZ aktuális gazdasági- és humánerőforrás helyzetéről
  előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 1. Az MVGYOSZ 2020. évi költségvetésének elfogadása
  Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
 1. Az EET feladatainak tervezése 2020. december 31-ig
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
 1. Döntés az Őrszem projekt lezárásáról
  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető, Angyal Gábor
 2.  Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik a felügyelő bizottság 2020. 08. 27.

Az MVGYOSZ felügyelő bizottsága 2020. augusztus 27-én 17:00 órai kezdettel ülést tart Budapesten, a Thököly út 105. szám alatt.

Az ülés témái:

 1. Dokumentáció elkészítése
 2. Tájékoztatás a korábbi FB tevékenységéről
 3. Ügyrend meghatározása

Várkonyi Julianna

F.B. elnök


Üléseznek az MVGYOSZ küldöttei 2020.07.30.

A szövetség székházában választással egybekötött rendkívüli küldöttgyűlést tartanak a tagegyesületek küldöttei.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy választással egybekötött rendkívüli küldöttgyűlést tartanak a tagegyesületei által megválasztott küldöttek 2020. július 30-án 10:00 órai kezdettel az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

A küldöttek az alábbi napirendet tárgyalják:

Napirend:

 1. Elnöki megnyitó
 2. A 2019. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági jelentés elnökségi határozatban történt elfogadásának megerősítése
 3. A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója és elfogadása
 4. A leköszönő elnök záróbeszéde
 5. A küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása
 6. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelölt lista ismertetése
 7. Vezető tisztségviselők megválasztása
  (elnök, elnökségi tagok, Felügyelőbizottság tagjai)
 8. Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
 9. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása
 10. Választási eredmények ismertetése
 11. Bejelentések, hozzászólások

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2020.07.01.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2020. július 1-jén 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ telephelyén (1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet Tárgyaló).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

1 Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

2 Döntés az elnök 2. negyedévi prémiumának kifizetéséről

Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök

3 Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

4 Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

5 Döntés a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásáról, a küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

6 Döntés a Braille-emlékérem adományozásáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

7 Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2020.03.13.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2020. március 13-án 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ telephelyén (1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet Tárgyaló).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

1 Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök      

2 Döntés az elnök 1. negyedévi prémiumának kifizetéséről

Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök

3 Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

4 Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

5 A pontrendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatása

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

6 Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

7 Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2020.01.29.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2020. január 29-én 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ telephelyén (1146 Budapest, Thököly út 105. 3. emelet Tárgyaló).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

1 Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

2 Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

3 Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

4 A 2020. évi választó küldöttgyűlés időpontjának meghatározása

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

5 Döntés a 2019-ben felajánlott 2018. évi SZJA 1 %-ának felosztásáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

6 Döntés a szövetség tagegyesületeinek 2020. évi költségvetési támogatásáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

7 Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök

Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2019.12.12.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2019. december 12-én 10:00 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

1 Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

2 Döntés az elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséről

Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám

3 Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

4 Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

5 Gazdasági vezető munkabérének rendezése

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

6 Tájékoztatás a Székház felújítás ügyintézésének jelenlegi helyzetéről

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

7 Döntés az MVGYOSZ 2019. előtt használt logójáról rendelkező elnökségi határozat(ok) hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

8 Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről

Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető

9 Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Ülésezik az MVGYOSZ elnöksége 2019.10.04.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy az MVGYOSZ elnöksége 2019. október 4-én 11:30 órai kezdettel ülést tart az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

A vezetőség az alábbi napirendet tárgyalja:

1 A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadók: dr. Nagy Sándor elnök, Nyusti Szilvia kuratóriumi elnök

2 A szövetségi sajtótermékek árának meghatározása a 2020-as évre

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

3 Elektronikus szavazás megerősítése (dr. Roska Botond Braille-emlékérem adományozása)

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

4 Döntés az elnök 3. negyedévi prémiumának kifizetéséről

Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök

5 Bejelentések, vegyes ügyek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök


Üléseznek az MVGYOSZ küldöttei 2019.10.04.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vezetősége tájékoztatja az olvasókat, hogy a tagegyesületei által megválasztott küldöttek 2019. október 4-én 10:00 órai kezdettel ülést tartanak az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

A küldöttek az alábbi napirendet tárgyalják:

– Elnöki megnyitó

– Alapszabály módosítás

– Hozzászólások, egyebek

Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet és meghallgathatja.

dr. Nagy Sándor

elnök

Elnökségi és Küldöttgyűlési jegyzőkönyvek

Az MVGYOSZ Elnökségének 2019. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2019. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2018. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2018. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2017. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2017. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2016. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2016. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2015. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2015. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2014. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2014. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2013. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2013. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2012. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2012. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2011. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2011. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

 Az MVGYOSZ Küldöttgyűlésének 2010. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Az MVGYOSZ Elnökségének 2010. évben tartott üléseiről készült jegyzőkönyveket az alábbiakban olvashatják:

Közhasznúsági beszámolók

Beszámoló az adózók által felajánlott SZJA 1%-ának felajánlásáról

Tájékoztató az adományok felhasználásáról

Visszaélés- bejelentő űrlap

Küldje el bejelentését az alábbi űrlap kitöltésével!