Napirendi javaslat:

  1. Beszámoló az elnök munkájáról

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

  1. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető

  1. A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány elnöke előterjesztésének megvitatása

Előadó: Nyusti Szilvia

  1. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása

Előadó: Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelőbizottság elnöke

  1. A 2018. évi közhasznúsági jelentés és szakmai beszámoló megvitatása és döntés a küldöttgyűlés elé terjesztéséről

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Az alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé terjesztése

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök

  1. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről

Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető

  1. Bejelentések, vegyes ügyek

 

Megjelenésére feltétlen számítok.

 

Budapest, 2019. április 8.

Nagy Sándor

elnök