Az MVGYOSZ sikerrel vette a három hónapig tartó járványügyi veszélyhelyzet akadályait és kiválóan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. A munkavégzés a legtöbb területen home office rendszerben zavartalanul folyt, sőt, ehhez az időszakhoz is komoly eredmények fűződnek.

 

Az MVGYOSZ érdekképviseleti tevékenységének fókuszában az elmúlt hónapokban a látássérült diákok oktatási esélyegyenlőségének biztosítása állt. A 2019-ben elindult Együtt a jövőnkért beszélgetéssorozat folytatásaként május 28-án online keretek között vitatták meg látássérült diákok, szülők, pedagógusok és érdekképviselettel foglalkozó szakemberek a digitális oktatás tapasztalatait, a felmerült nehézségeket és a megvalósult jó gyakorlatokat. Részben ezen beszélgetés konklúziói alapján, részben a korábban szerzett tapasztalatokból építkezve kezdeményeztünk egyeztetést az Oktatási Hivatal és az EMMI Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának munkatársaival, bevonva a Vakok Általános Iskoláját is. Az egyeztetések legfontosabb témái a látássérült diákok adaptált tankönyvekkel történő ellátása, az érettségi vizsgákon az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, valamint a digitális oktatás során a tanulók egészségének védelmére irányuló szabályozási javaslataink voltak. Együttműködési keretszerződést írtunk alá a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel annak érdekében, hogy a látássérült diákok időben megkaphassák a számukra adaptált középiskolai tankönyveket. Az Oktatási Hivatal átadta részünkre az elmúlt tizenegy év érettségi feladatlapjainak látássérült tanulók számára adaptált változatát, melyekhez rajtunk keresztül mostantól akadálytalanul hozzáférhetnek az érettségire készülő vak és gyengénlátó diákok. Az egyeztetések a tankönyvellátás mellett a nyelvvizsgáztatás témakörében folytatódnak.

Bár július 1-jétől minden vállalkozás számára kötelező az online számlázás, az erre a célra szolgáló webes felületek és szoftverek többsége még mindig nem akadálymentes a látássérült felhasználók számára. Ebbe a körbe tartoznak a NAV által kiadott, ingyenesen használható számlázó rendszerek is. Ezek, mint újonnan létrejött honlapok és applikációk, vitathatatlanul a 2018. évi LXXV. törvény hatálya alá tartoznak, vagyis az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek már kifejlesztésük során meg kellett volna felelniük. A törvénysértés jelzése és a hibák kijavíttatása céljából megkerestük a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) illetékes főosztályvezetőjét, aki észrevételeinket köszönettel fogadta és tájékoztatott, hogy a hibák kijavítása folyamatban van.

Május 26-án megjelent a 2021-es költségvetési törvény tervezete, melyből kiderült, hogy a fogyatékos emberek országos érdekképviseleti szervezeteinek eddig önálló soron szereplő, nevesített költségvetési támogatásai a jövő évben egyetlen soron, más karitatív szervezetekével összevonva jelennek meg. A társszervezetek vezetőivel egyeztetve lobbitevékenységet kezdeményeztünk annak érdekében, hogy ez az összevonás ne történjen meg, mivel ez esetlegesen veszélyeztetheti a korábban kiszámítható állami finanszírozás meglétét és bizonytalanná teheti annak összegét. Az EMMI Szociális Államtitkárságának tájékoztatása szerint csupán technikai módosításról van szó, az MVGYOSZ-t megillető támogatás összege az idei évivel megegyező, 236.500.000 Ft marad. A szövetség tevékenységét a Szociális Államtitkárság továbbra is kiemelten támogatja.

Áprilisban hatalmas összefogás révén nyertük el a Távszem szolgáltatással a SozialMarie 2020 közönségdíját, melyet egy új digitális kompetenciafejlesztő tevékenység, az iBlind zárt Facebook-csoport működtetésére és az iPhone-használatot segítő oktatóvideók készítésére fordítunk. Június folyamán aláírásra került az adományozási szerződés, és megérkezett az 1000 eurós támogatás.

A veszélyhelyzet feloldásával lassan visszaáll a megszokott rendbe a szövetség szolgáltatásainak működése és az irodai munka. Az átköltözés után újra megnyitott a Braille-könyvtár, a segédeszközboltban pedig ismét lehet személyesen vásárolni. Szolgáltatásaink igénybe vételéhez továbbra is időpontot kell foglalni, mely intézkedés várhatóan még hónapokig érvényben marad, mivel praktikusnak bizonyult a sorbanállás és a tömeges várakozás elkerülése érdekében. Az elmúlt napokban számos vakvezetőkutya közlekedésbiztonsági vizsgára is sor került, melyek lebonyolítását a járvány korábban megakadályozta. Az elnökség július 1-jei ülésén döntött a 2020. évi tisztújító küldöttgyűlés megtartásáról, melynek időpontja július 30., csütörtök.