Az MVGYOSZ érdekképviseleti munkájának is köszönhető, hogy a következő tanévtől a látássérült diákok számára adaptált tankönyvek a többi tankönyvvel megegyező áron lesznek elérhetőek.

 

Fontos tisztázni, mit jelent a tankönyvek adaptálása. Adaptáláson azt a folyamatot kell érteni, melynek során az eredeti, síkírásban elkészített tankönyv az adott látássérült diák által hozzáférhető formátumúvá (például Braille-nyomtatással vagy digitális fájl formátumban, mindkét esetben kiegészítve a képeket, ábrákat helyettesítő szövegekkel és egyéb, vizuálisan jelölt kiemelések jelzésével) kerül átalakításra.

A tankönyvellátás finanszírozási problémái

A tankönyvellátás jelenlegi finanszírozási rendszere vezetett ahhoz a nem kívánatos következményhez, hogy a látássérült diákok számára adaptált tankönyvekhez a többi tankönyvvel összehasonlítva magasabb áron juthattak hozzá az érintettek.

A vonatkozó szabályozás értelmében az általános, illetve középiskolai tankönyveket maguk az iskolák rendelik meg tanulóik számára, így történik ez a náluk tanuló látássérült diákok tankönyvei esetében is. 2020-tól a helyzet annyiban változott meg, hogy a tankönyvek megrendelése, beszerzése, illetve az iskolákhoz való eljuttatása országosan a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (ismertebb nevén: KELLO) közreműködésével zajlik. Az iskolák, tankerületek megrendeléseiket tehát most már a KELLO részére továbbítják, amely gondoskodik arról, hogy a megrendelt tankönyvek eljussanak az iskolákhoz. A tankönyvek finanszírozása, ahogy korábban, jelenleg is úgy történik, hogy a tanulók számára térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a költségvetési törvény évente tanulónkénti tankönyvtámogatást határoz meg. A tankönyvtámogatásra az iskola a tanulói létszám alapján kap keretet, ezt használhatja fel a tankönyvek megrendelésére. Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összege az Oktatási Hivatal által közzétett köznevelési tankönyvjegyzékben szereplő könyvek árai alapján került meghatározásra. A látássérült tanulók adaptált tankönyveinek előállítási költségei ugyanakkor magasabbak a tankönyvek tankönyvjegyzékben meghatározott árához képest, hiszen ezekre a tankönyvekre jellemzően csak kisszámú megrendelés érkezik, előállításuk viszont általában több hetet igénybe vevő, szakszerűséget igénylő folyamat. A problémát az okozta, hogy mivel e többletköltségeket a finanszírozás rendszere semmilyen módon nem kompenzálta, azt a tankönyveket megrendelő iskoláknak kellett állniuk. Így fordulhatott elő több esetben, hogy az iskola a látássérült tanulója részére nem, vagy nem minden tankönyvet, munkafüzetet tudott megrendelni, mivel ezek magasabb költségét a részére juttatott tankönyvtámogatásból nem tudta fedezni.

A problémák jelzése

Az MVGYOSZ tavaly ősszel fordult levélben az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatásért felelős államtitkárához, jelezve a látássérült tanulók oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését komolyan akadályozó problémát. Megkeresésünkben javasoltuk a látássérült tanulókra vonatkozóan az általánostól eltérő, magasabb összegű tankönyvtámogatás meghatározását, melyből az iskolák már az adaptálással kapcsolatban felmerülő többletkiadásokat is tudnák fedezni. A minisztérium megkeresését követően a probléma megoldására végül a KELLO részéről érkezett javaslat.

A tankönyvek adaptálása

A vonatkozó szabályozásnak köszönhetően az MVGYOSZ közreműködőként vesz részt a tankönyvek adaptálásában, amit a KELLO-val erre vonatkozóan kötött megállapodás alapján maga végez. A KELLO az adaptálás többletköltségeinek kompenzálását oly módon látta megoldhatónak, hogy ennek fedezése érdekében egy plusz keretet különített el, melyet az MVGYOSZ-szal kötött külön megállapodás alapján első ízben a 2021-2022. tanévre vonatkozóan megrendelt tankönyvek adaptálásához biztosít. Ezzel lehetővé válik, hogy a tankönyveket megrendelő iskolák az adaptált tankönyvekhez is a tankönyvjegyzékben szereplő áron jussanak hozzá.

Az általános iskolai tankönyvek adaptálását eddig közreműködőként a Vakok Iskolája, míg a középiskolai tankönyvek esetében az MVGYOSZ végezte. A Vakok Iskolája a 2020-2021. tanévben szerzett tapasztalatok alapján arra az elhatározásra jutott, hogy a 2021-2022. tanévtől az általános iskolai tankönyvek adaptálási feladatait is átadja az MVGYOSZ részére – ennek érdekében az iskola és a szövetség együttműködési megállapodást kötött egymással.

Összegezve:

A következő tanévtől a látássérült tanulókat oktató iskolákat, illetve a tanulókat érintően két fontos változás történt:

– mostantól az általános iskolai tankönyvek adaptálását is az MVGYOSZ végzi;

– a tankönyveket megrendelő iskolák mostantól az adaptált tankönyvekhez is a tankönyvjegyzékben szereplő áron juthatnak hozzá.

Végül arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az iskolák az adaptált tankönyvet akár a KELLO-n keresztül, akár közvetlenül az MVGYOSZ-nál is megrendelhetik.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos