Az állami támogatás elosztása évről évre vitákat és újabbnál újabb javaslatokat generál az Egyesületi Elnökök Tanácsa és az elnökség ülésein, de tudható, hogy olyan alapelv nem létezik, ami mindenki szerint kedvező és igazságos lenne. Évről évre visszatérő igény volt azonban az elmúlt évtizedben, hogy a támogatási összegek meghatározásakor az MVGYOSZ valamilyen módon vegye figyelembe az egyesületek teljesítményét, szakmai munkáját és eredményeit. Ennek érdekében került kidolgozásra és 2017 második félévében tesztelésre az a pontozási rendszer, mely számos aspektusból vizsgálja és értékeli a tagegyesületek munkáját és eredményeit.

2018 volt az első év, amiről az egyesületi elnököknek már hivatalosan is a pontrendszer kérdőívét kitöltve kellett számot adniuk, az így kapott pontszám pedig befolyásolta a 2019-es támogatási összeg nagyságát. Az MVGYOSZ vezetősége azonban nem kizárólag ezért tartja hasznosnak a szempontrendszer bevezetését, hanem azért is, mert ezáltal egységes adatok alapján értékelheti a tagegyesületek teljesítményét, fejlődését és ezen keresztül a látássérült embereknek nyújtott szolgáltatásokat.

Mivel a vak és gyengénlátó emberek élethelyzetüktől függően számos különféle segítségre tartanak igényt, a tagegyesületek tevékenysége általában rendkívül sokrétű és változatos. Nem volt könnyű ezért a szövetség szakembereinek rendszerbe foglalni feladataikat, ami a közösségszervezéstől kezdve a rehabilitációs szolgáltatásokon és tájékoztatási tevékenységeken át egészen az olyan specialitásokig terjed, mint például a segédeszközök kölcsönzése és beszerzésének támogatása, akadálymentesítési tevékenység végzése vagy jogsegély szolgálat biztosítása. Ezekhez társulnak azok a tevékenységek, melyek elsődleges célcsoportját nem a látássérültek alkotják, hanem a helyi döntéshozók, az óvodások és iskolások vagy a vak emberekkel kapcsolatba kerülő szociális és egészségügyi szakemberek. Része a pontrendszernek továbbá az egyesületek kommunikációs tevékenysége, érdekvédelmi munkája és a szövetséggel való együttműködése is.

Az első teljes év, 2018. számadataira érdemes egy pillantást vetni. A pontrendszer adatgyűjtő kérdőívét 21 tagegyesület töltötte ki, melyek emberi és anyagi erőforrásaik, társadalmi támogatottságuk, a tagság aktivitása és számos egyéb tényező tekintetében nagy eltéréseket mutatnak. A legkisebb egyesületek mindössze 1-1 fő munkavállalót foglalkoztatnak, míg a legnagyobb foglalkoztató munkavállalóinak száma 2018-ban 79 fő volt, illetve számos egyesület foglalkoztat 10-20 főt. A tagegyesületek összesen 152 látássérült és 50 egyéb megváltozott munkaképességű személynek adtak munkát tavaly.

A tagegyesületekbe 2018-ban 499 fő új tag lépett be, ám sajnálatos módon még mindig többen vannak az elhunyt vagy tagdíj hátralék miatt törölt egyesületi tagok, az összesített taglétszám alig 10.000 fő. A tagságot ország szerte 136 körzeti csoport vagy helyi közösség fogja össze, egy-egy tagegyesülethez jellemzően 3-10 ilyen helyi közösség kapcsolódik.

Valamennyi tagegyesület működtet ügyfélszolgálatot és végez információnyújtó tevékenységet, amit beszámolóik alapján tavaly csaknem 52.000 alkalommal vettek igénybe az érdeklődők. Érdekesség, hogy az egyesületek heti félfogadási ideje 5 és fél és 42 óra között ingadozik, ám többségüknél meghaladja a heti 20 órát.

Információnyújtás céljából három egyesület kivételével minden szervezet küld a tagsága és más érdeklődők részére elektronikus hírlevelet. 2018-ban összesen 1583 alkalommal küldtek ki az egyesületek elektronikus hírlevelet, több tagegyesület hetente legalább egy alkalommal tájékoztatja ilyen módon az e-mail címmel rendelkező tagjait.

Minden egyesület folytat szemléletformáló tevékenységet, amik meghatározó színterei a köznevelési intézmények. óvodai és iskolai érzékenyítő programot a tagegyesületek 2018-ban összesen 462 alkalommal tartottak, melyekkel közel 18.000 gyermeket értek el. Érdekesség, hogy ebből 155 alkalmat egyetlen tagegyesület teljesített. Egyéb érzékenyítő programokkal, foglalkozásokkal további körülbelül 11.000 főt tudtak megszólítani.

A tagegyesületek közül 8 biztosít valamilyen elemi rehabilitációs tevékenységet, amiket nem célzott pályázati forrásból, hanem egyéb támogatásból vagy önerőből valósítanak meg. Minden egyesület támogatja valamilyen formában tagjainak speciális segédeszközökhöz való hozzájutását. Ennek a támogatási programnak fő forrása az MVGYOSZ részére felajánlott SZJA 1%-okból az egyesületeknek elosztott összeg, de több egyesület gyűjt egyéb adományokat vagy szerez pályázati forrásokat is erre a célra. 2018-ban országosan összesen 778 fő kapott anyagi támogatást valamilyen életvitelt megkönnyítő eszköz beszerzésére, ingyenes eszköz kölcsönzést pedig 350 alkalommal biztosítottak. A megpályázható eszközöket a tagság többek között az egyesületek által szervezett segédeszköz bemutatókon ismerheti meg, ilyen rendezvényből 2018-ban országosan 92 valósult meg.

A tagegyesületek egyik legnépszerűbb tevékenysége a kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése. 2018-ban a 21 tagegyesületnél összesen 324 kulturális, 766 szabadidős és 347 sport foglalkozás valósult meg. A tagságot megszólító programokon túl számos szakmai konferenciát és egyéb rendezvényt is szerveztek az egyesületek, 2018-ban összesen 249-et.

Az MVGYOSZ tagegyesületei gyakran jelennek meg tevékenységeikkel, szolgáltatásaikkal, figyelem felkeltő programjaikkal a nyilvánosság előtt és tartanak számot elsősorban a helyi, alkalom adtán az országos sajtó érdeklődésére. 2018-ban a tagegyesületek összesen 401 médiamegjelenéssel büszkélkedhettek.

Az MVGYOSZ elnökségének március 14-ei ülésén dr. Nagy Sándor elnök pozitívan értékelte és elismerte a tagegyesületek eredményeit. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szempontrendszerben az adatok megadása során előfordult, hogy a tagegyesületek munkatársai vagy vezetői nem megfelelően értelmezték a pontrendszerhez tartozó kitöltési útmutatóban foglaltakat. Az egyesületek eredményeit összegző táblázatból jól láthatóak nemcsak a megyei adottságok és az azokból eredő különbségek, hanem az is, hogy mely szervezeteknek melyik tevékenységeiket célszerű erősíteniük. 2019-ben az MVGYOSZ vezetése a három legjobban és leggyengébben teljesítő tagegyesület munkáját ellenőrzi.

Németh Orsolya