Mint ismeretes, 2022. április 3-án tartják Magyarországon az esedékes országgyűlési választást, amellyel egyidőben egy népszavazásra is sor kerül. Felhívjuk a látássérült választók figyelmét, hogy 2022. január 25-éig lehet leadni a tavaszi választásról és népszavazásról szóló pontírású értesítőre való igényt.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a fogyatékossággal élő választópolgárnak – így a látássérült személynek is – több lehetősége van arra, hogy szavazatát az önrendelkezési jogával élve adhassa le:

– A szavazás napját megelőző 68. napig bezárólag igényelhet Braille-írásos értesítőt a választás pontos tudnivalóiról,
– Szintén a szavazást megelőző 68. napig igényelhet könnyített szövegű tájékoztatót, ami egyszerűsített nyelvezettel tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat,
– A Braille-írást használó látássérült szavazópolgár a szavazást megelőző 9. napig igényelhet Braille-szavazósablont, amelyet a mozgóurnás és a szavazóhelyiségben történő szavazásnál egyaránt használhat,
– A szavazás napját megelőző negyedik napig benyújtott ezirányú kérelem alapján a fogyatékossággal élő szavazópolgár számára lehetőség van akadálymentes szavazóhelyiségben szavazni,
– mozgóurna iránti kérelmet pedig a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár igényelhet a szavazást megelőző 66. naptól kezdve, idén január 26-ától az alábbiak szerint:

• A helyi választási irodához címzett kérelem esetén levélben vagy elektronikusan a szavazást megelőző negyedik napig,
• személyesen a szavazást megelőző második napig,
• elektronikus azonosítást követően elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül) a szavazás napján 12 óráig.

A kérelemben jelölni kell azt a címet, ahová a mozgóurnát kérik, illetve annak indokát, miért nem tud a szavazópolgár a szavazóhelyiségben megjelenni.

Ha a választópolgár szavazással kapcsolatban nyújtott már be segítség iránti kérelmet egy korábbi népszavazás vagy választás előtt, úgy a kérelmet nem kell megismételni, mert a korábbi kérelmeket a nyilvántartásban megőrizték. Ha nem biztos abban, hogy korábbi kérelme szerepel-e a nyilvántartásban, az azonos adattartalommal beadott új kérelmét automatikusan elutasítják. Ha az új kérelem a régihez képest tartalmaz új igényeket, akkor csak az új igényeknek adnak majd helyt, mivel a meglévő igényeket a nyilvántartás már tartalmazza.

Az április 3-án tartandó szavazás, figyelemmel arra, hogy egy időben történik az országgyűlési választás és a népszavazás, „közös eljárásban” zajlik, így, ha az országgyűlési választás jogcímén igényeljük a fentebb kifejtett szavazási módokat, azokkal a népszavazás során is élhetünk.

Az igény beadására több lehetőségünk van:
– Beadható postán vagy e-mail útján, a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához címezve, a szavazópolgár neve, születési neve, születési helye és tizenegy jegyű személyi azonosítója megadásával,
– Illetve a magyarorszag.hu oldalon, Ügyfélkapus azonosítást követően. Szövetségünk ezt az utat javasolja.

Az elektronikus ügyintézés menete

A fogyatékossággal élő választópolgároknak nyújtott szavazási segítségekről szóló kérelem beadása

A fogyatékossággal élő választóknak nyújtható segítséget, így a Braille-értesítőt, a könnyített szövegű tájékoztatót, a Braille-sablont és az akadálymentes szavazóhelyiségben való szavazást ezen az űrlapon lehet igényelni:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,282f109c-9f54-45ec-8f03-9ebb039a5e34%2Csegitseg_a_fogyatekossaggal_elok_szavazasahoz_(nvi)

A link megnyitását követően aktiváljuk az „Ügyintézés indítása” gombot, a feljövő oldalon pedig az első „Kitöltés” hivatkozást.

Ezt követően adjuk meg tizenegy jegyű személyi azonosítónkat, melyet lakcímkártyánk hátoldalán találunk, vagy ügyfélkapus azonosítást követően a nyilvantarto.gov.hu oldalon kérdezhetünk le a többi személyes adatunkkal együtt.

A személyi azonosító megadását követően családi és utónevünk megadása következik. Ha ezzel megvagyunk, menjünk a „tovább” lehetőségre.
A kérelem második oldala a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt szolgálja, így amennyiben nem kívánunk ilyen igénnyel élni, egyszerűen menjünk a „tovább” gombra.

Cikkünk szempontjából a kérelem harmadik oldala lesz releváns, ahol akadálymentes formában, jelölőnégyzetek útján jelezhetjük igényeinket.

A választható lehetőségek a következők:
– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– Könnyített formában küldött tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása, akadálymentes szavazóhelyiség biztosítása,
– A korábban igényelt segítség törlése.

A számunkra szükséges jelölőnégyzetek bejelölését követően válasszuk a tovább gombot.

A kérelem negyedik oldalán személyes adataink kiadásának megtiltásáról vagy annak visszavonásáról rendelkezhetünk, az előző oldalhoz hasonlóan, jelölőnégyzetek útján. A nekünk megfelelő jelölőnégyzet bejelölését követően a tovább gomb lenyomásával léphetünk a következő oldalra.
A kérelem ötödik oldalán tudunk arról rendelkezni, hogy a kérelmünk befogadásáról szóló döntést milyen úton kapjuk meg: e-mail, postai vagy fax útján. Az általunk választott jelölőnégyzet bejelölése után a tovább gombbal léphetünk a következő oldalra, ahol megadhatjuk az értesítési címet vagy fax számot.

Az utolsó oldalon láthatjuk kérelmünk összefoglalását. Ha minden adat helyesen szerepel, a benyújtás gombbal véglegesíthetjük a kérelmet. Ha valamelyik adatot szeretnénk módosítani, a vissza lehetőséget válasszuk.

A mozgóurna iránti kérelem beadása

A mozgóurna iránti igényt és az igénylés menetét ezen az oldalon találja 2022. január 26-ától. Az elektronikus kérelem beadására szolgáló űrlap cikkünk megjelenése után válik elérhetővé, így a beadás pontos menetét nem áll módunkban a fentiekhez hasonlóan részletezni. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva azonban egy, a fentebb jelzetthez hasonló űrlaprendszer várható.

Egy kis érdekesség

Ahogy arról korábban hírt adtunk, az MVGYOSZ egy európai tudatosságnövelő kezdeményezés kapcsán 2021-ben megújította együttműködését a Nemzeti Választási Irodával és egyes, a kezdeményezésre nyitott megyei területi választási irodákkal. Ennek eredménye, hogy a 2022-es szavazás előtt a szavazókörök megbízottjainak külön felhívják a figyelmét a látássérült személyeknek való segítségnyújtás szükségességére, illetve felkészítik őket arra, hogyan nyújthatnak professzionális segítséget a látássérült szavazópolgároknak az önállóan történő szavazás során. Az egyeztetéseken arra is mutatkozott igény, hogy munkatársaink nyújtsanak gyakorlati útmutatást a szavazatszámláló bizottságok megbízottjainak felkészítésében. A meghívásnak szövetségünk természetesen készséggel eleget tesz.

Velegi Dorottya
jogi munkatárs