A vezetőség kitűzte az idei küldöttgyűlés időpontját, valamint döntött az SZJA 1% és a költségvetési támogatás továbbadásának mértékéről és feltételeiről.

 

Az MVGYOSZ vezetősége január 29-én megtartotta ez évi első ülését. Az elnök, a gazdasági és a szakmai vezető beszámolójának elfogadása után az idei választó küldöttgyűlés időpontjában állapodott meg (május 21., csütörtök). Ütemezte a meghívó és a jelöltlista kiküldésének időpontját, a közhasznúsági melléklet és szakmai beszámoló elkészítésének időpontját. A vezetőség meghatározta továbbá, hogy a választásig mikor ülésezik: március 13 és április 27.

 

A gazdasági vezető ismertette az elnökséggel, hogy 2018-ban a 2017. évi SZJA 1%-ból 16.657.399 Ft-ot kapott a szövetség. Ennek 50%-át adta tovább a tagegyesületei részére. 2019-ben a 2018. évi SZJA 1% összege 13.829.040 Ft. Ez körülbelül 2,8 millió forinttal kevesebb, mint előző évben. Az idén is 50%-ot adna tovább tagegyesületeinek a szövetség. Felmerült a 70-30 arányszám is, amelyből 70% a tagegyesületeké és 30% a szövetségé maradna, de az elnökség rövid vita után a 60-40%-os elosztás mellett döntött. Így az SZJA 1%-ból 60% a tagegyesületeket illeti, 40% pedig a szövetségé lesz.

 

A következő napirendi pontot ismét a gazdasági vezető ismertette: 2019-ben a szövetség 214.100.000 Ft-ot kapott a költségvetési támogatásból. Ennek 45%-át adta át az egyesületeknek. 2020-ban 236.400.000 Ft-ot kap a szövetség. Az elnök és a gazdasági vezető idén is a 45-55%-os elosztást javasolta. Így idén az egyesületek 106.380.000 Ft-ot kapnak, ami 9,6 millió forinttal lesz több, mint 2019-ben. Az elnökség a javaslatot elfogadta. Következett a költségvetési támogatás elosztásának szempontrendszere. Az eddigi 2 millió forintos alapösszeg megmaradt. Az ezen felül továbbadott támogatási összeg 60%-a a pontrendszer alapján, 40%-a pedig taglétszám-arányosan kerül elosztásra.

 

Az elnökség dr. Nagy Sándor előterjesztése alapján támogatta egy új személygépkocsi vásárlását.

 

Felmerült az ülésen a többes tagság kérdése. A vezetőség egyetértett abban, hogy az MVGYOSZ arcképes igazolványát bárki részéről, legyen az tag vagy tagegyesület, az érvényesítés során megrongálni, abból bélyeget eltávolítani tilos. Ismét hangsúlyozták az elnökségi tagok, hogy mindegy, hol érvényesítik az igazolványt a látássérültek, egy naptári évre csak egy érvényesítés lehetséges és egy személynek egy időben csak egy igazolványa lehet.

 

Végül Fodor Ágnes kezdeményezte a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete tevékenységének felülvizsgálatát, hogy az mennyire egyeztethető össze a szövetség alapszabály szerinti működésével. Dr. Ozvári-Lukács Ádám a következő elnökségi ülésre elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációt.

 

Sztakó Krisztina