A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény december 1-jei hatálybalépésére tekintettel új rendelkezések léptek életbe, amelyek egyes ellátások, jogosultságok felülvizsgálatára, meghosszabbítására, megszüntetésére, illetve egyes igazolványok és határozatok érvényességére vonatkoznak. Ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

A Covid-19 világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzet a jogrendszerben több változtatást tett szükségessé; átmeneti szabályok, eltérő értelmezések nehezítik a jogalkalmazók helyzetét. Ez különösen igaz a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró jogosultságokra, hatályukat vesztő határozatokra, igazolványokra, és az e közben folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások felülvizsgálatára, meghosszabbítására és megszüntetésére. Ebben a cikkben áttekintjük a közelmúltban hatályba lépett főbb változásokat.

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátással kapcsolatos főbb változások

A 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) konkrét rendelkezéseket tartalmaz arra az esetre, ha a megváltozott munkaképességűek ellátásaira jogosult személy (ellátott) ellátásra való jogosultságának felülvizsgálata 2020. december 5. és 2021. november 9. között lett volna esedékes, de ez a veszélyhelyzet okán elmaradt.

a) Ha az ellátott rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultsága az ellátott kérelme alapján, vagy a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen állapot miatt szorulna felülvizsgálatra, a felülvizsgálatot 2022. január 9-éig,

b) minden más esetben (pl. akiknek az ellátást megállapító határozaton jelölt időpontban vagy állapotjavulás vagy szociális körülményeik változása okán lett volna ez indokolt), a felülvizsgálatot 2022. augusztus 31-éig folytatják le.

A rendelet alapján a fentebb felsorolt felülvizsgálatra hivatkozva az ellátásra való jogosultság 2022. február 28-áig nem szüntethető meg [rendelet 3. § (2) bekezdés].

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény) 97. §-a további rendelkezéseket hoz a rehabilitációs ellátás megszűnése kapcsán, ennek értelmében, amennyiben az ellátott rehabilitációs ellátásra való jogosultsága a veszélyhelyzet alatt lejár, az ellátást 2022. február 28-áig kell folyósítani.

Módosulnak egyes ügyintézési határidők

Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén nyáron módosult a megváltozott munkaképességűek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.

Ennek kapcsán pedig azok az ellátottak, akik:
a) a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását megelőzően 2011 decemberében rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális járadékban vagy átmeneti járadékban részesültek, mely ellátásukat 2012 januárjától hivatalból rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátássá minősítették át,
b) majd az ezt követően elvégzett esedékes komplex felülvizsgálat alapján rokkantsági ellátásra váltak jogosulttá, de – mivel állapotjavulást véleményeztek náluk – a vonatkozó szabályozásnak megfelelően annak összege korábbi ellátásuktól függetlenül alacsonyabb szinten került meghatározásra, két lehetőség közül választhatnak:
• Számukra az ellátást folyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 Ft kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik, ha az érintett személy 2022. február 28-áig előzetesen nyilatkozik arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igénye nincs. Az ez okból benyújtott kérelem alapján induló hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. március 1-jén kezdődik (ld. Átmeneti törvény 97. § (2) bekezdés a) pont).
• Ha az érintett személy az 500 000 forintos kompenzációt nem fogadja el, a 2022. június 30-áig benyújtott kérelmére a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végez. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be. Az eszerint benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. július 1-jén kezdődik (ld. Átmeneti törvény 97. § (2) bekezdés b) pont).

Egyes szociális ellátások felülvizsgálata és megszüntetése

Az Átmeneti törvény 96. §-a további szabályokat hoz az egyes ellátásokra vonatkozóan.
Eszerint ha a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerinti pénzbeli ellátások, így például a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási, a kiemelt ápolási, vagy az emelt összegű ápolási díj iránti jogosultság rendszeres felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt válik esedékessé, azt az Átmeneti törvény hatálybalépését követő második hónap végéig, tehát 2022. február 28-áig meg kell indítani.
Itt hívjuk fel a GYOD-ban részesülők figyelmét az Átmeneti törvény azon rendelkezésére, amely szerint amennyiben a jogosult önkiszolgálási képességére és ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó szakértői vizsgálatot korábban az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag a vonatkozó hivatalos iratokra alapozva végezték el, az ellátásra való jogosultságot az Átmeneti törvény hatálybalépését követő harmadik hónap végéig, tehát 2022. március 31-éig vizsgálják felül.
Az Átmeneti törvény 98. §-a alapján a fentebb felsoroltaktól eltérő, egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások – ideértve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó ellátásokat is – felülvizsgálatára hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség, foglalkoztatás az Átmeneti törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig, tehát 2022. február 28-áig nem szüntethető meg.

Egyes határozatok, igazolványok érvényessége

Ha az érintett személy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállásáról, vagy a Szoctv. szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságáról szóló határozata 2020. november 4. és 2021. december 31. között jár le, a vonatkozó jogosultság az Átmeneti törvény hatálybalépésének napját követő második hónap végéig, tehát szintén 2022. február 28-áig hosszabbodik meg.
A 2020. november 4-e és 2021. december 31. között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, illetve közgyógyellátási igazolvány érvényessége szintén meghosszabbodik az Átmeneti törvény hatálybalépését követő kilencvenedik napig, tehát 2022. március 1-jéig.

Összefoglalás

Összegezve elmondható, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátásaira, és néhány kivételtől eltekintve egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság 2022. február 28-áig mindenképpen fennmarad akkor is, ha a jogosultság elvileg a veszélyhelyzet alatt már meg kellett volna, hogy szűnjön.
Hangsúlyozzuk, hogy a jelen tájékoztatót a mai napon (2021. dec. 6.) hatályos jogszabályok alapján állítottuk össze.

dr. Weninger Magda
jogász és

Velegi Dorottya
jogi munkatárs