A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet értelmében a 2020. november 4. után lejárt okiratok a veszélyhelyzet végét követő hatvanadik napig még érvényesek.

 

Ha a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kibocsátott, adókedvezmények és utazási kedvezmények igénybevételére jogosító hatósági igazolványa 2020. november 4-én vagy utána járt le, nem kell aggódnia! A veszélyhelyzet alatt érvényességüket vesztő okiratok a veszélyhelyzet végét követő hatvan napig még érvényben maradnak. Ugyanez igaz azokra az igazolványokra is, amelyek a koronavírus első hulláma okán bevezetett veszélyhelyzetben, vagyis 2020. március 11. és július 3. között jártak le, ezek ugyanis december 15-ig lettek volna érvényesek.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a rendelkezés a 2020. július 3. és november 4. között lejáró személyes okmányokra és egyéb igazolványokra nem érvényes, így ezek meghosszabbításáról azonnal gondoskodni kell.

Mi ez az igazolvány, és mire jó?

A 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 19. § B) bekezdése és 20/B §-a, valamint a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 9. § 2-3. pontja szerinti hatósági igazolványt az kaphat, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, illetve aki – vagy aki után szülője – számára magasabb összegű családi pótlék kerül megállapításra.

Az igazolvány addig érvényes, amíg a jogosult a fentebb említett ellátások valamelyikében részesül, de legfeljebb öt évig. Ezt követően, ha a jogosultság továbbra is fennáll, az új igazolványt a korábbival megegyező hatállyal, hivatalból kell kiadni.

Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került, a belföldi közforgalmú menetrend szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány, vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány (például útlevél, diákigazolvány) felmutatása is megkövetelhető.

A kedvezmény mértékéről az alábbi linken tájékozódhat:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utaz%C3%A1si-kedvezm%C3%A9nyek.html

Érdemes elkezdeni az ügyintézést

Habár a veszélyhelyzet végének időpontja e cikk írásának pillanatában nem ismert, mégis azt javasoljuk minden érintettnek, hogy ha továbbra is jogosult kedvezményes utazásra, és a lejáratot követő huszonegy napon belül nem kapná meg postán az új igazolványát, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal családtámogatási főosztályával.

A családtámogatási és lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatok ellátása 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságai hatásköréből a fővárosi és megyei kormányhivatalok családtámogatási főosztályának hatáskörébe került. Így ha a hivatalból kiállításra kerülő új, érvényes utazási igazolványt nem kapta meg, az erre irányuló kérelmet postai úton tudja benyújtani az illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal családtámogatási főosztályára, vagy – a veszélyhelyzet okán kizárólag előzetes időpont-egyeztetést követően – a helyi kormányablakban személyesen is beadhatja.

Milyen igazolásokra lehet szükség?

A jogosultságot a lejárt igazolvány mellett a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló határozattal, a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozattal, vagy az emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozattal tudja igazolni, amennyiben ez szükséges.

Hogyan kaphatom meg az igazolványomat?

Az igazolványt a kormányhivatal postai úton küldi el a jogosultak számára. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár országos lakcímnyilvántartásában olyan lakcím szerepel, amin Ön vagy hozzátartozója át tudja venni a küldeményt. Ha a közelmúltban lakcímet változtatott, feltétlenül jelezze ezt az ügyintézés során.

Ha az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot szövetségünkkel, vagy a lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal családtámogatási főosztályával!

Velegi Dorottya

az MVGYOSZ munkatársa