A Központi Statisztikai Hivatal együttműködésre hívta a fogyatékos emberek szervezeteit annak érdekében, hogy minél több érintett állampolgár nyilatkozzon fogyatékosságáról a 2022-es népszámlálás során. Az egyeztetésen az online kérdőívek akadálymentessége is napirenden volt.

2022-ben ismét népszámlálás lesz Magyarországon. A cenzus során a lakosság számával, életkori megoszlásával, családi állapotával, iskolázottságával, foglalkoztatottságával, illetve lakáskörülményeivel kapcsolatos adatok mellett többek között a fogyatékossággal élő személyek számát és az egyes fogyatékossági csoportok megoszlását is vizsgálják a kutatók. Ez utóbbi adat rendkívül fontos a fogyatékos emberek érdekképviseletei, illetve közvetetten az érintettek számára is.

Az eredetileg 2021. május–júniusra tervezett népszámlálást a tavaly tavaszi járványhullám miatt a kormány 2022. október–novemberére halasztotta. A végrehajtás módja nem változott: a népszámlálás elektronikus lesz, a kérdőívek önállóan, az interneten keresztül tölthetők ki, a számlálóbiztosok pedig tableteket használnak az interjús kérdezés során. Az első szakaszban, október 1. és 16. között a háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a kérdőívet, majd október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a lakcímeket, ahonnan nem érkezett be interneten kérdőív. Az utolsó 8 nap – november 21. és 28. között – a pótösszeírás időszaka, amikor az addig kimaradók a polgármesteri hivatalokban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A KSH meghívására Németh Orsolya szakmai vezető vett részt az MVGYOSZ képviseletében a népszámlálási kérdőív fogyatékosságra vonatkozó kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetésen június 29-én.

A népszámlálás határozott célkitűzése, hogy pontos adatokkal szolgáljon a fogyatékossággal élő személyek csoportjairól is. Ehhez szükséges a lakosság ösztönzése annak érdekében, hogy a törvény szerint önkéntes kérdésekre a lehető legnagyobb mértékű legyen a válaszadás. A fogyatékos emberek létszámának és összetételének felmérése, az azzal kapcsolatos minél pontosabb adatgyűjtés a velük foglalkozó szervezetek, így az országos érdekképviseletüket ellátó szövetségek számára is rendkívül fontos, ezért az MVGYOSZ kiemelt figyelmet szentel a népszámlálás során kitöltendő kérdőívben szereplő, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések helyes megfogalmazásával, illetve az önkitöltős kérdőívek akadálymentességével kapcsolatos érdekképviseleti munkának és ezúton is biztat minden látássérült személyt, hogy adjon választ a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre.

Az MVGYOSZ véleményének megfelelően a 2022-es népszámlálási kérdőívben külön jelölhetik a válaszadók, hogy látássérült állampolgárként a vakok, vagy az alig- és gyengénlátók csoportjába tartoznak-e. A 2011-es népszámlálással megegyező módon 2022-ben is önálló csoportként jelennek meg a kérdőívben a siketvak személyek. Ezúttal várhatóan önálló kategóriaként lesz megjelölhető a súlyos-halmozott fogyatékosság ténye is, ami a korábbi kérdőívekben nem szerepelt. Fontos, hogy ezeket a kategóriákat csupán azon személyek tudják majd kiválasztani, akik úgy nyilatkoznak, hogy van valamilyen fogyatékosságuk, ugyanakkor a magukat fogyatékosként nem definiáló, ám súlyosabb mértékű látási, hallási, mozgási vagy kommunikációs nehézséggel élő személyeknek is lesz lehetőségük jelezni akadályozottságuk általuk megélt mértékét. Szintén külön kategóriában lesz jelölhető, ha valakinek tartós betegsége van.

Az MVGYOSZ elnökének előzetes kérdésére válaszolva Kovács Marcell, a KSH főosztályvezetője, a Népszámlálás 2022 projektvezetője írásban tájékoztatott, hogy az online kérdőív akadálymentes, képernyőolvasóval történő kitöltésre is alkalmas kialakítása céljából szerződést kötöttek az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal. Mivel az önkitöltős népszámlálási kérdőív akadálymentességével már tíz évvel ezelőtt is csak kisebb problémák adódtak, illetve mivel a KSH hozzáállása a feladathoz rendkívül pozitív, joggal bizakodunk abban, hogy 2022-ben a látássérült személyek akadálytalanul, önállóan tudják majd teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Németh Orsolya
szakmai vezető