A veszélyhelyzet ideje alatt ismét eltérő szabályok vonatkoznak a jogi személyekre, köztük az egyesületekre is. Alább röviden ezekről ejtünk szót.

 

A kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében november 4-től ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre figyelemmel született meg a jogi személyekre is vonatkozó, működésüknek a veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályait rögzítő 502/2020. (XI. 16.) kormányrendelet, melynek rendelkezéseit 2021. február 8-áig kell alkalmazni.

Mindenek előtt fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy a jogi személy döntéshozó szervének (egyesület esetében közgyűlés), illetve ügyvezető szervének (egyesület elnöksége) ülése ismét nem tartható meg a tagok személyes részvételével akkor sem, ha az ülés e rendelet hatályba lépésekor (november 17.) már összehívásra került.

Ahogy azt már a korábbi veszélyhelyzet időtartama alatt megszoktuk, a jogi személyek döntéshozó, illetve ügyvezető szervének ülésezésére sor kerülhet úgy, hogy az ülésen a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, de – például az egyesületek esetében – ülésezés nélküli döntéshozatalra is van lehetőség. Ez akkor is igaz, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és azok feltételeiről nem, vagy a rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

Az egyesületekre vonatkozóan a most tárgyalt kormányrendelet lényegében a korábban kihirdetett veszélyhelyzet idején hatályban volt, a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) kormányrendelettel azonos rendelkezéseket tartalmaz. Emiatt az egyesület működésének egyes kérdéseire vonatkozóan fenntartjuk, illetve ajánljuk olvasóink figyelmébe „Az egyesületek működésére vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet idején” című, az MVGYOSZ honlapján korábban megjelent írásunkat is.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos