A látássérült diákokat is érinti a felsőoktatási felvételi eljárásban az érettségi pontok számítására vonatkozó szabályok változása. Ennek, illetve még néhány időközben beérkezett kérdésnek jártunk utána.

Az MVGYOSZ 2021 februárjában fordult az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz a felsőoktatási felvételi eljárásban irányadó, a látássérült felvételizőket hátrányosan érintő pontszámítási szabályokkal kapcsolatban.

A kifogásolt szabályozás szerint a felvételin nem volt számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt ennek megfelelően záradékkal látták el. Gyakorlati vizsgarész alatt például az informatika érettséginek azt a részét értjük, amikor az érettségizőknek adott időre kell szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentáció-készítési, vagy adott esetben programozási tudását bemutatni egy adott feladatsort követve.

Megkeresésünk nyomán 2021. december 22-ével a szabályozás módosult, így mostantól a fogyatékossággal élő jelentkező esetében a felvételi során akkor is számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tett az érettségin.

Lássuk kicsit részletesebben, mi is volt az a – most bekövetkezett jogszabálymódosítással orvosolt – probléma, melynek megoldásában az MVGYOSZ a Minisztérium közreműködését, segítségét kérte.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésének utolsó fordulata szerint „a vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.”

A rendelet 18/B. § (8) bekezdése szerint „az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, s a vizsga befejezését követően, a szaktanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, kottázás, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program)”, mely alapján gyakorlati vizsga is helyettesíthető szóbeli vizsgával.

A rendelet 37. § (3) bekezdése, valamint 41. §-a alapján, ha az iskola igazgatója a speciális igényű – esetünkben látássérült – tanuló számára engedélyezte, hogy az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhető pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minősítését.

A felsőoktatási felvételi tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet kifejezetten rögzíti, hogy a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során is a közoktatásról, illetve a köznevelésről szóló jogszabályok által biztosított, fent említett kedvezmények illetik meg [rendelet 24. § (4) bekezdés]. E kedvezmény igénybevételét ugyanakkor e rendelet egy másik rendelkezése megnehezítette. A rendelet 17. § (9) bekezdésének 2021. december 21-éig hatályos szövege alapján a fogyatékossággal élő felvételizők esetében sem volt számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt ilyen irányú záradékkal látták el.

Felhívtuk a Minisztérium figyelmét arra, hogy az érettségi vizsgára, illetve a felvételire vonatkozó fentebbi rendelkezések alkalmazása a fogyatékossággal élő, köztük a látássérült tanulók esetében ahhoz a nem várt eredményhez vezet, hogy hiába illeti meg őket az írásbeli és a gyakorlati vizsgák szóbeli vizsgával való kiváltásának joga, ha ezzel élnek, hátrányba kerülnek a többi tanulóval szemben a felvételi eljárás során, amennyiben a sikeresen teljesített érettségi vizsga ellenére mégsem kaphatnak bizonyos vizsgarészek után a felvételihez szükséges érettségi pontokat. Ezzel tehát az a helyzet állhat elő, hogy a kedvezményeket ugyan biztosítják a fogyatékos tanulók számára, ám éppen e kedvezmények miatt kerülnek hátrányba a felvételi során, ami pedig sérti az érintettek egyenlő esélyű oktatáshoz fűződő jogát.

Megkeresésünk nyomán 2021. december 22-ével módosították a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet 17. § (9) bekezdését, mely most már egyértelművé teszi, hogy a fogyatékossággal élő jelentkező esetében számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, akkor is, ha a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tett.

A pontszámítás módját ugyanezen rendelet 17. § (2) bekezdése határozza meg: Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Felmerült kérdések

A fentebb ismertetett jogszabálymódosítás kapcsán több kérdés is érkezett az MVGYOSZ-hez, melyeket az alábbiak szerint válaszolunk meg:

1. Változott-e a szabályozás a nyelvi érettségikre vonatkozóan?

Válasz: Nem. A nyelvi tárgyból teendő írásbeli érettségi vizsga továbbra is kiváltható egy további szóbeli tétel kihúzásával. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben az esetben felvételi pont számítható ugyan a vizsgából, azonban emelt szintű vizsga esetén sem szerezhető így komplex nyelvvizsga-bizonyítvány [100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (5) bekezdés].

2. Ha a látássérült érettségiző nem szeretne akadálymentesített írásbeli feladatsor használatával érettségizni, van-e lehetősége szóbeli vizsgával kiváltani az írásbeli vizsgarészt?

Válasz: Igen, ez a lehetőség továbbra is adott. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását [100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdés].

3. Hol és hogyan lehet igényelni a fogyatékossághoz kötődő kedvezményeket az érettségi során és hogyan lehet igazolni a fogyatékosság tényét?
Erről itt írtunk bővebben:
https://jovokilatasai.mvgyosz.hu/2020/09/09/valtozasok-a-fogyatekossag-fennalltanak-igazolasaval-kapcsolatban/
A jelentkezési lap benyújtásával együtt lehet jelezni a szükséges igényeket.

Érettségi vizsgára lehet jelentkezni

a) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban,

b) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban vagy a kormányhivatalban,

c) a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező, vizsgabizottságot működtető intézményben (ami lehet a kormányhivatal is). [100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés]

A kormányhivatalok elérhetőségei itt találhatóak meg: https://dari.oktatas.hu/kh_info

dr. Weninger Magda                Velegi Dorottya
jogász                                           jogi munkatárs