A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége 2021. május 27-én online ülést tartott, melyen többek között döntés született a taktilis burkolati jelzések kialakításáról szóló új állásfoglalásról, a tagegyesületek szakmai munkáját értékelő szempontrendszerről és a székházfelújítás aktualitásairól is tájékoztatást kaptak a résztvevők.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke köszöntötte az elnökségi tagokat, majd ismertette a meghívóban kiküldött napirendet, melyet az online tanácskozás elején további napirendi pontokkal javasolt kiegészíteni. Javaslatát az elnökség egyöntetűleg támogatta.

Németh Orsolya szakmai vezető az írásban megküldött beszámolójából kiemelte a tagegyesületek szakmai munkáját mérő szempontrendszer 2021-es tárgyévre vonatkozó legfontosabb módosítási indítványait, amelyeket az Egyesületek Elnökeinek Tanácsa 2021. május 12-ei ülésén már ismertetett. A 2021-es útmutató egységes szerkezetbe foglalt változatát, apróbb kiegészítésekkel, az elnökség elfogadta.

A szakmai vezető az akadálymentesítési tanácsadást és az érdekképviseletet érintő eredmények közül részletesen beszámolt a hangjelzést adó jelzőlámpák kialakítása és működése kapcsán történt fejleményekről. Mint mondta, a tagegyesületek körében végzett helyzetfelmérés összegzett tapasztalataival az MVGYOSZ megkereste az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályát. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető nyitottan és segítőkészen állt a kérdéshez, az MVGYOSZ szinte azonnal meghívást kapott a témához kapcsolódó szakmai egyeztetésre, melyen a Magyar Közút és a Budapest Közút döntéshozói mellett a terület iránt elkötelezett országgyűlési képviselő, Székely Sándor is részt vett. Az egyeztetésen a szövetség ígéretet kapott arra, hogy a hangjelzést adó lámpák telepítésének kötelezettsége bekerül az úgynevezett „zebra minimum” szempontjai közé.

Az eredmények sorát gyarapítja az MVGYOSZ taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó új állásfoglalásának megszületése, amellyel közel két és fél éves intenzív kutató és tapasztalatokat integráló munka végére került pont. Az elnökség az ülésén hozott 30/2021. számú határozatával elfogadta a taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó új állásfoglalást, melyet a közeljövőben a közösségi közlekedés területén működő és a közúthálózat fejlesztésével foglalkozó cégek és intézmények számára is megküld a szövetség. A témához kapcsolódó cikkünket itt találják.

Április 28-án ünnepeltük a vakvezetőkutyák világnapját a még március 25-én felvett beszélgetés YouTube premierjével, illetve világnapra kiadott sajtóközleménnyel. Ennek kapcsán számos sajtómegjelenése volt a szövetségnek, így a médiamegjelenések szempontjából is kiemelkedően sikeresnek mondható az idei világnap – mondta Németh Orsolya. Részletes szakmai beszámolóját az elnökség elfogadta.

Az MVGYOSZ szolgáltatásainak működését és fejlesztését dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető koordinálja, aki a tárgyidőszakban végzett feladatok közül beszámolójában részletesen kitért a szolgáltatások fejlesztésére, az adománygyűjtés sikerére, valamint a székházépítés és -felújítás aktualitásaira.

Mint elmondta, a pandémia alatt is igen népszerűek voltak az MVGYOSZ szolgáltatásai, a szövetség minden területen megteremtette az online elérés és kapcsolattartás lehetőségét. A segédeszközbolt és a könyvtárak május elejétől időpontfoglalás mellett már újra személyesen várják az ügyfeleket. Utóbbiak fejlesztésére pályázatot adott be az MVGYOSZ a NIOK Alapítványhoz, amely sikeres lett, május elsejétől zajlik az adományvonalon keresztüli gyűjtés.

Az így beérkező támogatásokat a hangoskönyvtár és a Braille-könyvtár fejlesztésére fordítja a szervezet.  A szolgáltatásvezető a tervek között megemlítette, hogy a célok között szerepel a Braille-könyvtár technikai fejlesztése annak érdekében, hogy a Braille-könyveket ne csak nyomtatott formában lehessen kölcsönözni, hanem nyomtatásra előkészített fájlként is, amelyhez Braille-kijelzőt kölcsönöz majd a szövetség az olvasók részére. A hangos- és Braille-könyvek ajánlói hétről hétre megjelennek a hírlevélben, a honlap „Hangomat adom” rovatában pedig hónapról hónapra új önkéntes felolvasót ismerhetnek meg az olvasók.

A szolgáltatások népszerűsítése nemcsak a honlapon, a hírlevélben és a Facebook-oldalon zajlik, rendszeresek a sajtómegkeresések is. A Civil Rádióban a hangoskönyvekről egy közel félórás beszélgetés zajlott az MVGYOSZ részvételével, illetve a szövetség meghívást kapott a VGYKE Rákosmente Klubjába, ahol szintén a hangoskönyv-készítésről folyt a diskurzus. A Hobby Rádió Gépház műsorában hétről hétre új technikai megoldásokat ismerhetnek meg a látássérült felhasználók, a rádió egy másik műsorában pedig a székház felújításáról szóló beszélgetések tájékoztatják az érdeklődőket.

A székházépítéssel kapcsolatban a szolgáltatásvezető elmondta, a hagyomány és a megújulás harmóniája határozza meg az épületegyüttes várva várt újjáépítését. Hamarosan megkezdődik a 300 fős közösségi termet is magában foglaló szolgáltatóközpont alapozása is. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebook-oldalán hivatalosan is bejelentette a székház felújításának támogatását.

A Távszem szolgáltatáshoz változatlanul havi szinten 800 és 1000 közötti hívás fut be, a szolgáltatás minőségének megőrzését az operátorok rendszeres szakmai támogatása és ellenőrzése biztosítja. A témában számos tudósítás, cikk született az elmúlt hónapokban.

Dr. Nagyné Berke Mónika írásban érkezett beszámolóját, valamint szóbeli kiegészítéseit az elnökség elfogadta.

A szakmai vezető és a szolgáltatásvezető beszámolóját követően Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke részletes tájékoztatást adott az elmúlt két hónap érdekképviseleti tevékenységéről, melyben többek között az alábbiakról esett szó.

Az MVGYOSZ-hez folyamatosan érkeznek jelzések látássérült felhasználóktól a különféle honlapok, weboldalakon elérhető szolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségének, használhatóságának hiánya miatt. A problémák gyakran olyan honlapok kapcsán merültek fel, amelyekre a 2018. évi LXXV. törvény hatálya is kiterjed, és amely honlapoknak már 2020. szeptember 23. óta akadálymentesen elérhetőnek kellene lenniük. Az előrelépés érdekében az MVGYOSZ egyrészt egyeztetést kezdeményezett a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) akadálymentesítések ellenőrzését végző főosztályával az Informatika a Látássérültekért Alapítvány részvételével, másrészt folyamatosan megkereséseket intéz olyan szolgáltatók (bank, média, jogszabálytár, közlekedési vállalatok) felé, melyek nem tartják be a webes akadálymentesítés szabályait.

Elmondta, az MVGYOSZ sok egyéb megkeresés mellett a Magyar Telekom Nyrt. intézkedését kérte annak érdekében, hogy a legutóbbi fejlesztést megelőzően egyébként akadálymentesen igénybe vehető TV Go szolgáltatásuk ismét elérhető legyen a látássérült emberek számára is. Levélben kereste meg az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkárát, akinek közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a Nemzeti Jogszabálytár weboldalát ismételten tegyék akadálymentessé. A szövetség munkatársai a sokakat érintő Mobiljegy alkalmazás legkritikusabb működési hiányosságainak feltárása érdekében online videókonferencián is részt vettek.

Az elnök beszámolt arról is, hogy a Nemzeti Választási Irodával történt egyeztetéssel újabb lépést tett az MVGYOSZ annak érdekében, hogy a látássérült emberek külső segítség nélkül szavazhassanak az országos, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon.

A szervezetek közti együttműködés jegyében az MVGYOSZ csatlakozott a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) által a fogyatékossági támogatás és a rokkantsági járadék összegének emelésére indított kezdeményezéshez, indítványozva a vakok személyi járadéka emelését is. Dr. Nagy Sándor tárgyidőszakra vonatkozó beszámolóját az elnökség elfogadta.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető az MVGYOSZ kiegyensúlyozott gazdálkodásáról, valamint az adatszolgáltatások előírásoknak megfelelő és határidőre történő teljesítéséről számolt be. Kiemelte, hogy a 2020-as év közhasznúsági beszámolóját megküldte a szövetség az OBH részére, a közzétételről a visszaigazolás is megérkezett. A Kormányhivatal március 31-én a rehabilitációs bértámogatás felhasználására irányuló átfogó, iratalapú ellenőrzést tartott, az ellenőrzés során mindent rendben találtak.  A gazdasági vezető beszámolóját, az előzőekhez hasonlóan, az elnökség elfogadta.

Összességében elmondható, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége eredményes hónapokat tudhat maga mögött, mely időszakban a fentebb kiemelt folyamatok mellett meghirdette a Vak és gyengénlátó költők és írók antológiája szépirodalmi pályázatot, a szövetség történetének felidézésére játékos kvízt indított a YouTube-on, az Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiáját pedig hiánypótló cikksorozatban mutatta be.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs