Új rendeletet adtak ki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről. A korábbi kedvezményekhez képest lényeges változás, hogy 2024. március 1-jétől már nemcsak a helyi, hanem a helyközi közforgalmú közlekedésben is ingyenesen utazhatnak a fogyatékossággal élő személyek.

Az új rendelet társadalmi egyeztetése során a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) észrevételeket tett és kérte a tervezet módosítását, mivel az MVGYOSZ korábban értesült a súlyosan látássérült utasoktól arról, hogy az őket megillető – a korábbi kormányrendelet által hasonlóan szabályozott – utazási kedvezmény igénybevétele során, a jogosultság igazolása alkalmával gondjaik voltak.

A korábbi kormányrendelet az utazási kedvezményt – többek közt – az MVGYOSZ arcképes igazolványával rendelkező vak személyeknek biztosította. Az MVGYOSZ értesült olyan esetekről, hogy a közlekedési szolgáltató munkatársa megtagadta az utazási kedvezmény igénybevételét a látássérült személytől arra hivatkozással, hogy az MVGYOSZ által kibocsátott egységes arcképes igazolvány alapján a vakság fennálltának ténye nem állapítható meg. Ugyanakkor más esetben viszont a szövetség arcképes igazolványát minden gond nélkül elfogadták a kedvezményre jogosultság igazolásához.

A gyakorlatban tehát a kedvezményt érintő szabályok alkalmazása, értelmezése nem volt egységes, illetve nem volt következetes. Az MVGYOSZ azt a módosítást javasolta ezért, hogy az új kormányrendelet a kedvezményt az MVGYOSZ arcképes igazolványával rendelkező látássérült személyeknek biztosítsa.

Az illetékes minisztérium a javaslatunkat elfogadta, és az új kormányrendelet az utazási kedvezményt az MVGYOSZ arcképes igazolványával utazó látássérült személyeknek biztosítja.

Az új kormányrendelet alapján tehát március 1-jétől ingyenesen utazhatnak a helyi és helyközi közforgalmú közlekedésben az alábbi személyek:
a) a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó látássérült személy, vagy a vakok személyi járadékában részesülő és erről szóló igazolással rendelkező vak személy;
b) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;
c) az a személy, aki vagy akire tekintettel szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
e) az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó 1 fő kísérő személy;

Az a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot – a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező látássérült személyek kivételével – a Magyar Államkincstár által kiadott Hatósági Igazolvánnyal igazolják.

Egyéb változások is történtek az utazási kedvezményekben, a március 1-jétől hatályos szabályok a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 38/2024. (II. 29.) Korm. rendeletben olvashatóak.

dr. Weninger Magda
jogtanácsos