Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett újabb egyeztetésre 2019. április 30-án került sor, melyre a nagyobb érdekképviseleti szervezeteken kívül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kapott meghívást. A látássérültek képviseletében az egyeztetésen az MVGYOSZ munkatársán kívül az Informatika a Látássérültekért Alapítvány vezetője és egyik munkatársa is jelen volt. A minisztérium főosztályvezetője arról tájékoztatott, hogy készülnek azok a jogszabály-tervezetek, amelyek a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtását szolgálják. A kormányrendelet tervezete főként az akadálymentesítési feladatok ellenőrzésével kapcsolatos, továbbá az ezzel összefüggő az Európai Bizottság részére történő jelentés-tételre vonatkozó részletszabályokat tartalmazza, a készülő miniszteri rendelet-tervezet pedig az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeit rögzíti. Készül továbbá egy kormányhatározat-tervezet is, amely az ügynökség működéséhez szükséges anyagi források megteremtésének elveit tartalmazza. A készülő rendeleteknek meg kell felelniük az Európai Bizottság által az irányelvhez kiadott részletszabályoknak is.  E tervezeteket véleményezés céljából hamarosan az érdekképviseleti szervezetek részére is megküldik.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség képviselője elmondta, hogy 2019. december 31-ig tart az ún. felkészülési időszak. Ennek során azon szervezetek feltérképezése zajlik, melyeknek meg kell felelniük az akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek. Már önmagában ez is hatalmas feladat, hiszen mintegy 4500 szervezet honlapját kell feltérképezni. 2020-tól már az akadálymentesítési követelmények betartásának ellenőrzését kell végeznie az ügynökségnek. A tájékoztatókat követően annak előrebocsátása mellett, hogy a rendelet tervezetek részletes véleményezésére csupán azok pontos ismeretében lesz lehetőség, néhány dologra már előzetesen felhívtuk a figyelmet. Szuhaj Mihály hiányolta, hogy az EN 301 549 v2.1.2 nemzeti akadálymentességi szabvány, aminek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak meg kell felelniük, magyar nyelven még mindig nem érhető el, holott ennek pontos ismerete nélkül nehezen képzelhető el az annak való megfelelés.

Sérelmezte továbbá, hogy a közszféra definíciója alá tartozó jogi személyek és ezek honlapjainak listáját kérelmező MVGYOSZ levélre az ügynökség elutasító választ adott arra hivatkozva, hogy ezekkel az információkkal ők sem rendelkeznek. Javasolta, hogy a minisztérium illetékes főosztálya forduljon kérelemmel a közbeszerzési hatósághoz, és kérje el tőlük a törvény hatálya alá tartozó cégek, intézmények és szervezetek listáját, azok ott nyilvántartott adataival együtt.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota hangsúlyozta, hogy költségvetési forrás hiányára való hivatkozás ebben az esetben nem megengedhető, hiszen az államnak – már a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez (CRPD) történt csatlakozás okán is – mindenképp elő kell teremtenie az ehhez szükséges forrásokat. Ezen túlmenően a szabályozás szintjén is biztosítani kell, hogy a törvény hatálya alá tartozó szervezetek minden körülmények között eleget tegyenek az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségüknek.

A rendelet tervezeteket az MVGYOSZ az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal egyeztetve részletesen véleményezi majd, melyről úgyszintén tájékoztatást adunk ezen a fórumon.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota, Szuhaj Mihály