Ön is abban reménykedik, hogy látássérültként egy napon majd önvezető autóval indulhat útnak? Érdeklik az automatizált és csendes járművekkel kapcsolatos műszaki és etikai kérdések? Netán az aggasztja, hogy hogyan fognak a vak emberek az önvezető járművek között biztonságosan közlekedni? Olvassa el az EBU e tárgyban született állásfoglalását!

Az Európai Vakok Szövetsége (European Blind Union, EBU) 2022 májusában benyújtotta szakmai javaslatait az Európai Bizottság automatizált járművekre vonatkozó műszaki előírások tárgyában meghirdetett nyilvános konzultációjára: European Commission’s public consultation on technical specifications for automated vehicles . A konzultáció célja az volt, hogy összegyűjtse az érdekeltek véleményét a járművekben, a közúti biztonság javítása és a környezetszennyezés csökkentése érdekében alkalmazandó modern technológiákra vonatkozó új uniós szabályozásról. A napokban kiadott állásfoglalás ezeket a szempontokat foglalja össze.

Az állásfoglalás központi üzenete, hogy az önvezető és összekapcsolt járművek tervezése, illetve a használatukkal kapcsolatos szabályozás kialakítása során már a kezdetektől figyelembe kell venni a vak és gyengénlátó személyeket úgy is, mint fokozottan védtelen közlekedőknek minősülő gyalogosokat, illetve úgy is, mint potenciális felhasználókat. Ez utóbbi szempont eleddig lényegesen ritkábban került elő a területen zajló diskurzusban, miközben a digitalizáció rohamos fejlődése ugyan számos jó megoldást kínál, ám a célcsoport figyelmen kívül hagyása a kirekesztés súlyos kockázatát rejti. Arra kell tehát törekedni, hogy az önvezető járművek kínálta előnyök a látássérült személyek szempontjából is felülmúlják azok potenciális kockázatait. Ennek megfelelően az állásfoglalás készítői egyaránt hivatkoznak az Európai Unió Alapjogi Chartája és A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény személyi szabadsággal, biztonsággal, mobilitással és hozzáférhetőséggel kapcsolatos cikkelyeire.

A látássérült gyalogosok szempontjából a legfontosabb elvárás, hogy őket az autóvezetőkhöz hasonlóan az önvezető járművek is észleljék és védtelen közlekedőként azonosítsák. Ehhez a járműveknek a közlekedésben alkalmazott egyéb szimbólumokhoz hasonlóan fel kell ismerniük a vak személy fehérbotját, vagy az őt azonosító egyéb látható jelzéseket, illetve jelenlétéről a többi, összekapcsolt járművet is “tájékoztatniuk” célszerű. Megfontolandó a csendes járművek észlelését megkönnyíteni hivatott akusztikus figyelmeztető rendszer (AVAS) hangerejének átmeneti növelése, amikor a jármű közelében látássérült gyalogos tartózkodik. Ehhez azonban további empirikus vizsgálatokra van szükség, mivel a hangerő megnövelése zavart okozhat a járművek távolságának és sebességének észlelésében.

A fogyatékossággal élő személyek csoportja az egyik azok közül, amelyek leginkább elszenvedői a közlekedéssel kapcsolatos kiszolgáltatottságnak. Az önvezető és összekapcsolt járművek azáltal, hogy az érintettek mobilitását megkönnyítik, fokozottan elősegíthetik társadalmi befogadásukat. Nem véletlen, hogy a látássérült személyek önvezető járművekhez való viszonyulása rendkívül pozitív: a PASCAL projekt keretében 2021 nyarán elvégzett online kérdőíves kutatás – amelyben az MVGYOSZ közreműködésével hazánk is részt vett – eredményei szerint a vak és gyengénlátó válaszadók nyitottabbak lennének az önvezető járművek használatára, mint az ép látású személyek, ráadásul ezt a nyitottságot az életkor előrehaladása sem befolyásolja. Ez az igény persze számos kérdést is felvet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikálnak majd önvezető autóikkal a vak és gyengénlátó személyek, illetve mi váltja majd fel a közösségi közlekedésben jelenleg a járművezetőktől kapható emberi segítséget?

Mindez elérhetetlen az egyetemes tervezés szemléletmódjának alkalmazása nélkül, ami már a termékfejlesztés korai szakaszától figyelmet fordít a potenciális felhasználók egymástól különböző jellemzőire. Ebben a szemléletben tehát úgy kell a fogyatékossággal élő személyek eltérő képességeit figyelembe venni, hogy a termék egyúttal a nem fogyatékos népességet is szolgálni tudja. Elkerülhetetlen tehát, hogy a látássérült személyeket is bevonják az önvezető járművek tesztelésébe, természetesen érdekképviseleti szervezeteiken keresztül.

Az állásfoglalás teljes, magyar nyelvre fordított szövege itt olvasható.
Az eredeti, angol nyelvű verzió pedig itt érhető el: Driverless Vehicles: Minding the Visually Impaired from the Start

Ollé-Németh Orsolya