A soron következő, immár 16. népszámlálást 2021. május-június hónapokban tartják hazánkban. Az adatgyűjtésre ezúttal már papír alapú kérdőívek nélkül, kizárólag elektronikus formában kerül sor.

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztálya – több, fogyatékos személyek érdekképviseletét ellátó szervezet mellett – a MVGYOSZ-t is szakmai egyeztetésre kérte fel a 2021-ben tartandó népszámlálással kapcsolatban.

 

Az elektronikus kérdőíveket vagy az interneten keresztül önállóan lehet majd kitölteni, vagy pedig kérdezőbiztosok segítségével, akik szintén elektronikus eszközt használva készítik az interjúkat. Ezért is elengedhetetlen, hogy a kitöltésre szolgáló elektronikus felületek mindenki, így a látássérült polgárok számára is teljeskörűen, akadálymentesen hozzáférhetőek legyenek. Épp emiatt, illetve a korábbi népszámlálások során tapasztalt problémák, hiányosságok okán tartotta fontosnak a hivatal a folyamatos szakmai egyeztetéseket. Ezt a törekvést az MVGYOSZ is üdvözölte, hiszen már 2019 tavaszán írásban jeleztük együttműködési szándékunkat. A 2021. évi népszámlálás a vonatkozó uniós szabályozás (763/2008/EK Népszámlálási keretrendelet és kapcsolódó végrehajtási rendeletei), valamint a 2018. évi CI. törvény rendelkezései alapján kerül megtartásra. A törvény – egyebek mellett – a népszámlálás során gyűjtendő adatok körét, valamint adatvédelmi rendelkezéseket is rögzít.

 

A KSH munkatársai részint a népszámlálási kérdőív tartalma tekintetében, részint pedig az elektronikus kitöltő felületek kialakítása során egyeztetnek a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét ellátó szervezetekkel. Az első találkozóra 2020. január 14-én került sor, ahol elsősorban a népszámlálás egészségi állapotra vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban várták az észrevételeket, javaslatokat.

 

Az MVGYOSZ álláspontját jelen sorok írója tolmácsolta, kifejtve, hogy nagyon fontosnak tartjuk a kérdezés során a fogyatékosság, illetve egészségkárosodás világos elhatárolását, a fogyatékossági kategóriák pontos megjelölését, továbbá a fogyatékos emberek helyzetének minél szélesebb körű feltárását akár a népszámlálás alkalmával, akár egy külön erre irányuló részletes felmérés segítségével.

 

Hangsúlyoztuk továbbá, hogy az MVGYOSZ – az általa létrehozott Informatika a Látássérültekért Alapítvány bevonásával – folyamatosan partner kíván lenni abban, hogy a kitöltésre szolgáló elektronikus felületek megfelelően, a látássérült emberek számára is teljeskörűen hozzáférhető módon kerüljenek kialakításra.

 

A KSH munkatársaitól ígéretet kaptunk arra, hogy a kérdőív tervezetének kialakítását követően azt újfent megküldik egyeztetésre, továbbá folyamatosan lehetőséget biztosítanak, illetve együttműködnek majd az érdekképviseleti szervezetekkel a kitöltő felületek kialakítási, tesztelési munkálataiban.

 

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos