A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség munkatársa látogatott el az MVGYOSZ-hez. A találkozó célja részint az volt, hogy tájékoztatást nyújtson az ügynökség web akadálymentesítéssel kapcsolatban folytatott tevékenységéről, továbbá partnerségi megállapodást ajánlott fel.

 

A megbeszélésen a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részéről a Megfelelőség Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetője, Majosházi Csaba, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részéről dr. Nagy Sándor elnök és Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos, valamint az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnöke, Szuhaj Mihály vett részt.

Majosházi Csaba elmondta, hogy az ügynökségen belül dedikált szervezeti egységként a Megfelelőség Ellenőrzési Főosztály elsődleges feladatkörébe tartozik a web akadálymentesítés elérése, amivel kapcsolatban folyamatosan együtt kívánnak működni a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával (FESZT), melyet ebben a témában a web akadálymentesítés terén élenjáró MVGYOSZ képvisel.

Az akadálymentesítés érdekében jelenleg a közszféra szervezeteinek honlapjait érintő, egyszerűsített, illetve részletes ellenőrzések lebonyolításának előkészületi munkálatai folynak. Ennek során az ügynökség – az érdekképviseleti szervezetek korábbi javaslatait, illetve az Európai Bizottság elvárásait figyelembe véve – alakította ki javaslatát az elsőként ellenőrzésre kerülő honlapok listájára vonatkozóan. A tervek szerint – amelyek a hatályos szabályozásnak is megfelelnek – 270 weboldal esetében egyszerűsített, míg további 24 weboldal vonatkozásában részletes ellenőrzést folytat le az ügynökség. Az egyszerűsített ellenőrzés alá vont oldalak között elsősorban egészségügyi intézmények, rendőrség, központi hivatalok, szociális, kulturális intézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények oldalai szerepelnek majd, de e tekintetben is várják az érdekképviseleti szervezetek észrevételeit, javaslatait.

Dr. Nagy Sándor ezúttal is hangsúlyozta, hogy prioritást kell élvezniük azoknak a webes felületeknek, amelyeket az emberek, köztük a látássérült ügyfelek is nagy számban használnak, pl. az adózással, ügyintézéssel kapcsolatos felületek. Sajnálattal utalt arra, hogy még mindig nem valósul meg az az elv, hogy új weboldalt már csak az akadálymentességi követelmények betartásával lehessen létrehozni. Erre is nagy hangsúlyt kellene helyezni. Szuhaj Mihály ennek kapcsán megjegyezte, hogy gyakran a weboldalak megrendelői sincsenek tisztában azzal, melyek az akadálymentesítés területén megkövetelendő szempontok, elvek.

Majosházi Csaba tájékoztatott arról, hogy az egyszerűsített ellenőrzést egy, az ügynökség által most létrehozásra kerülő szoftveres megoldás (gépi ellenőrzési algoritmusok összekapcsolása) segítségével végzik majd el, amivel Szuhaj Mihály szerint az akadálymentességi feltételek mintegy felének megvalósulását lehet vizsgálni.

A tervek alapján a jövőben egyébként is egy egységes, minden közszférabeli szervezetre kötelező állami fejlesztőkörnyezet kerül bevezetésre, ami Majosházi Csaba álláspontja szerint a fent említett gépi ellenőrző mechanizmussal együtt alkalmas lehet arra, hogy már az induláskor számos hibát felfedjen.

Szuhaj Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy a publikus oldalak folyamatos, visszatérő ellenőrzéséhez is szükséges egy automatizált rendszer, egy ún. validáló robot megoldás, ezért erre a szolgáltatásra is fel kellene készíteni az ügynökség szoftverrendszerét.

Az egyszerűsített ellenőrzéseket a tervek szerint idén szeptemberben kezdenék meg.

A részletes ellenőrzésre kijelölt 24 weboldal esetében a gépi algoritmusok mellett manuális vizsgálat is történik, ezeknél a honlapoknál ugyanis az összes akadálymentességi feltételnek való megfelelést vizsgálni kell. Részletes ellenőrzésnek mindenekelőtt elsősorban a nagyobb látogatottságú központi portálokat vetik alá. Ezekre vonatkozóan már augusztusban megkezdik annak felmérését, hol tartanak az akadálymentesítést érintő fejlesztésekkel. Szuhaj Mihály hangsúlyozta, hogy a közoktatásban elterjedt KRÉTA szoftvernek mindenképp ott kell lennie az ellenőrzés alá vont webes megoldások között, mivel azt jelenleg nem tudják akadálymentesen használni sem a látássérült gyermekek, illetve szülők, de a pedagógusok sem. Hasonló a helyzet a felsőoktatásban használt Neptun rendszerrel is.

Majosházi Csaba kifejtette, hogy korszerűtlennek tartják, ezért nem támogatják az elektronikus ügyintézés során még jelenleg is használt bonyolult ellenőrzési mechanizmusok (ún. CAPTCHA-k) alkalmazását, amelyek gyakran leküzdhetetlen akadályt jelentenek a látássérült emberek számára, de a többségi felhasználók esetében is feleslegesen nehezítik meg az ügyintézést.

Dr. Nagy Sándor a honlapok mellett a mobil alkalmazások ellenőrzésének fontosságára is felhívta a figyelmet, hiszen sok esetben előfordul, hogy ezeket a látássérült emberek könnyebben, jobban tudják használni pl. egy banki ügyintézés során.

Az egyszerűsített, illetve részletes ellenőrzésre kijelölt honlapok, szolgáltatások, illetve szervezetek listáját az ügynökség a feladatot koordináló MVGYOSZ-nek küldi meg, amely észrevételezés, javaslattétel érdekében továbbítja azt a többi, a FESZT-ben szerepet betöltő érdekképviseleti szervezet részére, illetve maga is kialakítja és továbbítja majd az ügynökség részére azzal kapcsolatos álláspontját.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota