M E G H Í V Ó

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöksége
2019. augusztus 22-én (csütörtök) 10:00 órai kezdettel
elnökségi ülést tart, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: MVGYOSZ székháza

(1146 Budapest, Hermina út 47.)

 

Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról

           Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

           Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

  1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

           Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

  1. Döntés a braille-kisrövidírású nyomtatás használatának elhagyásáról az MVGYOSZ nyomdájában

           Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

  1. Az alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé terjesztése, a küldöttgyűlés összehívása

          Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. A tagegyesületek ellenőrzése szempontjainak megvitatása

          Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

  1. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről

          Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető

  1. Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézete által elkészített Ariadné vakvezető rendszer továbbfejlesztésének MVGYOSZ általi támogatásának megtárgyalása

          Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Tájékoztatás az MVGYOSZ székházának teljes körű felújítása előkészületeivel járó feladatok jelenlegi helyzetéről

          Előadó: Böröczffí István projektvezető

  1. Bejelentések, vegyes ügyek

 

Budapest, 2019. augusztus 13.

 

dr. Nagy Sándor

elnök