Az Emberi Erőforrások Minisztériuma március 26-án intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozóan. Cikkünkben az ebben foglaltakról adunk információt.

 

A koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet elrendelését követően a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) azonnali egyeztetést és együttműködést kezdeményezett a kormányzattal a fogyatékos személyek speciális igényeire reagáló segítségnyújtás céljából. A munkában a látássérült személyeket képviselve az MVGYOSZ is részt vett.

Az MVGYOSZ munkatársai a FESZT elnökének felkérésére még március 12-én rövid összefoglalást készítettek a vak és gyengénlátó személyek igényeiről és szükségleteiről a járványhelyzetre és egy esetleges karantén esetére vonatkozóan. Ebben felhívták a döntéshozók figyelmét a látássérült emberek ismeretlen helyen, pl. egészségügyi intézményben való tájékozódásának nehézségeire, az általuk használatos digitális technológiák és a mindenki számára hozzáférhető információnyújtás fontosságára, illetve a váratlan helyzetekben a személyi segítség szükségességére. Hangsúlyozták emellett az önállóság és önrendelkezés tiszteletben tartásának fontosságát, valamint azt, hogy a látássérült emberek csoportján belül magas az időskorúak és a krónikus betegséggel élők aránya, akik fokozottan veszélyeztetettek. Jelezték továbbá, hogy azért is különösen kiszolgáltatottak a vak és gyengénlátó emberek, mivel önállóan kizárólag a közösségi közlekedést használva képesek közlekedni. Kiemelten felhívták a figyelmet a segítő technológiák között a Távszem szolgáltatásra, melynek használatát nyilvános helyeken, pl. bevásárlásnál vagy egészségügyi ellátás során sem szabad megtiltani vagy korlátozni.

Az országos érdekképviseleti szervezetek jelzéseinek figyelembe vételével dr. Kásler Miklós miniszter (EMMI) intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozóan. Az intézkedési terv célja az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály megóvása a fertőződéstől, hiszen az a fogyatékos személyek esetében fokozottan súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat.

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, azaz a népesség 4,9 %-a vallotta magát fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát hazánkban is inkább az egymilliót közelítheti. Megóvásuk módja az izoláció, az interakciók minimálisra szorítása, az új körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása, a korábbi kapcsolatok hiányát enyhítő lépések megtétele. Ehhez a társadalom többi tagjának segítségére is szükség van, amelyhez központi szervezés, illetve koordináció indokolt. Tekintettel arra, hogy az idősek mellett a fogyatékos emberek is az új koronavírus által veszélyeztetett körbe tartoznak, javasolt a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása, a megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása, ugyanakkor a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok – amennyiben szükséges, felügyelet, támogatás – megszervezése.

Az intézkedési terv feladatokat ró a Belügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a kormányhivatalok és a települési önkormányzatok munkatársaira, akiknek az alábbi tevékenységeket írja elő:

Valamennyi önkormányzatnak fel kell mérnie, hogy a területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy arra lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején. Az idősek kapcsán erre kijelölt személyek feladatköre kiegészül a fogyatékos személyekre vonatkozó információk összegyűjtésével. A felmérés kiterjed arra is, hogy a fogyatékos emberek rendelkeznek-e a számukra megfelelő infokommunikációs eszközökkel. A felmérés és segítségnyújtás céljából az önkormányzatok a fogyatékos személyek helyi érdekképviseleteivel és egyéb szervezeteivel is felveszik a kapcsolatot. Cél a fogyatékos emberek, családjaik és szervezeteik ösztönzése, hogy ők is keressék a kapcsolatot az önkormányzatokkal.

Kiemelten fontos a fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítését szolgáló áruk, szolgáltatások, így különösen megfelelő élelmezésük, étkeztetésük biztosítása, bevásárlásaik intézése, a fertőződést megakadályozó higiénés eszközök biztosítása, a higiénés szabályok megismertetése, továbbá – amennyiben szükséges – a folyamatos gyógyszerellátottság biztosítása. Ennek megoldása érdekében az intézkedési terv felszólít az átmenetileg bezárt állami és önkormányzati intézmények munkatársainak, illetve a nélkülözhető munkakört betöltő állami alkalmazottak bevonására a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatok megvalósításába, a munkajogi szabályok betartásával. Emellett az idősek támogatása érdekében az önkéntesek toborzására szolgáló honlapon lehetőség lesz a fogyatékos emberek ellátásában közreműködő önkéntesek toborzására is.

Az egyenlő eséllyel hozzáférhető kommunikáció érdekében a Belügyminisztérium által működtetett www.koronavirus.gov.hu honlapról elérhetőek lesznek a fogyatékos személyek érdekében működő szervezetek honlapjai, tájékoztató anyagai. A kapcsolódó zöldszámokon és a megadott e-mail címen elérhető call center munkatársai tájékoztatást kapnak arról, hogy amennyiben speciális fogyatékosságügyi kérdés érkezik hozzájuk, hova fordulhatnak tájékoztatásért vagy segítségért.

A helyi rádiók, televíziók, lapok rendkívül fontosak a lokális szintű folyamatos tájékoztatásban. Az önkormányzatok sajtóügyekért felelős munkatársának feladata, hogy kapcsolatot tartson a helyi média szerkesztőivel, hogy a legfrissebb helyi járványügyi hírek mellett a javasolt megelőzési intézkedésekről is folyamatosan hírt adjanak, emellett figyelje a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek által működtetett honlapokat annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek által használt kommunikációs eszközökön is elérhetőek legyenek a releváns információk.

Az elmúlt időszak jelentős fejlesztései egyre inkább teret engedtek a digitalizáció és a modern infokommunikációs eszközök alkalmazásával a távszolgáltatások és az e-ügyintézés biztosításának. A személyes találkozások elkerülése és a fenti típusú szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében törekedni kell arra, hogy azon fogyatékos személyek, akik nem rendelkeznek a fogyatékosságukhoz igazodó, megfelelő infokommunikációs eszközökkel, azokhoz hozzájuthassanak. Ezzel megteremthető a lehetősége az egészségügyi és szociális ellátás során újabb szolgáltatási profilok alkalmazásának, így pl. a videó konzultációnak. Ehhez a fogyatékos emberek és családjaik számára ingyenes WIFI hálózat biztosítása is szükséges lehet, valamint a rendelkezésükre álló modern infokommunikációs eszközökre (pl. mobiltelefon, tablet, iPad, okosóra) megfelelő applikációk, pl. az érdekvédelmi szervezetek által kifejlesztett távszolgáltatást biztosító alkalmazások telepítésére, ezen eszközök alkalmazásának betanítására is. Ezek közé tartozik többek között a Távszem szolgáltatás is, amely a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás alatt is folyamatosan rendelkezésre áll.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke tájékoztatta a szövetség tagegyesületeit és partnereit az intézkedési tervben foglaltakról, valamint kérte aktív közreműködésüket a működési területükön élő vak és gyengénlátó emberek segítésében a rendkívüli helyzet idején.

Németh Orsolya