Korábban több panasz érkezett a szövetséghez azzal kapcsolatban, hogy a Volánbusz járatain a közforgalmi személyszállítási utazási kedvezmény igazolására az MVGYOSZ arcképes igazolványát nem fogadják el olyan esetben, amikor a vakság fennállta nem egyértelműen bizonyított, illetve gyakran az igazolvány mellett egyéb iratot is kérnek ezen állapot igazolására.

Az egyik ilyen panasz kapcsán először az érintett – akkor még önállóan működő – Szabolcs Volán Zrt-hez fordultunk. Megkeresésünkben részletesen kifejtettük a szövetség azon jogértelmezését, miszerint a 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet 8. § alapján az MVGYOSZ arcképes igazolványa önmagában is alkalmas a kedvezményre jogosultság tanúsítására, vagyis akik ezt kívánják felhasználni, azoknak nem kell egyéb körülményt bizonyítani, iratot csatolni, mint ahogy a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági bizonyítvány mellett sincs erre szükség.

E megkeresésre érkezett válasz röviden csupán a buszvezetők képzésére vonatkozóan adott tájékoztatást, mely képzés – mint írták – az utazási igazolványokkal, utazási kedvezményekkel, a kedvezményre való jogosultság igazolásával kapcsolatos információkra is kiterjed.

Minthogy 2019. október 1-jétől a közlekedési központok közszolgáltatási tevékenységét jogutódként az egész ország területén a Volánbusz Zrt. látja el, ezért az újabb megkeresésünket már e szervezet elnök-vezérigazgatójának is megküldtük. Ebben részint tájékoztatást kértünk a Volánbusz Zrt. álláspontját illetően az utazási kedvezményre való jogosultság igazolhatóságával kapcsolatban; illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos volna az egész ország területére vonatkozó egységes jogértelmezés, illetve jogalkalmazás kialakítása, továbbá a buszvezetők részére egységes képzési anyag kidolgozása.

A Volánbusz Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatósága 2019. november 29-én kelt válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a társaság járatain a 85/2007-IV.25 sz. közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló Korm. Rendelet szerint, a jogosultságát megfelelően igazoló vak személy és kísérője (1fő) együtt utazás esetén helyközi autóbusz járaton 90%-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult, korlátlan számban. A kísérő személyazonosságát vizsgálni nem kell.

Az utazási kedvezmények az alábbi jogosultsági igazolások valamelyikének felmutatásával vehetők igénybe: a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiadott, bélyeggel vagy bélyegzővel érvényesített arcképes igazolvány (a bélyegek, illetve bélyegzők lenyomata egyesületenként különböző lehet), vakok személyi járadékában részesülő személy az erről szóló igazolás bemutatásával, fogyatékossági támogatásban részesülő személy az ezt igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával.

Tehát amennyiben az érintett személy az MVGYOSZ által kiadott arcképes igazolvánnyal rendelkezik, jogosult a kedvezményre, a vakság tényét tovább vizsgálni nem kell, ilyen igazolást a buszvezető sem kérhet.

Tájékoztattak továbbá arról is, hogy folyamatban van egy országos rendelkezés kiadása a különféle fogyatékossággal élő személyek utazási igazolványainak használatával kapcsolatos jogosultságokról, kötelezettségekről és feladatokról.

E rendelkezés beszerzése érdekében szövetségünk később intézkedik majd.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota