2019. május 17-én, pénteken az MVGYOSZ székházának Hermina termében gyűltek össze a tagegyesületek küldöttei. A 110 regisztrált küldöttből 87 személy jelent meg, így szinte teljesen megtelt a nagyterem.

Dr. Nagy Sándor elnök bevezetője után megkezdődött az új elnökségi tagok megválasztása: Sztakó Krisztina kapta a legtöbb szavazatot, 63-at, így ő elnökségi tag lett. A szabály szerint csak akkor válhat valaki elnökségi taggá, ha legalább a jelenlévő küldöttek több mint fele szavaz rá. Sztakó Krisztinán kívül egyedül Bősze György kapott annyi szavazatot, amennyi szükséges az elnökségi taggá váláshoz, így most ő póttag lett.

Ezután a küldöttek szavaztak a 2018. évi szakmai beszámolóról és közhasznúsági mellékletről, a Felügyelő bizottság 2018. évi beszámolójáról, illetve az Etikai bizottság 2018. évi beszámolójáról. Az Elnökség mindegyik anyagot – kivéve az Etikai bizottságét – írásban eljuttatta a küldöttekhez a küldöttgyűlés előtt, az általuk igényelt, számukra akadálymentes formátumban, így mindenkinek lehetősége volt a szavazás előtt átolvasni azt. A résztvevők egyhangúlag elfogadták az összes beszámolót, elenyésző volt a tartózkodások vagy nemmel szavazók száma.

Szavaztak az alapszabály módosításáról is, több helyen pontosították, kiegészítették az eddig életben lévő alapszabályt, illetve egy módosítással megszűnt az Etikai bizottság is, melyre az utóbbi évek tapasztalatai alapján úgy ítélte meg a szövetség, hogy nincs szükség a továbbiakban.

Ezután az egyéb, tagegyesületeket érintő ügyek kerültek sorra. A küldöttek rengeteg kérdést intéztek az elnökhöz, melyeket igyekezett megválaszolni. Szóba került a sokat emlegetett téma, a Vakok Kertjébe való belépés is. Németh Orsolya tájékoztatta az érdeklődőket a kert nyitva tartásáról és a belépési lehetőségekről. Nyitvatartási időn kívüli belépésre az erre a célra kibocsájtott kártyákkal van csak lehetőség, ezeket az MVGYOSZ osztja szét a különféle szervezetek között, amelyek a későbbiekben szeretnének közösségi programokat szervezni a Vakok Kertjében, ilyenek a Vakok Iskolája, Vakok Intézete stb. Magánszemélyek nem igényelhetnek belépőkártyát, de a látássérülésüket igazolva bármikor beléphetnek a kertbe kísérővel annak nyitvatartási ideje alatt.

Ádám Judit