Ez a tevékenység nagy jelentőségű abból a szempontból, hogy az EU-s támogatások felhasználása során valóban olyan fejlesztések jöjjenek létre, melyek a fogyatékos személyek számára is egyenlő eséllyel hozzáférhetőek lesznek és melyek ennek a társadalmi csoportnak az életminőségét is nagymértékben javítják.

A monitoring bizottság az elmúlt héten véleményezte az „Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása” című pályázati felhívás tervezetét. Az MVGYOSZ munkatársai mellett Dr. Simon Gergely jogtanácsos és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány képviseletében Szuhaj Mihály vett részt a vélemény összeállításában.

Az MVGYOSZ véleményében a szakértők jelezték, hogy az egyeztetésre bocsátott kiírás tervezetet a jelenlegi formájában nem tartják elfogadhatónak, mivel az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése során kiemelt szempontként kell kezelni többek között a látássérült emberek általi használhatóságot, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását, ami a felhívás jelenlegi tartalmában csak nagy általánosságban jelenik meg. A javaslatban felhívják a bizottság tagjainak figyelmét az egyenlő esélyű hozzáférést garantáló nemzetközi szabványokra, melyek egyaránt vonatkoznak a weboldalakra, szoftverekre és elektronikus dokumentumokra, űrlapokra. Különösen aggályosnak tartják, hogy a projektek megvalósítása során nem jelennek meg kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportként a fogyatékos személyek és nem elvárás a számukra is hozzáférhető szolgáltatások kialakítása. Kritikus pontja továbbá a pályázat tervezetnek, hogy olyan, már meglévő rendszerek továbbfejlesztését kívánja támogatni, melyek jelenleg sem akadálymentesek a vak és gyengénlátó ügyfelek számára, de amellett sem mentek el szó nélkül a szakértők, hogy a tervezet szerint nincs kötelezően vállalandó fenntartási időszak és tevékenység a támogatás felhasználását követően.

Az elektronikus közigazgatás sok más célcsoport mellett a fogyatékossággal élő, így különösen a látássérült emberek számára is nagy könnyebbséget ígér. Azzal azonban, ha az egyenlő esélyű hozzáférést a megrendelők és fejlesztők nem biztosítják, ezen csoport tagjait újabb évekre, évtizedekre zárhatják ki a legfontosabb közszolgáltatások önálló használatából. Ez a jelenség már most is érzékelhető az Ügyfélkapu rendszerének képernyőolvasó szoftverrel történő korlátozott használhatóságában, de a jogászok számára kötelezően használandó online beadványozási felületeket sem tudják önállóan kezelni a vak szakemberek. A nem akadálymentes módon történő kialakítás ellehetetleníti továbbá a közigazgatásban dolgozó megváltozott munkaképességű, elsősorban látássérült munkavállalók számának növelését, miközben a technológia fejlődése az irodai munkák területén sok kaput nyithatna ezen munkavállalói csoportnak.

A fentiekre figyelemmel, a szakértők állásfoglalása és saját véleménye alapján Dr. Nagy Sándor a pályázati konstrukció tervezetét elfogadhatatlannak tartja, a monitoring bizottságban zajló szavazás során nem szavazatot adott le.

Németh Orsolya