Tovább folytatódik A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénnyel kapcsolatos egyeztetés és lobbimunka. A január 30-án az országos érdekképviseleti szervezetek részvételével megtartott megbeszélésen született megállapodásnak megfelelően a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott írásban várja a szervezetek véleményét és észrevételeit három témakörben. Az MVGYOSZ és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány közös levélben fogalmazta meg a látássérült személyek honlapok hozzáférhetőségével kapcsolatos igényeit és a már meglévő honlapok ellenőrzésére vonatkozó szakmai javaslatait. A javaslatok összeállításában dr. Nagy Sándor, Szuhaj Mihály, dr. Simon Gergely és jelen sorok írója vett részt.

Abban a kérdésben, hogy mely szervezetek honlapjainak akadálymentessé tétele a legsürgetőbb a látássérült emberek szempontjából, dr. Nagy Sándor elnök kikérte az MVGYOSZ tagegyesületeinek véleményét. A visszajelzések alapján a legproblémásabbak az elektronikus ügyintézés felületei, ezek közül különösen megnehezíti az érintettek életét az adóbevallással kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalak, valamint az ügyfélkapu rendszerének használata. Emellett komoly igény fogalmazódott meg a köznevelési és felsőoktatási intézmények online tanulmányi rendszereinek, az egészségügyi intézmények, a kormányhivatalok, az önkormányzatok, a közműszolgáltatók és a közösségi közlekedési cégek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésére.

Az érintetti kör pontos meghatározása céljából az MVGYOSZ levélben kereste meg a KIFÜ-t, melyben a törvény hatálya alá tartozó mintegy 4600 szervezet és azok honlapjainak teljes listáját kérte el. A kérés célja az volt, hogy egészen pontosan tudjuk meghatározni a legsürgősebben akadálymentesítendő honlapok és mobilalkalmazások körét. Legnagyobb megdöbbenésünkre jelenleg még a KIFÜ sem rendelkezik az érintett honlapok listájával, noha az akadálymentesség ellenőrzése során egyértelműen ebből kellene dolgozniuk.

Arra a kérdésre, hogy a fogyatékos emberek milyen sajátságos igényekkel rendelkeznek a honlapok akadálymentesítése terén, levelünkben egyértelműen utaltunk a vonatkozó EU-s és nemzeti szabványok meglétére és megkerülhetetlenségére jelezve, hogy értetlenül állunk azon szemléletmód előtt, mely még mindig speciális igényként tekint a több mint húsz éve megfogalmazott egyenlő esélyű hozzáférési szempontokra, melyek messze túlmutatnak a fogyatékos felhasználók sajátos szükségletein.

A harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy milyen tipikus hibákkal szembesülnek leggyakrabban a fogyatékos felhasználók a közszférabeli szervezetek honlapjainak használata során. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány és az MVGYOSZ tapasztalata szerint a látássérült embereknek a legtöbb nehézséget az okozza, hogy a honlapok egyes funkciói kizárólag egérrel aktiválhatók, az általános nyomtatványkezelő űrlapok nem akadálymentesek és nem is tehetőek azzá, az internetes robotok ellen alkalmazott képi kódok nem hozzáférhetőek és a hangalapúak sem használhatóak megfelelően, valamint a felhasználók számára fontos információkat hordozó, nem dekorációs célú képek nincsenek ellátva megfelelő szöveges leírással.

Tekintettel a KIFÜ-re váró ellenőrzési feladat elképesztő mennyiségére – a mintegy 4600 szervezetnek akár többtízezer honlapja és mobilalkalmazása is lehet – dr. Simon Gergely ötlete alapján az MVGYOSZ javasolta, hogy a feladatra képezzenek ki és foglalkoztassanak megváltozott munkaképességű informatikusokat vagy más szakembereket, akik ezt a tevékenységet akár távmunkában is elláthatják. Az ehhez kapcsolódó foglalkoztatási program kidolgozásában az MVGYOSZ szakmai segítségét is felajánlotta a KIFÜ-nek.

Az előzetes ígéretek szerint az egyeztetések március végén folytatódnak.

Németh Orsolya