Elsőként az elnökség egyöntetűen elfogadta a beszámolót az elnök, a gazdasági vezető és a szakmai vezető munkájáról, melyet előre megkaptak e-mailben, így az ülés kezdetére mindenkinek lehetősége volt átolvasni azt. Ezután az elnök, dr. Nagy Sándor átadta a szót dr. Nyusti Szilviának, a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány elnökének. Az alapítvány kezdeményezte az alapító okirat módosítását, illetve az alaptőke egy részének támogatásként való kiosztását. Ennek oka, hogy 2001 óta folyamatosan csökken az alapítvány által lakástámogatásra kiosztható összeg, mivel az eredeti alapító okirat szerint megőrzendő alaptőke, azaz a 28 millió Ft éves hozama egyre csökken. Ebben az évben pályázatot sem lenne értelme hirdetniük, mivel összesen néhány százezer forintot tudnának adni, ráadásul ezt az alapító okirat szerint mindenképpen 10 különböző pályázó között kell szétosztani. Az alapítvány azt szerette volna elérni, hogy az eddig feltörhetetlen alaptőke/alapítói vagyon forrása lehessen a kiosztható pénzeknek, hogy a támogatandók kötelező 10 fős kerete csökkenjen, illetve hogy az éves gyakoriságú pályáztatás helyett kétéves ciklusra térhessenek át, amennyiben az anyagi helyzet csak ezt tenné lehetővé. Az elnökség minden kérést megszavazott, így a továbbiakban hatékonyabban működhet majd az alapítvány.

Ezután Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő bizottság elnöke ismertette a bizottság állásfoglalását a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban. Mind a szakmai beszámolóról, mind a számviteli beszámolóról konszenzus alakult ki, így döntött a testület arról, hogy azok a küldöttgyűlés elé kerülhetnek elfogadásra. Második körben tárgyalták az alapszabály módosítását is. A tervezetből kikerült a természetes személyek tagságával kapcsolatos rendelkezések megváltoztatása. A testület döntött a küldöttgyűlés összehívásáról, ennek időpontja 2019. május 17. lett.

Dr. Nagyné Berke Mónika beszámolt a Távszem projekt alakulásáról, hiszen rengeteg minden történt az utolsó, márciusi ülés óta. Az új kollégákat az operátori munkakörre 3 napon át interjúztatták, különféle interaktív feladatok elé állították. Végül 13 operátort, két ügyfélszolgálatost és 22 mentort vettek fel, így összesen 37 új munkavállalóval bővült a szövetség humánerőforrása. Egészen június végéig érzékenyítő tréningeken és oktatáson vesznek részt, hogy a Távszem indulására biztosan képesek legyenek 100%-osan ellátni a feladataikat. A projekten dolgozó MVGYOSZ kollégák az elmúlt időszakban több interjút is adtak, szerepeltek a Civil Rádióban, Hobby Rádióban és a Kossuth Rádióban is.

Végezetül a szakmai vezető kérte az elnökséget, hogy emelje fel a munkabérét. A testület ennek helyt adott.

Ádám Judit