Az Európai Bizottság új, a meglévő jogszabályok végrehajtását elősegítő intézkedéseket vezetett be a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának érdekében. A szeptember 20-án, egy fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási esélyeit bemutató uniós rendezvény keretében publikált foglalkoztatási intézkedéscsomag a korábban már honlapunkon is bemutatott fogyatékosságügyi stratégiában kiemelt hat kezdeményezés egyike.

Az intézkedések – és az annak alapjául szolgáló korábban elvégzett felmérések – a meglévő rendelkezések végrehajtásában hivatottak segítséget nyújtani azok alkalmazóinak.

Az intézkedéscsomagot az EU Fogyatékossági Platformon belül vitatták meg, annak ellenére, hogy a publikálás előtt álló anyag címe és az anyagban érintett szakterületek nem adtak teret a rugalmasságnak.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a fogyatékossággal élő EU-polgárok munkaerőpiaci inklúzióját hátrányosan befolyásoló területeket az alábbi hat intézkedés révén lehet megerősíteni:

1. A foglalkoztatási és a munkaerőpiaci inklúziós szolgáltatásoknak és azok tudásanyagainak összegzése, a tagállamok által felhasználható irányelvek elkészítése;
2. Egy olyan munkaanyag előkészítése, amely promotálja a fogyatékossággal élő emberek munkavállalását, és bemutatja azokat a pozitív intézkedéseket, amelyeket egy munkaadó azért tehet, hogy integrálja a fogyatékossággal élő kollégákat (Pl.: pozitív diszkrimináció, sztereotípiák elleni küzdelem);
3. Iránymutatások kidolgozása a munkáltatók számára annak érdekében, hogy a munkahelyi észszerű alkalmazkodás megvalósuljon;
4. A krónikus betegségek kezelésére és a fogyatékossággal kapcsolatos kockázatok csökkentésére szolgáló, az Európai Unió munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szerve által kiadott kézikönyv publikálása a krónikus betegségekkel összefüggő fogyatékosságok megelőzése céljából;
5. Balesetek vagy betegségek esetére foglalkozási rehabilitációs rendszerek biztosítására vonatkozó iránymutatások közzététele;
6. A fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel (CRPD) összhangban egy tanulmány készítése a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának alternatív foglalkoztatási modellek révén történő javításáról, továbbá védett foglalkoztatási lehetőségek keresése, a nyílt munkaerőpiacra való bejutás új módjainak felkutatása.

E felmérések egy része EU-szerte a befogadó munkaerőpiacok létrejöttét és megerősítését előmozdító fontos eszközzé fog válni a jövőben. A munkahelyi észszerű alkalmazkodás, a foglalkoztatást elősegítő pozitív intézkedések katalógusa, valamint az alternatív foglalkoztatási modellekről és az igazságos munkakörülményekről szóló tanulmány és irányelvek különösképpen nagy segítséget jelenthetnek. A támogatások és a konkrét előírások hiánya azonban komoly akadályt képeznek, és mind az intézmények, mind a civil társadalom részéről komoly erőfeszítések szükségesek a csomag tagállami szintű alkalmazásához, sőt, a szükséges eredmények eléréséhez egyaránt.

A csomag sajnos számos munkaerőpiaci hiányosságra nem reagál. Az Európai Fogyatékossági Fórum (EDF) álláspontja szerint aggasztó, hogy a nemek aránya és a fogyatékosság összefüggése nem került bele. Az EDF hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és az intézkedések kidolgozásáért felelős szervezeteknek e szempontokat is be kell építeni az anyagba.

Ahogy az EDF a konferencián is kiemelte, a csomag a következő releváns szempontokat sem említi:
– Szükséges módosítani azokat a nemzeti szintű jogszabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a fogyatékossággal élő emberek kijussanak a nyílt munkaerőpiacra a rokkantsági ellátásuk vagy a munkaerőpiaci hátrányokat kompenzáló más ellátásuk elvesztésének terhe mellett.
– A hamarosan bevezetésre kerülő EU fogyatékossági kártya révén a tagállamoknak biztosítani kell az EU-polgárok fogyatékossági státusának kölcsönös elismerését, így megkönnyítve a munkaerő szabad áramlását és az oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
– Általában elmondható, hogy nem kizárólag a foglalkoztatási rátára, hanem a létrehozott új munkahelyek minőségére is oda kell figyelni.
– Hiányoznak azok a programok, amelyek a nyílt munkaerőpiacon is helytállni képes inaktív fogyatékossággal élőket visszavezetnék a munka világába.

A konkrét intézkedéseket és a felmérések eredményeit az elkövetkező két évben fogják publikálni. Az EDF az uniós intézményekkel, a tagállami kormányokkal és az EDF-tagokkal együttműködve fogja terjeszteni az implementációhoz szükséges eszközöket és joganyagot.

Forrás: https://www.edf-feph.org/the-disability-employment-package-reinforcing-the-european-labour-market/

dr. Velegi Dorottya
mb. szakmai vezető