Az MVGYOSZ a cég felkérésére együttműködés keretében vállalta annak áttekintését, hogy az egyes munkavállalók számára felajánlott munkahelyek megközelíthetőek-e a látássérült dolgozók számára. Ennek érdekében a Kft. egy újabb nyilatkozatot íratott alá, melynek tartalma több érintett munkavállaló tájékoztatása szerint is félreérthető volt. Az érintettek úgy értelmezték a nyilatkozatot, hogy annak aláírásával munkaviszonyuk megszűntetését erősítik meg, illetve hogy annak értelmében az MVGYOSZ keres új munkahelyet számukra. Ezzel szemben az ügyben érintett munkavállalók elérhetőségeit abból a célból adja át a Főkefe az MVGYOSZ-nek, hogy az a megyei tagegyesületek és elemi rehabilitációs központok bevonásával hitelesen vizsgálhassa meg, hogy milyen lehetőségei vannak az érintett látássérült munkavállalóknak a felajánlott telephelyre való bejárásra, illetve kínálkozik-e egyéb munkalehetőség a lakóhelyük közelében.

 

Az MVGYOSZ nem tartja elfogadhatónak, hogy a látássérülteket nehezen megközelíthető és balesetveszélyes környezetben működő telephelyeken való munkavégzésre kötelezzék, illetve hogy a munkába járással eltöltött idő irreálisan hosszú legyen. Ugyancsak nem elfogadható az érintettek számára olyan munkahely felajánlása, ahol tényleges, a képességeiknek megfelelő feladatot nem tudnak számukra biztosítani. Ugyanakkor a szövetség elnöke szerint is elvárható, hogy amennyiben ehhez a körülmények adottak, a látássérültek munkába járjanak és másokkal azonos módon dolgozzanak.

 

Dr. Nagy Sándor levélben jelezte a kommunikációs problémát a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. felé, amire az ügyvezető igazgató telefonon reagált. Elmondta, hogy a Kft. valóban a fentiek szerint kíván eljárni és sajnálatát fejezte ki a félreérthető tájékoztatás miatt.

 

Az MVGYOSZ területileg illetékes tagegyesületei a közeljövőben felkeresik azon bedolgozóként foglalkoztatott látássérült személyeket, akik azt jelezték, hogy a felajánlott munkahely megközelítése problémát jelent számukra, hogy közösen vizsgálják meg a munkába járás lehetőségeit. Ezt követően az MVGYOSZ hivatalosan is tájékoztatja a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-t arról, hogy mely munkatársak és telephelyek esetében jelent gondot a megközelítés és a mindennapi munkába járás a látássérült munkavállalók számára.

 

Németh Orsolya