Az önvezető autók fokozódó elterjedése folyamatosan foglalkoztatja a közvéleményt. Sok látássérült ember is lát bennük lehetőséget, ugyanakkor legalább ennyien vannak, akik idegenkednek tőlük. Egy nemzetközi kutatásban most az Ön véleményére is számítanak.

Mennyire vagyunk tisztában az összekapcsolt és önvezető járművek működésével? Milyen elvárásaink vannak velük szemben? Készek vagyunk-e arra, hogy ilyen autókat vezessünk, vagy arra, hogy ilyen járművek szállítsanak bennünket? Ezek a járművek jelentik a közlekedés jövőjét, ami nagyon is közel van. A kihívás már megjelent, a kormányok, a hatóságok, a gyártók és a fogyasztók egyaránt szembesülnek vele.

Az MVGYOSZ az Európai Vakok Szövetsége (EBU) tagjaként, együttműködő partneri minőségben csatlakozott a PASCAL projekthez, melyet egy tizenhárom tagú nemzetközi konzorcium valósít meg, köztük több egyetem, közlekedési vállalat és műszaki fejlesztésekkel foglalkozó szervezet. A projekt célja, hogy egy komplex műszaki, politikai, jogi és gazdasági ajánlást dolgozzanak ki az önvezető és összekapcsolt járművek jövőbeni alkalmazásához. Az erre irányuló kutatás során különös figyelmet fordítanak az európai polgároknak az önvezető járművekkel kapcsolatos ismereteinek és az irántuk való nyitottságának feltárására. Ennek érdekében kérdőíves felmérést végeznek, amely magyar nyelven is elérhető, így a téma iránt érdeklődő magyar állampolgárok, köztük a látássérült személyek is, kinyilváníthatják véleményüket és megfogalmazhatják igényeiket vagy félelmeiket az önvezető autók elterjedésével és használatával kapcsolatosan.

A kérdőíves adatgyűjtés 2021. szeptember 3-áig tart. A magyar nyelvű online kérdőív az alábbi linken tölthető ki:
https://www.soscisurvey.de/CAV_survey/?q=VI_hun

A Horizon2020 program keretében megvalósuló, önvezető járművekkel kapcsolatos projekteket bemutató sajtóközleményben Guillaume Gronier, a PAsCAL projekt koordinátora így nyilatkozott: „Célunk egy olyan iránymutatás elkészítése, amely segíteni fogja az összekapcsolt és önvezető járműveknek a társadalomra, a jövő járművezetőinek képzésére és az utazókra gyakorolt hatásainak jobb megértését, valamint a döntéshozóknak is segítséget nyújt az összekapcsolt és önvezető járművek bevezetése folytán kialakuló új közlekedési módokra történő áttérés koordinálásában. A projekt nem csak az összekapcsolt és önvezető autókban utazók és az ilyen járművek közelében lévő személyek közötti kapcsolatra és viselkedési módokra koncentrál, hanem az új technológiának az emberek jólétére, életminőségére és esélyegyenlőségére gyakorolt hatásait is vizsgálja, több szakterület, mind a humán, mind a technológiai tudományok eszközeit is felhasználva. Mindez annak érdekében történik, hogy felmérjük a közvélemény nyitottságát és hozzáállását, elemezzük és értékeljük aggodalmaikat, számos, tényleges körülmények között folytatott próba során, a már működő gyakorlatok alapján, lehetséges forgatókönyveket modellezzünk, szimuláljunk és innovációk után kutassunk.”

Bár az Európai Unió több országában és az USA-ban is zajlott már olyan felmérés, amelyben a megkérdezettek jelentős hányada számolt be várakozásairól vagy aggodalmairól az önvezető járművek megjelenése kapcsán, a témát széles körben, európai léptékben vizsgáló kutatás mindezidáig nem készült. Éppen erre vállalkoznak a PASCAL projekt megvalósítói, a felmérések eredményeinek felhasználásával pedig iránymutatást és tanácsot kívánnak adni a kormányoknak és a gyártóknak stratégiai döntéseik meghozatalához.

Németh Orsolya
szakmai vezető