Október 15-én, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fehérbot napi eseményén mutattuk be Budapesten A fény az időben szépirodalmi antológiát, amely 30 év után gyűjtötte újra egybe a vak és gyengénlátó költők és írók műveit. A közel 300 oldal terjedelemben megjelent hiánypótló kötet 37 szerző 89 alkotását tartalmazza.

1990 októberében született meg a gondolat, hogy a látássérült költők és írók műveit össze kellene gyűjteni. A következő év januárjában dr. Baranyi Imréné, Lak István és Rózsa Dezső vezetésével megkezdődött a gyűjtőmunka, amely 1991 végére fejeződött be. Ennek az áldozatos munkának és Körmendi Lajos szerkesztésének eredményeként jelent meg 1992-ben az Óda a fényhez – Vak és gyengénlátó költők és írók antológiája. Az antológiában szereplő művekből válogatásműsor készült látássérült előadóművészek részvételével, melyet a rádió is közvetített. Az élő műsor évekig járta az országot, a telt házas siker sehol sem maradt el, sőt még a határon túlra, a Kárpát-medence magyarlakta területeire is eljutott az összeállítás.

Az MVGYOSZ harminc év után, 2021. április 11-én hirdette meg a Vak és gyengénlátó írók és költők antológiája szépirodalmi pályázatot. A felhívásra 2021. szeptember 30-áig 41 pályázó 45 prózai művet és 146 verset küldött be. A pályázat nem titkolt célja volt, hogy a három évtizeddel ezelőtt megjelent antológiához hasonlóan publikációs lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencei szépirodalmi műveket író látássérült alkotóknak, összegyűjtve és rendszerezve ezen speciális alkotói kör munkásságát.

A szövetség által felkért zsűri 2022 áprilisában zárta az értékelési folyamatot, javaslatuk alapján 30 szerzőtől 26 prózai mű és 52 vers jelent meg az antológiában, valamint az MVGYOSZ irodalmi pályázatainak nyertes művei is olvashatók a kötetben, így összesen 89 alkotást vonultat fel az igényes kiadvány. A kötet címadó verse Németh Tamásné Berta Edina A fény az időben című műve, mely megteremti a harminc évvel ezelőtt és most megjelent kötet közötti folyamatosságot, térben és időben is hidat épít a két alkotóközösség között.

Az antológia több generációt fog össze, legfiatalabb alkotója 27 éves, míg a legidősebb szerző már a 92. évét is betöltötte. A szerzőket a nagy elődökhöz hasonlóan gazdag témaválasztás jellemzi: az életigenlő versek mellett megjelenik a magány, a veszteségek feldolgozása, a szülőföldhöz, családhoz, természethez való ragaszkodás, a boldogságkeresés, a hit és az örök szerelem. A valós eseményeket feldolgozó prózai művek mellett mesék és novellák is gazdagítják a gyűjteményt. A sokszor megrendítő és elgondolkodtató írásokból, valamint a rövid pályaképekből egy-egy látássérült szerző személyes életútja is kirajzolódik.

Az antológiát illusztráló fotók Gadó Klára alkotásai. Lenyűgöző szín- és formavilágú képei egy humanista ember vallomásai a mindennapi életről. Gadó Klára fényképei szándékosan olyanok, mintha absztrakt festmények lennének. Fényképfestmények – mondják kiállításainak látogatói. Pedig nem nyúl bele utólag a képekbe, legfeljebb kissé kontrasztosabbá teszi őket.
Olyan részleteket emel ki, amelyek szabad szemmel is láthatók, de mégsem vesszük észre őket. A valóság és a fantázia keverékéből teremtett világokról mesél – mint ahogy kötetünk látássérült szerzői is.

Az antológia létrejöttében közreműködtek:
Dr. Baranyiné Miks Mária; Dr. Nagyné Berke Mónika; Fekete Zoltán; Hegedűs Katalin; Iván Péter; Karafiáth Orsolya; Szilágyi Ildikó; Sztakó Krisztina; Tölgyesi Bella

A kötet síkírású verziója a bolt.mvgyosz.hu oldalon vásárolható meg, hangoskönyv változata elérhető az MVGYOSZ Bodor Tibor Hangoskönyvtárában.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs