A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány meghirdette 2020. évi pályázatát. A maximálisan elnyerhető támogatási összeg 2020-ban 300.000 Ft., a pályázatok benyújtási határideje május 4.

 

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2020-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik:

  1. a) lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere;
  2. b) lakás építése, bővítése;
  3. c) lakás felújítása, tatarozása;
  4. d) illetve az ezekkel összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja.

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.).

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok letölthetők az alapítvány honlapjáról:

http://vaklakas.hu/?page=hirek&azon=11

A pályázat látássérültek számára akadálymentes elektronikus adatlapon is benyújtható, mely szintén letölthető a fenti linkről. Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat – csatolva a szükséges mellékleteket is – az info@vaklakas.hu címre kell megküldeni.

A kézzel írott, papír alapon elkészített pályázatokat tagsági jogviszonytól függően a megfelelő budapesti MVGYOSZ tagegyesülethez kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2020. május 4., hétfő.

A fenti információk tájékoztató jellegűek, a sikeres pályázás érdekében kérjük, mindenképpen tanulmányozzák át a részletes pályázati felhívást.