Újabb lépést tettünk azért, hogy a látássérült emberek külső segítség nélkül szavazhassanak az országos, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon.

Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) 2018-ban létrehozott egy projektet Accessible Vote Association (AVA) néven. A kezdeményezés célja az egyes EBU-tagállamok szavazásért felelős hatóságaival egy olyan együttműködés létrehozása, amelyen keresztül megvalósítható a látássérült személyek önálló szavazási lehetőségeinek ismertté tétele, esetlegesen új akadálymentesítési eszközök beépítése a szavazási procedúrákba, illetve a vak és gyengénlátó szavazók tudatosságának és önrendelkezés iránti igényének növelése.

A kezdeményezésben Magyarország is részt vesz. Ennek keretében azt a feladatot kaptuk, hogy országos, megyei és helyi szinten működjünk együtt a szavazások lebonyolításáért felelős hatóságokkal, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy mind a hatóságokat, mind az érintetteket felvilágosítsuk a látássérült állampolgárok önálló és titkos szavazáshoz való jogának biztosítása kapcsán felmerülő lehetőségekről.

Magyarország választási törvénye meglehetősen fejlett a többi EBU-tagország hasonló jogszabályaihoz képest. Nálunk ugyanis amellett, hogy a látássérült szavazópolgár a szavazás során a szavazókör két megbízottjának segítségét kérheti, vihet magával egy általa megbízhatónak tartott látó segítőt, aki az ő utasításai alapján kitölti a szavazólapot, illetve használhat Braille-szavazósablont, amellyel a szavazás titkossága sem sérül, és az érintett látássérült személy önállóan, külső segítség nélkül is érvényesen voksolhat.

Az MVGYOSZ készített egy nem reprezentatív felmérést tagegyesületei körében arra vonatkozóan, hogy a látássérült személyek mennyiben élnek ezekkel a lehetőségekkel. A felmérés rávilágított arra, hogy bár a lehetőségek elméletben adottak, a gyakorlatban még mindig sokan úgy tudják, hogy csupán akkor szavazhatnak érvényesen, ha visznek magukkal egy segítőt, aki helyettük szavaz. A legutóbbi szavazás alkalmával néhányan, különösen kisebb településekről, megkísérelték igénybevenni az előzetesen elektronikus úton megigényelt Braille-sablont is, ám azt tapasztalták, hogy a szavazókör megbízottainak nem volt tudomása arról, mi ez, hogy néz ki, és mire használható.

Annak érdekében, hogy a szavazással kapcsolatos tudatosságot növelni tudjuk, először a Nemzeti Választási Irodával (NVI) folytatott az MVGYOSZ egyeztetést 2021. március 24-én. Az egyeztetés során amellett, hogy felhívtuk a figyelmet a tagjaink által tapasztalt anomáliákra, felvetettünk néhány új ötletet annak érdekében, hogy több lehetősége legyen a látássérült állampolgároknak önállóan szavazni.

Mindenekelőtt azt javasoltuk, hogy a szavazóbizottságok tagjai kapjanak egy külön tájékoztatót arra az esetre, ha a szavazókörükben egy látássérült személy kívánna szavazni. Azt tanácsoltuk, hogy ebben a tájékoztatóban, külön legyenek felsorolva azok a lehetőségek, amelyeket a látássérült állampolgár igénybe vehet.

Ezek az alábbiak:

  • az önállóan, szavazósablonnal történő szavazás a szavazókör területén,
  • a saját segítővel történő szavazás,
  • szavazás a szavazóbizottság két tagjának segítségével,
  • illetve a mozgóurna használata.

A fentieken túl a szavazólapok kialakításának megváltoztatására is javaslatot tettünk. A korábban említett felmérésből ugyanis az is kiderült, hogy azok a szavazóbizottsági tagok, akik soha nem találkoztak még Braille-szavazósablonnal, nem mindig tudják megállapítani, hogyan kell szabályosan belehelyezni a szavazólapot. Ezért azt javasoltuk, hogy a szavazólap és a szavazósablon egyik sarka legyen egységes jelöléssel ellátva, ami megkönnyíti az egyértelmű behelyezést. Az NVI az egyeztetést követően megküldött válaszában utalt arra, hogy a szavazólap kialakításán nem tudnak ekkora változtatásokat végezni, de jelezték, hogy a szavazósablonokat, amelyekből korántsincs annyi darabra szükség, mint amennyi szavazólapra, képesek úgy átalakítani, hogy megkönnyítsék az egyértelmű használatot.

Az utolsó javaslatunk az MVGYOSZ népszerű szolgáltatásához, a Távszemhez kapcsolódott. Annak érdekében, hogy a látássérült szavazó fel tudja mérni a sablonnal történő szavazás során, hogy érvényesen szavazott-e, felvetettük, hogy ezt legyen lehetősége a Távszem szolgáltatás segítségével ellenőrizni. Erre az NVI-től azt a választ kaptuk, hogy a hatályos választási eljárási törvény módosítása nélkül ez nem lehetséges, hiába biztosított a szavazás titkossága az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozata alapján és a titkosított csatornán futó egyoldalú videókapcsolattal.

Az egyeztetést követően az MVGYOSZ az NVI felkérésére készített egy-egy tájékoztatót az NVI és a szavazókörök megbízottjai számára, ami bemutatja, milyen segítségre lehet szükségük a szavazásra jogosult látássérült állampolgároknak. Amint ezt az NVI jóváhagyja, haladunk tovább a megyei szintre.

Végezetül felvetődött az online szavazás mint akadálymentes szavazási forma kérdése, ám, mint arra az NVI rámutatott, kiindulva az ezzel próbálkozó államok negatív tapasztalataiból, sem hazánkban, sem a környező országokban egyelőre nincs ennek bevezetésére irányuló politikai szándék.

Velegi Dorottya
jogi munkatárs