kép:Braille emlékérem hátoldal látható felirat A vakokért végzett munkájáért

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a látássérült személyekért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Louis Braille emlékérmet adományozhat. A kitüntetésre történő felterjesztés és a díj odaítélésének módját szabályzatban rögzítette az MVGYOSZ Elnöksége. Az emlékérem adományozási szabályzata a méltatások után olvasható.

Louis Braille emlékéremmel kitüntetettek:

Adományozási szabályzat:

Louis Braille emlékérem
adományozási szabályzat

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) Elnöksége a látássérültek érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseként Louis Braille-emlékérem kitüntetést alapított.

A Louis Braille- Emlékérem Adományozási Szabályzata

1.§ Az Emlékérem adományozása és célja

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége, az Alapszabály 3. § (20) bekezdése alapján, Louis Braille- Emlékérmet adományoz, amellyel megbecsülését és tiszteletét kívánja kifejezni a munkáját elősegítő, illetve abban közreműködő személyek, társadalmi és más szervezetek iránt.
2. § Az adományozó szerv és a megadományozhatók köre
(1) A Louis Braille- Emlékérem adományozása az MVGYOSZ tagegyesületeinek előterjesztése alapján történik.

Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, illetve szervezetre vonatkozó javaslat esetén, annak megnevezését,
b) a javaslat részletes indokolását, a számszerű adatok pontos feltüntetésével.
Az előterjesztési határidő minden év május 31-e.
(2) A kitüntetés adományozására az Elnökség bármely tagja önállóan is tehet javaslatot. Az adományozás kérdésében az MVGYOSZ Elnöksége határoz.
(3) Az Emlékérem az MVGYOSZ, illetve tagegyesületeinek Alapszabályában rögzített feladatok és célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelkedő, vagy tartós munkát végző személyek, társadalmi és más szervezetek (klubok), jogi személyek, illetve azok szervezeti egységei részére adományozható.
(4)Az Emlékérem külföldi állampolgárok és szervezetek részére is adományozható.

3. § Az adományozás szabályai, az Emlékérem leírása

(1) Az MVGYOSZ Elnökségének döntése alapján, évente legfeljebb 5 (öt) darab Emlékérem adományozható.
(2) A Braille- Emlékérmek átadására minden évben a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából tartott ünnepség keretében kerül sor.
(3) A Louis Braille- Emlékérem 65 milliméter átmérőjű, ezüstből készült kitüntetés. Az Emlékérem elülső oldalán Louis Braille profilportréja szerepel, a „Louis Braille-

Louis Braille emlékérem
adományozási szabályzat

Emlékérem” felirattal, valamint Louis Braille születésének és halálának évszáma: „1809-1852” kerül feltüntetésre. Az Emlékérem hátlapján körbe futó feliratként a „Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége”, alatta pedig „a vakokért végzett munkáért” felirat található. Az érem hátlapjának a közepén keresztbe futó sávban szerepel Braille-írással az „MVGYOSZ” betűszó, továbbá alatta található gravírozva az adományozás éve, valamint a kitüntetett neve.

4. § Záró rendelkezések

(1) Az adományozó a Louis Braille- Emlékérem kitüntetésben részesült személyeket, illetve szervezeteket az MVGYOSZ honlapján feltünteti.
(2 Az adományozott Emlékérmekről az MVGYOSZ titkársága nyilvántartást vezet.
(3) Ez a szabályzat 2008. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg, az 1993. október 1. napján hatályba lépett Louis Braille- Emlékérem Adományozási

Szabályzat hatályát veszti.

Záradék:

Jelen szabályzat módosítását az elnökség a 43/2015. (IX.2.) számú Elnökségi Határozatával fogadta el.

Budapest, 2015. szeptember 2.

……………………………………….
dr. Nagy Sándor
elnök