Újabb eseménydús évet tudhat maga mögött a már száznégy éves MVGYOSZ. A szövetség elnökével, dr. Nagy Sándorral a 2021-es esztendő sikereiről és kihívásairól, valamint a 2022-es tervekről beszélgettünk.

Vakok Világa: 2020 után 2021-ben is nehéz volt tervezni, a tavalyi évet is leginkább a kiszámíthatatlanság jellemezte. Utólag visszatekintve azonban mégis elmondható, hogy egy eseményekben gazdag időszakon vagyunk túl. Hogyan vette az MVGYOSZ az elmúlt évek akadályait?

Dr. Nagy Sándor: A 2020 óta tartó pandémia új helyzetet teremtett, új kihívásokat támasztott, új problémákat vetett fel – a megoldások módjainak is újnak kellett lenniük. Az online világ térhódítása a közigazgatásban, vagy az oktatás és a munka világában éppúgy elkerülhetetlenné vált, mint a látássérült emberek mindennapi életében, a járványhelyzet pedig még inkább felgyorsította ezt a folyamatot. Az MVGYOSZ működésében is számos átszervezést és rugalmas reagálást kívánt meg a koronavírus-járvány, hiszen a vak és gyengénlátó embereknek a kijárási korlátozások idején is szükségük volt a Távszem szolgáltatásra, a speciális segédeszközök beszerzésére és javítására, adaptált tankönyvekre és vakvezetőkutyára, nem is szólva a járványügyi intézkedések okozta nehézségekkel való megküzdésről, mint például a helyközi és távolsági buszokon a fedélzeti jegyvásárlás felfüggesztése. Felelős érdekképviseletként a tagság igényeire gyorsan és adekvát módon reagáltunk, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a folyamatosan változó világban egy érdekképviseleti szervezet sohasem lazíthat. Szervezeti szempontból jelentős mérföldkőnek tartom a 2021-es évet, hiszen érdekképviseleti tevékenységünk mellett a szolgáltatási palettánkat nemcsak megtartottuk, hanem még bővíteni is tudtuk! Ez pedig nem lett volna lehetséges egy elkötelezett, jól felkészült csapat nélkül.

VV: A 2020-as tisztújítás után ez volt az első teljes év, amelyben már az új elnökség és felügyelőbizottság hozott döntéseket, és irányította, illetve felügyelte a szövetség működését. Mennyire sikerült bevonni a munkába az új vezetőségi tagokat? Beváltotta a tisztújítás a hozzá fűzött reményeket?

N.S.: Az elmúlt egy-másfél évben sokat változott a szervezet. A 2020 nyarán történt tisztújítás óta az MVGYOSZ minden tisztségviselője és testülete között támogató együttműködés jellemző. Egy ilyen légkörben tervezni és inspirálódni lehet. Az energiák szinergiákká válnak, és ez adja a szövetség dinamizmusát. Jó érzés ezt megtapasztalni, mert nem volt ez mindig így.

VV: Ha megnézzük az elmúlt évek érdekképviseletről szóló beszámolóit, azt látjuk, hogy mindig nagy hangsúlyt fektetett az MVGYOSZ a jogszabályok véleményezésére és módosító indítványok benyújtására, valamint az akadálymentesítésre. Melyek voltak azok az eredmények tavaly, amelyekre elnökként leginkább büszke?

N.S.: Az esélyegyenlőség kiharcolása és az akadálymentesítés biztosítása örök, soha véget nem érő feladatunk, de 104 éves tapasztalattal a hátunk mögött azt is tudjuk, hogy egyik napról a másikra ezeken a területeken nem lehet csodát tenni. Mindehhez nagyon sok tárgyalásra, jól átgondolt és megfelelő időben meghozott döntésekre és határozott kommunikációra van szükség. Nem véletlen, hogy az érdekképviselet területén ilyen témákban nyilvánul meg leggyakrabban az MVGYOSZ. 2021-ben több olyan jogszabály-módosítási javaslatunk beérett, amelyeket lassan tíz éve következetesen kommunikáltunk a döntéshozók felé és minden nyilvános fórumon. Ilyen például a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalókat sújtó keresetkorlátozás eltörlése vagy a látássérült személyek elemi rehabilitációját biztosító szolgáltatások törvényben garantált és államilag finanszírozott működtetése. Ugyancsak sikerült érdemi változást elérni a látássérült diákok oktatási esélyegyenlőségét biztosító adaptált tankönyvek elkészítésének folyamatában. Ennek értelmében 2021-től az MVGYOSZ nemcsak a közép-, hanem az általános iskolás tanulók számára is előállítja a Braille-, elektronikus és nagyított tankönyveket, amelyekért az iskolák az ép látású tanulók könyveivel azonos árat fizetnek, így mostantól nem fordulhat elő, hogy egy vak vagy gyengénlátó diák a magas költségek miatt nem jut hozzá a tanulását elősegítő akadálymentes tananyagokhoz. Annak a megoldása viszont részben még előttünk áll, hogy a kormányzat a tankönyvek adaptálásával járó valamennyi költségünket megtérítse, bár 2022 elején ebben is sikerült érdemben előre lépni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel folytatott tárgyalások során.

VV: Az akadálymentesítés terén is vannak hasonló eredmények?

N.S.: Igen, ezen a téren is sok újdonságot hozott 2021. Sikerült szorosabbra fűznünk kapcsolatunkat a MÁV-val, ami stratégiai fontosságú együttműködést jelent a látássérült közlekedők szempontjából, hiszen a magyarországi vasúthálózat akadálymentesítése terén rengeteg még a feladat. Hazánkban elsőként a Nyugati pályaudvar megújult utascsarnokában telepítették az olasz JKJ okos taktilis burkolati jelzéseit, amelyek már most jelentősen megkönnyítik a vak utasok tájékozódását, ezt pedig tovább fogja segíteni a rendszerhez tartozó ún. „okos fehérbot”, mely a tájékozódást segítő kiegészítő információkat nyújt majd. Ennek az eszköznek a fejlesztéséről is megállapodás született az Óbudai Egyetemmel, amihez az MVGYOSZ anyagi hozzájárulást is nyújt egy korábbi elnökségi döntés alapján. Az olasz gyártóval és a magyarországi képviselővel kiemelten jó kapcsolatot ápolunk, így minden esélye megvan a T-walk nevű rendszer hazai és akár közép-európai elterjedésének. Mivel a MÁV mellett számos más szervezet fordul hozzánk megkereséssel akadálymentesítési kérdésekben, halaszthatatlanná vált az MVGYOSZ-ben egy főállású rehabilitációs szakmérnök foglalkoztatása. Ezt a pozíciót 2021 novemberétől sikerült betöltenünk. Kiemelten foglalkoztunk 2022-ben a közérdekű weboldalak és szoftverek akadálymentesítésének problémáival, illetve a televízióműsorok audionarrációjával kapcsolatos szabályozás gyakorlati tapasztalatainak feltárásával és törvénymódosító indítványok benyújtásával. Mindkét területen bőven maradt tennivalónk nem csak 2022-re, hanem valószínűleg még több évre.

VV: A szövetség honlapján és Facebook-oldalán rendszeresen olvashattunk az MVGYOSZ szolgáltatásainak fejlesztéseiről is. Melyek voltak 2021 legnagyobb eredményei ezen a téren?

N.S.: A szövetség számos pótolhatatlan szolgáltatást biztosít, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy az MVGYOSZ a „terepen dolgozik”. A szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleket nem sorszámmal szólítjuk, hanem a nevükön, ugyanúgy napi élő kapcsolatban állunk velük, akárcsak a tagegyesületekkel. Ezt a személyes kiszolgálást tovább erősítette, hogy a pandémia hozadékaként szolgáltatásainkat már kizárólag időpontfoglalás mellett lehet igénybe venni, ami mind a munkatársak, mind az ügyfelek elégedettségét növelte, hiszen nincs sorbanállás és felesleges várakozás, a munkatársak pedig tudják, hogy ki és milyen ügyben érkezik hozzájuk. Ugyancsak a járványhelyzet pozitív hozadéka volt a webáruház 2020-as megnyitása, ami 2021-ben indult be igazán, a látássérült ügyfelek és külsős megrendelőink is hamar megkedvelték az új szolgáltatást. Szintén kedvezett a 2021-es év a hangoskönyvtár fejlődésének, amelynek állománya egyetlen év alatt közel 1500 felolvasott művel gyarapodott. Ilyen volumenű fejlesztésre korábban sohasem volt példa. Nagyon szép eredmény volt ez éppen abban az évben, amikor a Bodor Tibor Hangoskönyvtár fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepeltük. Nem mehetünk el szó nélkül a Vakvezetőkutya-kiképző Központ fejlesztései mellett sem, ahol két új munkatárs – egy gyógypedagógus és egy vakvezetőkutyával közlekedő szolgáltatáskoordinátor – révén jelentősen erősítettük a kutyát igénylő látássérült emberekkel való kapcsolattartást és a központ szolgáltatásainak személyre szabott biztosítását.

VV: A 2021-es év talán legnagyobb projektje a székházfelújítás megkezdése volt. Hogyan értékeli a beruházás eddigi megvalósulását?

N.S.: Ez a projekt valójában már 2018-ban elkezdődött, azonban a nagyközönség, így különösen a célcsoportunk, azaz a vak és gyengénlátó emberek számára most vált érzékelhetővé. Bár a székházból már 2020 elején kiköltözött a szövetség, mi is most szembesültünk azzal, hogy mekkora változást hoz majd az életünkbe a régi toldaléképülettől való elbúcsúzás és az új, XXI. századi igényeket kielégítő szolgáltatóház megépítése. Munkatársaimnak és a közbeszerzésen nyertes kivitelezőknek hála a munkálatok szépen haladnak, így minden reményünk megvan arra, hogy nagyjából a tervezett időpontban visszaköltözhetünk az addigra régi pompáját visszakapó műemlék villába és a korszerű szolgáltatóházba. Nagy örömömre szolgálna, ha a 2022-es fehérbot napján ezzel kapcsolatos további pozitív fejleményekről számolhatnék be. De természetesen munkatársaink addig is folyamatosan hírt adnak a beruházás előrehaladásáról a szövetség számos hírcsatornáján.

VV: Az MVGYOSZ szerepe a megváltozott munkaképességű, köztük elsősorban a látássérült munkavállalók foglalkoztatása terén is jelentős. Volt ebben változás 2021-ben?

N.S.: Igen, méghozzá pozitív irányban! Meglepő lehet, de a pandémia idején nemhogy csökkentettük a dolgozók létszámát, hanem még gyarapítani is sikerült azt. A rehabilitációs bértámogatási rendszerben 2021-re az addiginál tízzel több státuszra pályáztunk, amit meg is kaptunk és be is tudtunk tölteni. Az új munkatársak egy része a hangoskönyvek szerkesztésével foglalkozik, de van köztük segédeszköz-készítő, kommunikációs munkatárs és jogász is. Növekedést mutattak a tagegyesületek is, amelyek 2021-ben csak a bértámogatásból összesen 211 megváltozott munkaképességű személynek adtak munkát.

VV: Összességében hogy látja, mennyiben hat az MVGYOSZ tevékenysége a vak és gyengénlátó emberek társadalmi befogadására?

N.S.: Sokan azt gondolják, hogy a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos vélekedéseket elsősorban szemléletformáló programok segítségével lehet megváltoztatni. Mi a szövetségben viszont sokkal inkább abban hiszünk, hogy saját magunk hiteles képviseletével és következetes kommunikációval, valamint természetes jelenléttel lényegesen többet tehetünk a látássérült emberek be- és elfogadásáért. Legyen szó akár a munkaerőpiacról, akár a kulturális életről vagy a tudományról, ma már senki sem kérdőjelezi meg, hogy a látássérült emberek is hozzájárulnak hazánk társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Egy sikeres Magyarország mindannyiunk közös érdeke. Persze, van még tennivaló ezen a téren is, ám az MVGYOSZ felbecsülhetetlen értékű segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy ez az út minél simább legyen.

Németh Orsolya
szakmai vezető

*

Az interjú a Vakok Világa folyóirat 2022. évi 1. lapszámában jelent meg. A teljes folyóirat az MVGYOSZ webáruházában vásárolható meg ide kattintva.