A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége 2024. május 3-án 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tartott. Az ülésen az elnökség tagjai megvitatták az MVGYOSZ 2023. évi szakmai és számviteli beszámolóját, felhatalmazták az elnököt, hogy azokat a küldöttgyűlés elé terjessze, összeállították a 2024. évi küldöttgyűlés meghívóját, valamint aktuális kérdésekről is szó esett.

Az elnökség tagjait dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke köszöntötte, majd a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az ülés a meghívóban feltüntetett témák megtárgyalásával folytatódott. Az elnökségi tagokon kívül az ülésen Dr. Várkonyi Julianna, a felügyelőbizottság elnöke vett részt.

Az ülés első napirendi pontjaként az MVGYOSZ 2023. évi szakmai beszámolójának megvitatására került sor. Az elnökség tagjai átolvasták az előzetesen megküldött anyagot, azt komplex, informatív, jól összeszedett munkának ítélték meg, amely az MVGYOSZ minden tevékenységét áttekinti. A szakmai beszámolót az elnökség tagjai elfogadták, és azt a küldöttgyűlés elé terjesztik.

Ezt követően dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető és dr. Nagy Sándor elnök az elnökség elé terjesztette az MVGYOSZ 2023. évi számviteli beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. A beszámoló a szövetség teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, azaz a költségvetési támogatáson kívül tartalmazza az egyéb támogatás által finanszírozott pénzügyi és vagyoni változásokat is. A számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet az elnökség tagjai elfogadták, és azt szintén a küldöttgyűlés elé terjesztik.

Dr. Nagy Sándor elnök a 2024. május 29-én megrendezésre kerülő küldöttgyűlés meghívótervezetét előzetesen megküldte az elnökségnek, a megbeszélésen elmondta, hogy a meghívót postai és elektronikus úton is meg fogja küldeni a küldötteknek. A meghívó tartalmával az elnökség egyetértett.

Az elnökségi ülés további részében a tagok megvitatták a Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmét, áttekintették a Lakás Alapítvány működését, majd döntés született az MVGYOSZ Vakvezetőkutya egészségügyi alap felhasználási feltételeiről és működési rendjéről szóló szabályzatról.

Az Egyebek napirendi pontnál a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kért lehetőséget az elnökségi ülésen való részvételre és hozzászólásra.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs