A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány meghirdette 2021. évi pályázatát. A maximálisan elnyerhető támogatási összeg 2021-ben 500.000 Ft, a pályázatok benyújtási határideje 2021. június 18.

Az alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2021-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik:

a) lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

b) lakás építése, bővítése, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

c) lakás felújítása, tatarozása, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása.

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja.

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.).

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok letölthetők az alapítvány honlapjáról: http://vaklakas.hu oldalról.

A pályázat látássérültek számára akadálymentes elektronikus adatlapon is benyújtható, mely szintén letölthető a fenti oldalról. Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat – csatolva a szükséges mellékleteket is – az info@vaklakas.hu címre kell megküldeni.

A papír alapon elkészített pályázatokat tagsági jogviszonytól függően a megfelelő budapesti MVGYOSZ tagegyesülethez kell benyújtani, vagy az MVGYOSZ postacímére: 1406 Budapest, Pf.:44., a borítékon feltüntetve: Lakásalapítvány – 2021. évi pályázat.

Benyújtási határidő: 2021. június 18., péntek.

A fenti információk tájékoztató jellegűek, a sikeres pályázás érdekében kérjük, mindenképpen tanulmányozzák át a részletes pályázati felhívást.