A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a fogyatékossági támogatás és a rokkantsági járadék összegének emelésére vonatkozó kezdeményezéssel fordult a társszervezetekhez.

 Az MVGYOSZ csatlakozott a javaslathoz, kiegészítve azt azzal, hogy a vakok személyi járadékának emelését is indítványozzuk.

A fogyatékossági támogatásra a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékosnak minősülő személyek jogosultak. Közülük magasabb összegű fogyatékossági támogatásra jogosult az, aki halmozottan fogyatékos, továbbá akinek önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

A vakok személyi járadékára a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról rendelkező 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet szerinti vak személyek jogosultak. Ez egy kifutó ellátás, amely újonnan már nagyjából húsz éve nem igényelhető.

Rokkantsági járadékra a 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján az a személy jogosult, akinek a huszonötödik életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű.

Fogyatékossági támogatásban összesen 107.479 fő részesül, közülük 48.242 fő alacsonyabb, 59.237 fő pedig magasabb összegű fogyatékossági támogatást kap. Vakok személyi járadékában mindössze 3.137 fő részesül, rokkantsági járadékot pedig 33.273 fő kap a Magyar Államkincstártól kapott adatok szerint.

Évek óta tapasztalható, hogy a nemzetgazdasági átlagbér gyorsabb ütemben emelkedik – a KSH adatai alapján évi 8-12% közötti mértékben –, ehhez képest a csupán az inflációval korrigált pénzbeli ellátások értéke nem emelkedik számottevően. Az ellátások jelenlegi, a gazdasági hatásokat nem követő összege az érintetteknek nem nyújt valódi anyagi segítséget, a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérséklésére alkalmatlan.

Erre tekintettel a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) közösen

  • a fogyatékossági támogatás alacsonyabb összegét a jelenlegi 24.335 forintról havi 70.000 forintra,
  • a fogyatékossági támogatás magasabb összegét a mostani 29.713 forintról 100.000 forintra,
  • a vakok személyi járadékát a jelenleg folyósított havi 20.008 forintról 70.000 forintra,
  • a rokkantsági járadékot pedig havi 40.310 forintról 120.000 forintra

tartjuk indokoltnak és szükségesnek felemelni.

A MEOSZ javaslatához támogatóként csatlakozott az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) és a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) is.

Az előterjesztést a MEOSZ megküldte több kormányzati szervezet, köztük a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott részére is.

E három ellátásban több mint 140 ezer ember részesül összesen, a javaslat célja, hogy elősegítse a súlyos fogyatékosságukból eredő anyagi hátrányaik kompenzálását.

dr. Weninger Magda
jogász