A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az MVGYOSZ 2020. évi küldöttgyűlése elmarad. Az alábbiakban dr. Nagy Sándor elnök tájékoztatását olvashatják az éves beszámoló elfogadásáról és az idén esedékes tisztújításról.

 

Az MVGYOSZ elnökségének 5/2020. (I. 29.) számú határozata szerint 2020. május 21. napjára összehívandó küldöttgyűlés a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmarad. Az elmaradó éves és választó küldöttgyűlés kapcsán az MVGYOSZ elnökeként a vonatkozó kormányrendeletekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az alábbiakról intézkedtem.

A 2020. április 10. napján megjelent, „A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet” (a továbbiakban: „kormányrendelet”) értelmében a szövetség elnöksége az MVGYOSZ 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására jogosult, mivel szervezetünknél, illetve küldötteinknél nem adottak sem az elektronikus részvétellel történő küldöttgyűlés megtartásának technikai lehetőségei, sem az ülés megtartása nélküli határozathozatal feltételei. Ennek megfelelően az MVGYOSZ 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról – a kormányrendelet felhatalmazása alapján – a szövetség elnöksége dönt. Az elnökség vonatkozó döntéséről természetesen tájékoztatást fogunk adni.

Az elnökség által a 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról meghozandó határozatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tesszük közzé. Ezen határozatokat a veszélyhelyzet megszűnését követően legfeljebb 90 napon belül kötelezően összehívandó rendkívüli küldöttgyűlés napirendjére fogjuk tűzni, mely kérdésekben a rendkívüli küldöttgyűlés utólag fog döntést hozni. Ugyanezen a rendkívüli küldöttgyűlésen kerül sor a 2020-ban esedékes tisztújításra is. A kormányrendelet adta felhatalmazás értelmében az MVGYOSZ jelenlegi választott tisztségviselőinek megbízatása a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig automatikusan meghosszabbodik.

dr. Nagy Sándor

elnök