Mint, ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, röviddel ezután pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordult az MVGYOSZ annak érdekében, hogy a kizárólag a főváros területén történő vasúti utazás esetén a látássérülteknek a MÁV-START Zrt. járatain ne kelljen jegyet váltaniuk, arra is használhassák a helyi utazás esetén őket megillető díjmentes utazást biztosító, a súlyosan fogyatékos személyek részére kiadott hatósági bizonyítványt. Többen jelezték ugyanis szövetségünknél, hogy – főként a 3-as metró felújítása miatt – szívesen használnák a vasúti utazást helyi viszonylatban, azonban ezt megnehezíti, hogy ebben az esetben jegyet kell váltaniuk.

Levelünkben ennek kapcsán azon álláspontunknak adtunk hangot, hogy indokolatlan különbségtételt valósít meg, és mint ilyen az egyenlő bánásmód követelményét sérti az a gyakorlat, mely alapján némely, a fővárosban használható bérlet típusok lehetővé teszik a főváros területén a MÁV-START Zrt. járatainak bizonyos feltételek szerinti használatát külön jegyváltás nélkül. Ez a lehetőség ugyanakkor nem áll fenn azok számára, akik nem kedvezményes bérlettel, hanem fogyatékosságuk alapján hatósági bizonyítvány felmutatásával vesznek részt a helyi tömegközlekedésben.

A különbségtétel azért indokolatlan, mert mindkét esetben a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről rendelkező 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet alapján biztosított kedvezmények igénybe vételéről van szó.

A MVGYOSZ teljes levelét itt olvashatják.Helyi utazási kedvezmény értelmezés

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztálya válasz levelében az alábbiakról tájékoztatott: az M3-as metró pótlása során szükséges kapacitást a 45 másodpercenként közlekedő M3-as pótló autóbuszok és további alternatív autóbuszjáratok biztosítják. Ezeknek a járatoknak mindegyikén igénybe vehető a látássérülteknek és a vonatkozó kormányrendelet „Fogyatékos személyek utazási kedvezménye” része alapján járó díjmentes helyi utazási lehetőség.

A Budapest-bérlettel rendelkező utasoknak a vonatok budapesti használata kizárólag a kényelmesebb eljutást segítő, kiegészítő utazási alternatíva, tehát nem a metrópótlás része.

Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a látássérültek számára a helyközi közlekedésben, így a vasúton is 90%-os mértékű jegy- és bérletkedvezményt állapít meg. A helyközi járatok díjszabásának és utazási kedvezményeinek esetleges módosítása ugyanakkor a helyközi közlekedés ellátásáért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik. 

A hivatal válaszát teljes terjedelemben itt olvashatják.

Megkeresésünkre küldött válaszában az Innovációs és Technológiai Minisztérium álláspontját az alábbiak szerint fejtette ki: a Budapest-bérlet elfogadása a főváros és agglomerációja közötti utazások megkönnyítését és nem a helyi utazási kedvezményeknek a helyközi járatok városon belüli szakaszára történő kiterjesztését hivatott szolgálni.

A Budapest-bérlettel biztosított tarifaközösség kialakítása érdekében az NFM és Budapest Főváros Önkormányzata között kötött megállapodás által nem minősülnek át az egyes helyközi személyszállítási szolgáltatások helyi személyszállítási szolgáltatásokká.

Abból tehát, hogy a MÁV-START Zrt. egyes helyközi személyszállítási szolgáltatásai igénybe vehetők a főváros területén belüli utazásokhoz Budapest-bérlettel is, nem következik az, hogy a MÁV-START Zrt. helyi (városi) vasúti szolgáltatást nyújtana. Minthogy tehát helyi személyszállítási tevékenységet a MÁV nem végez, üzletszabályzata sem tartalmaz ilyen szolgáltatásra vonatkozó külön rendelkezést, így nem alkalmazza a fent hivatkozott kormányrendelet által rögzített helyi utazási kedvezményeket sem.

Mint megtudtuk, a minisztérium 2016-ban ugyanígy foglalt állást és tartotta akkor is megfelelőnek a MÁV START Zrt. gyakorlatát az alapvető jogok biztosa által kezdeményezett eljárás során. Székely László a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban MÁK-igazolvány) rendelkező fogyatékos személy Budapesten belüli kedvezményes vasúti utazási lehetősége tárgyában indított ekkor vizsgálatot, mivel egy kísérő sérelmezte, hogy Budapest területén történt vasúti utazásuk alkalmával azt nem fogadták el.

Az Alapvető Jogok Biztosa a minisztérium válaszát tudomásul vette, ugyanakkor reményét fejezte ki a kedvezményrendszer bővítésére az érintettek vonatkozásában.

A minisztérium álláspontját akként összegezte, hogy „az utazási kedvezmények módosítására a központi költségvetés teherviselő képességének keretein belül és a kedvezményben részesítendő társadalmi csoportok szükségleteinek együttes vizsgálatát, mérlegelését követően nyílhat lehetőség. Addig csupán az utazási kedvezménnyel kapcsolatos igények felmérése lehetséges. Ezáltal tárcánk jelenleg nem tartja biztosíthatónak a fogyatékos személyek és kísérőik díjmentes részvételét a MÁV-START Zrt. által szolgáltatott vasúti személyszállításban, ide értve a vonatok kizárólag fővároson belüli szakaszokon történő igénybevételét is.”

A jogszabály módosítását, illetve a helyi utazási kedvezmény kiterjesztését tehát sajnálatos módon a minisztérium jelenleg nem látja megvalósíthatónak. A vasúti utazás során történő jegyváltás megkönnyítése érdekében ugyanakkor a következőkre hívjuk fel a figyelmet: a MÁV-START Zrt. személyszállítási üzletszabályzatának 6.2.5. pontja alapján az első jegyvizsgálatkor a vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat a teljes utazási viszonylatra menetjegyet a kísérő nélkül utazó fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű személy.

Az ITM válaszát teljes terjedelmében itt olvashatják.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos