2024. január 1-jével hatályon kívül helyezték az Mmtv. azon rendelkezéseit, melyek szerint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet végez.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) legutóbb 2023 szeptemberében azzal a javaslattal fordult Magyarország Kormányához, hogy az Mmtv. azon rendelkezéseit, melyek szerint az Mmtv. szerinti ellátások keresőtevékenység végzése esetén nem igényelhetőek meg, helyezzék hatályon kívül.

E rendelkezések az MVGYOSZ szerint alkotmányos indok nélküli, önkényes hátrányos megkülönböztetést valósítottak meg.

A javaslatunkkal összhangban az Országgyűlés elfogadta az Mmtv.-t módosító törvényt, mely alapján 2024. január 1-jétől az Mmtv. szerinti ellátásokat megigényelheti az is, aki a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet végez.

Ez azt jelenti, hogy a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági ellátás és a kivételes rokkantsági ellátás is megigényelhető keresőtevékenység végzése mellett is.

Az Mmtv.-t ekként módosító rendelkezéseket a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 44-45. §-ai állapították meg.

dr. Weninger Magda
jogtanácsos