Javaslatot kértek a Szövetségtől azzal kapcsolatban, hogy mely írásmódok, információ- és adathordozók, illetve speciális eszközök férhetnek bele az ingyenesen postázható iratok és termékek körébe. Az elnök a témában személyes egyeztetést javasolt, melyre hamarosan sor kerül. A Szövetség azt az álláspontot képviseli, hogy a hangoskönyvek és a pontírásos küldemények mellett vonatkozzon az ingyenesség a speciális segédeszközökre, így például a Braille-írás eszközeire, a beszélő eszközökre, a fehérbotokra és nagyítókra, valamint a speciális szoftvereket és hangostérképeket tartalmazó adathordozókra is, továbbá hogy ebbe a körbe tartozzanak az integráltan tanuló diákokat segítő tapintható ábrák, térképek és a gyengénlátók nagyított nyomtatású levelei, könyvei is.

 

 

A Centenáriumi Év tiszteletére megújul az MVGYOSZ arculata. Ennek legfontosabb, a külső érdeklődők által is legjobban észlelhető eleme a Szövetség jelenlegi, korszerűtlen honlapjának megújítása lesz, melynek tervezését kezdték meg a szervezet munkatársai az FPS Digitális ügynökség szakértőinek támogatásával. Az új honlap nem csak megfelelni hivatott a XXI. század webdesign, tartalmi és hozzáférhetőségi követelményeinek, hanem számos új szolgáltatással is segíti majd a vak és gyengénlátó emberek információhoz jutását és az MVGYOSZ szolgáltatásainak igénybevételét.

Az új honlap egyik legnagyobb innovációja lesz az online hangoskönyvtár, melynek segítségével postázás vagy személyes kölcsönzés nélkül lesz hozzáférhető a Bodor Tibor Hangoskönyvtár több mint 4000 kötetes állománya az olvasni szerető látássérültek számára. A jövőbeni tervek között szerepel még a segédeszközbolt webshopjának kialakítása és a tagegyesületeket támogató online ügyintézési rendszer bevezetése is. Az új honlapon hírfolyamban tájékoztatunk majd a vak és gyengénlátó embereket érintő szakmai, jogi és technikai újdonságokról és nemzetközi hírekről, a későbbiekben pedig számos szolgáltatásunk is online elérhető lesz, így például a vakvezető kutya igénylést vagy az újság előfizetést is meg kívánjuk könnyíteni egy elektronikus felület kialakításával. Az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagsága minden tartalomhoz és kifejezetten részükre kialakított felülethez egyetlen regisztráció után, saját felhasználónév és jelszó megadásával férhet majd hozzá.

Az új honlap bemutatását és az online hangoskönyvtár megnyitását 2018. szeptemberére tervezzük.

 

 

Az MVGYOSZ elnöke rendszeresen kap meghívást a fogyatékosügyi szakma jelentős eseményeire, konferenciákra, ünnepségekre. Az elmúlt héten több ilyen rangos rendezvényen képviselte Dr. Nagy Sándor munkatársaival együtt az MVGYOSZ-t.

Február 16-án vette kezdetét az a hat alkalomból álló országos konferencia sorozat, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény elfogadásának huszadik évfordulója tiszteletére szervez. A nyitórendezvényre a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került sor. A konferencián elhangzott előadásokban együtt idézték fel a múlt nehézségeit és vívmányait, valamint a jelen kor eredményeit és kihívásait az állami és a civil szféra fogyatékosügy terén munkálkodó ép és fogyatékossággal élő képviselői, akik az elmúlt húsz évben is aktívan jelen voltak a területen. Köszöntőt mondott, illetve előadást tartott többek között  Dr. Kósa Ádám siket EP képviselő, Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Földesi Erzsébet, az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) társelnöke, dr. Könczei György, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar intézetvezetője, a Magyar Fogyatékosságtudományi Intézet alapítója, dr. Hegedűs Lajos, az OFT elnöke, a MEOSZ leköszönt elnöke, dr. Kálmán Zsófia gyermekgyógyász főorvos, a Bliss Alapítvány megálmodója és az augmentatív és alternatív kommunikáció egyik hazai meghonosítója, dr. Tausz Katalin, az UNICEF gyermekjogi igazgatója.

Ugyancsak idén februárban ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), illetve idén február 22-én ünnepeltük először a magyar parasport napját. Ebből az alkalomból az MPB és a Minisztérium a Visegrádi Négyek parasportért felelős szervezeteinek részvételével szervezett nemzetközi konferenciát, ünnepi MPB közgyűlést és fogadást, melyet a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság leköszönt és jelenlegi elnöke is megtisztelt jelenlétével. A szakmai konferencia résztvevői megismerhették a Visegrádi Országok parasportjának múltját és jelenét, a sajátos helyi lehetőségeket és kihívásokat és felcsillantak az esetleges későbbi együttműködések lehetőségei is. A konferencia témája volt ezen kívül a sportegészségügy, a technológiai fejlődés és a Digitális Jólét program a fogyatékos emberek sportja szemszögéből, illetve kiemelten foglalkoztak a résztvevők a parasport utánpótlás nevelésének kérdéskörével is. A jubileumi ünnepségen 15 ország paralimpiai bizottságának elnökei voltak jelen, az ünnepi műsor keretében kitüntetések átadására is sor került.

 

Németh Orsolya