A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) kormányrendelet 2020. október 22-én lépett hatályba. Röviden ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

 

Már a novemberi ellátást is emelni kell

A fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértékére figyelemmel november 1-jétől január 1-jei hatállyal 1,2 százalékkal emelkednek a különféle saját jogú és hozzátartozói nyugellátások (öregségi, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, stb.), valamint egyéb ellátások (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, stb.). Szemben az eddigi gyakorlattal, idén már a novemberi ellátás is emelt összegben érkezik, a januártól októberig terjedő időszakra járó különbözetet pedig szintén novemberben, az ellátással együtt kell folyósítani.

Az emelést – mint korábban is – most is azokra az ellátásokra kell végrehajtani, amelyeket 2020. január 1. előtti időponttól állapítottak meg. Kivételt képez ez alól bizonyos, alább részletezett esetekben a hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, stb.). Erre az ellátásra ugyanis akkor is jár az emelés, ha arra idén vált jogosulttá valaki, ha az ellátás alapjául szolgáló jogszerzői ellátásra már 2020. január 1. előtt fennállt a jogosultság. A könnyebb érthetőség kedvéért álljon itt egy példa: az özvegy – bár az özvegyi nyugdíjra idén vált jogosulttá – mégis kap emelést, mivel házastársa a halála előtt már évek óta (azaz 2020. január 1. előtt is) ellátásban részesült.

További kivételt jelent (vagyis jár az emelés), amikor rokkantsági járadék, esetleg rokkantsági ellátás, stb. idei évben történt megszűnését követő naptól állapítanak meg másik, például rokkantsági ellátást.

Az emelés végrehajtása

A most részletezett emelést hivatalból hajtja végre a hatóság, amennyiben a novemberi ellátást már emelten folyósítja, és utalnia kell az emelés különbözetét is. Nem hivatalból történik viszont a különbözet folyósítása olyan esetekben, amikor az ellátás évközben szűnik meg! Ennek megfelelően kérnie kell az emelés különbözetét annak, akinek valamikor az év folyamán szűnt meg valamilyen ellátásra való jogosultsága. A hozzátartozónak is kérelmet kell benyújtania akkor, ha évközben hunyt el a közeli hozzátartozója, aki haláláig nyugellátásban vagy más ellátásban részesült.

A rokkantsági járadék összege 38.670 forintról 39.135 forintra változott, mellyel kapcsolatban az emelést szintén január 1-jétől visszamenőleg kell végrehajtani, azaz a különbözetet ebben az esetben is folyósítani kell.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos