Ennek jegyében először 2017. januárjában tartottak egyeztetést a fogyatékos embereket országos szinten képviselő érdekvédelmi szervezetek részvételével. A szakmai egyeztetés elsődleges célja az érintettek igényeinek, nehézségeinek feltárása és a számukra szükséges segítő szolgáltatások, támogató technológiák, illetve az ezekkel kapcsolatos fejlesztési javaslatok összegyűjtése volt.

A megbeszélés során az érdekvédelmi szervezetek képviselői és a hatóság munkatársai közösen vizsgálták meg az érintettek bevonásával, az eszközök, a szolgáltatások és az ügyintézés akadálymentességével, valamint a szabályozással kapcsolatos területeket.

 

A szakmai egyeztetésen az MVGYOSZ-t dr. Nagy Sándor elnök képviselte. Részt vett továbbá Szuhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A látássérült emberek képviseletében mindketten felhívták a figyelmet azokra a modern technológiákra, melyek a köztudatban többnyire nincsenek jelen, de melyek nagymértékben elősegítik a vak és gyengénlátó személyek önálló médiafogyasztását. Ilyen eszközök például a beszédtámogatással ellátott set-top boxok és okos televíziókészülékek. Hasonlóképpen az egyenlő hozzáférést elősegítő intézkedés az online ügyintézési felületek mindenki számára hozzáférhető kialakítása, valamint a személyes ügyintézés során, pl. a sorszámkiadó automata használatában és az ügyféltérben való tájékozódásban történő segítségnyújtás. Hangsúlyozták a “semmit rólunk nélkülünk” elv gyakorlati alkalmazásának fontosságát, aminek értelmében fontos lenne vak és gyengénlátó, így az egyenlő hozzáférést biztosító rendszereket és eszközöket jól ismerő informatikusok bevonása a fejlesztési tevékenységekbe.

 

Néhány évvel korábban készült már egy akadálymentességi felmérés a fogyatékos személyek körében, melynek eredményeit szintén ezen az egyeztetésen ismertették. A folyamatos együttműködés jegyében jelenleg egy újabb felmérés zajlik, melynek keretében egy elektronikus kérdőív kitöltésével bárki megoszthatja a hatósággal a médiahasználat és a hírközlési szolgáltatások igénybevétele során szerzett tapasztalatait, nehézségeit és megoldási javaslatait.

 

Kérjük, Ön is segítse a hatóság munkáját és érdekvédelmi tevékenységünket a fent említett kérdőív kitöltésével, mely az alábbi linken érhető el:

http://nmhh.hu/cikk/194565/Elektronikus_hirkozlesi_akadalymentesseg__konzultacios_dokumentum

A kitöltés végső határideje 2018. május 23. szerda 17 óra.

 

Németh Orsolya