Több kérdés is érkezett az elmúlt időszakban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez a lejárt okmányok (pl. közgyógyellátási igazolvány) elfogadhatóságára, meghosszabbítására vonatkozóan, ezért az alábbiakban összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 12. § (1) bekezdése alapján a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos:
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is 2022. június 30. napjáig érvényes.

Ez vonatkozik többek közt a személyi igazolványra, forgalmi és vezetői engedélyre, útlevélre, közgyógyellátási igazolványra és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is.

A Tv. 12. § (2) bekezdése szerint „az e törvény szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni.” Vagyis az érvényességi idő meghosszabbítása az okmányon magán nem szerepel, ettől függetlenül azokat az okmányokat, amiknek a Tv. alapján 2022. június 30-áig meghosszabbodik az érvényességi ideje, köteles mindenki érvényesnek elfogadni, így például a hatóságok, kórházak, rendelőintézetek, gyógyászati segédeszközboltok, gyógyászati segédeszközt gyártó cégek. Nem hivatkozhatnak arra, hogy azok már lejártak és ezért nem használhatóak.

Mivel nincs tudomásunk arról, hogy a 2022. június 30-ai határidőt meghosszabbítanák, ezért azt javasoljuk, hogy aki teheti, minél előbb kezdje el intézni – az okmányon szereplő eredeti érvényességi idő alapján lejárt – okmányának cseréjét. Erre a Tv. 12. § (3) bekezdése kifejezetten lehetőséget ad, mivel úgy rendelkezik, hogy „az (1) bekezdés szerint meghosszabbított érvényességi idő nem akadálya az okmány (1) bekezdés szerinti érvényességi időt megelőző cseréjének.” Erre a jogszabályi rendelkezésre hivatkozni is lehet, ha esetleg valamely hatóság nem lenne hajlandó átvenni a hosszabbítási kérelmet arra való hivatkozással, hogy a jelenlegi okmány még nem járt le a Tv. alapján.

Tudomásunk van olyan esetekről, hogy egyes járási hivatalok nem hosszabbították meg a már lejárt közgyógyellátást a Tv. szóhasználata miatt (cserét tesz lehetővé, nem pedig hosszabbítást). Most már azonban ezek a járási hivatalok is el kell, hogy fogadják a hosszabbítási kérelmeket, mivel a 1993. évi III. törvény (Szoctv.) alapján a közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható, 2022. június 30-áig pedig már kevesebb, mint három hónap van hátra.

Azok, akiknek az okmánya – az okmányon szereplő eredeti érvényességi idő alapján – még nem járt le, csak a közeljövőben fog, ők az alábbi határidők figyelembe vételével tudják elkezdeni intézni a meghosszabbítást:
• Parkolási igazolványok esetében: Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető.
• Közgyógyellátási igazolvány esetében: A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható.
• Személyazonosító igazolvány esetében: Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra.

Vagyis parkolási igazolvány esetében az okmányon szereplő lejárati időt megelőző 90 napban, közgyógyellátás esetében a megelőző három hónapban, személyazonosító igazolvány esetében pedig a megelőző 60 napban is már benyújtható a meghosszabbítás iránti kérelem, ennél korábbi időpontban viszont nem érdemes beadni a kérelmet, mert azt az eljáró hatóság el fogja utasítani.

dr. Weninger Magda
jogász