A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége 2023. április 26-án 10:00 órai kezdettel online elnökségi ülést tartott. A találkozó egyik kiemelt témája az MVGYOSZ 2022. évi szakmai beszámolójának megvitatása és a küldöttgyűlés elé terjesztése volt.

Az idei évben negyedik alkalommal ülésezett az MVGYOSZ elnöksége. Az elnökségi tagokat dr. Nagy Sándor elnök köszöntötte, majd a napirendi pontok elfogadását követően a szakmai beszámoló megvitatására került sor.

Az elnök a több mint harmincoldalas beszámoló kapcsán elmondta, hogy a pandémiát követően az elmúlt évben a mindennapok visszatértek a rendes kerékvágásba: az MVGYOSZ működtette és bővítette a szolgáltatásait, és számos fontos eredményt ért el az érdekképviselet, az akadálymentesítés, valamint a hangoskönyvtár bővítése terén is. A szervezet harminc év után újra antológiába rendezte a vak és gyengénlátó költők és írók szépirodalmi műveit, és mindeközben a székházfelújítással kapcsolatos teendőket is koordinálta.

A beszámoló tartalmazza többek között az elnökség legfontosabb 2022-es döntéseit, köztük a költségvetési támogatás, valamint az adófizetők által felajánlott Szja 1%-ok felosztását, a fehérbotvásárlási támogatás mértékének növelését. A dokumentum áttekinti továbbá a tagegyesületek működését, a beadott és elnyert pályázati támogatások felhasználását, a 2022-es adományszervezés főbb mutatóit, az érdekképviseleti tevékenység eredményeit, az akadálymentesítéssel kapcsolatos felkéréseket, a szolgáltatások fejlesztését, valamint a nemzetközi kapcsolatokat.

A jövő generáció szempontjából meghatározó a látássérült tanulók tankönyvellátása, ezért komoly minőségi és mennyiségi változás tapasztalható a tankönyvadaptáció esetében is. Az MVGYOSZ 2021-től nem csupán a közép-, hanem az általános iskolában integráltan tanuló látássérült diákok számára is biztosítja az adaptált tankönyvek előállítását. 2022-ben a KELLO-n keresztül 95 oktatási intézmény rendelt összesen 1492 darab adaptált tankönyvet.

A tartalmas beszámoló arra is rámutatott, hogy a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akció legfontosabb hozadéka a pénzbeli adományok, a kapott szolgáltatások és élményprogramok mellett az volt, hogy három hónapon keresztül kiemelt médiafigyelem irányult a látássérült emberekre, több száz riport, interjú, beszélgetés, bejátszás szólt a vak és gyengénlátó emberek sikereiről és nehézségeiről, valamint az általunk használt szolgáltatásokról.

A szöveges beszámolót a pénzügyi helyzet áttekintése követte az ülésen. Az MVGYOSZ számviteli beszámolója a szövetség teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét tükrözi, a költségvetési támogatáson kívül tartalmazza az egyéb támogatás által finanszírozott pénzügyi és vagyoni változásokat is.

Az elnökség 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egy-egy határozattal elfogadta, hogy az MVGYOSZ beszámolóját és mellékletét a küldöttgyűlés elé terjeszti.

Az előző ülések döntésének értelmében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2023. május 24-én 10:00 órától küldöttgyűlést tart a Vakok Általános Iskolája Nádor termében. Az elnökség 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülésen a 2023. évi küldöttgyűlés meghívójának tartalmát is.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs