A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) csatlakozik a Fehérbot nemzetközi napja megünnepléséhez

(2019. október 15., kedd)

 

A Fehérbot nemzetközi napjának célja az, hogy ráirányítsa a világ figyelmét a fehérbotra, mint a vakok és gyengénlátók önálló életvitele eszközének fontosságára. A WBU arra használja fel ezt a lehetőséget, hogy támogassa a világ összes országának a vakok és gyengénlátók önállóságát és biztonságos közlekedését lehetővé tevő politikáit, törvényeit és megfelelő módon kialakított infrastruktúráit mind otthoni és munkahelyi körülményeik között, mind az oktatási intézményeken és közösségeiken belül.

Mindennek a Fogyatékossággal Élők Jogairól szóló ENSZ egyezmény (UNCRPD) 9-ik cikkében megfogalmazottakkal összhangban – Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás – kell történnie, mely szerint a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Figyelemmel kell lenni az Egyezmény 19-ik cikkében leírtakra is, mely szerint a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és lakóhelyük megválasztásához. Az UNCRPD 20. cikke – Személyes mobilitás – kiköti azt is, hogy a részes államok hatékony intézkedéseket hoznak a fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, segítő technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a közvetítőkhöz való hozzáférésének megkönnyítésére.

Mindezeken túl az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai 11-ik céljaként hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy a városokat és emberi településeket fenntarthatóvá, befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és mindenki számára akadálymentesen hozzáférhetővé kell tenni. Alapvető fontosságú az, hogy ennek a célnak az elérése érdekében tegyenek, mivel az egyenlő esélyű hozzáférés révén megszüntethető a fehérbottal közlekedő vakok és gyengénlátók által nap mint nap tapasztalt nehézségek egy része.

Ennek a fontos napnak a megünneplésekor bízunk abban, hogy a politikai döntéshozók elismerik a vakok és gyengénlátók ahhoz való jogának fontosságát, hogy önállóan és biztonságosan, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak közlekedni, és használhassák a fehérbotot.

Hisszük, hogy egy befogadóbb, hozzáférhetőbb és egyenlő társadalom révén javulni fognak közösségünk életkörülményei.

 

A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) a világszerte élő 253 millióra becsült vak és gyengénlátó érdekeit képviselő világszervezet. Tagja a vakok saját érdekvédelmi szervezetei és a vakokért dolgozó szervezetek, a világ több mint 190 országából, valamint a látássérültséggel kapcsolatos területeken dolgozó nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján olvashatók (angol nyelven): www.worldblindunion.org .