A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöksége 2023. június 28-án online elnökségi ülést tartott. A megbeszélésen a március 30-tól végzett szakmai munkáról szóló beszámolók elfogadásán túl az idei Braille-emlékérmek adományozásáról is döntöttek a résztvevők.

Az elnökség tagjait dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke köszöntötte, majd a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az ülés a meghívóban feltüntetett témák megtárgyalásával folytatódott. Az elnökségi tagokon kívül az ülésen Dr. Várkonyi Julianna, a felügyelőbizottság elnöke is részt vett.

Dr. Nagy Sándor elnök többek között beszámolt arról, hogy a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárságának Fogyatékosságügyi Főosztálya megkereste az MVGYOSZ-t, hogy a szervezet vegyen részt a fogyatékossági intézkedési terv kidolgozásában. Az elnök elmondta, hogy a szövetség számos olyan javaslattal élt, amely a látássérült emberek esélyegyenlőségét javítaná. A javaslatok között olyan fontos kérdések szerepeltek, mint a lakás akadálymentesítési támogatás kiterjesztése a súlyosan látássérült személyek részére is, újabb infokommunikációs technológiák fejlesztése a fogyatékossággal élő embereknek, az együttnevelést segítő szakemberek számarányának növelése, valamint komplex képzési programok kidolgozása és szervezése a segítő tevékenységekben dolgozó szakemberek számára.

Az írásban megküldött elnöki beszámoló számos előremutató egyeztetésről, az akadálymentesség helyzetét javító javaslatról számolt be, valamint olyan eseményekről adott összegzést, amelyen a szövetség az elmúlt hónapokban szervezőként vagy résztvevőként képviseltette magát.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető által megküldött beszámoló ismertette, hogy a járulék- és áfa-bevallások minden hónapban határidőre beküldésre kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A Központi Statisztikai Hivatal részére a szokásos negyedéves munkaügyi és beruházás-statisztikai jelentés mellett elkészült a beruházások összetételéről szóló éves jelentés is. Tájékoztatta az elnökséget arról is, hogy a májusi küldöttgyűlést követően megküldésre került a törvényszéknek az alapszabály módosítása a kapcsolódó jegyzőkönyvvel és jelenléti ívvel.

Dr. Velegi Dorottya mb. szakmai vezető beszámolója átfogó képet adott a tagegyesületek ellenőrzéséről, az elmúlt két és fél hónap érdekképviseleti tevékenységéről, az akadálymentesítési tanácsadás szolgáltatás aktuális projektjeiről és az adományszervezés első negyedévi eredményeiről. Az összegzésben arról is tájékoztatást nyújtott, hogy a tárgyidőszakban a jogtanácsossal és az ifjúsági referenssel szoros együttműködésben benyújtott a szövetség egy előterjesztést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2023 áprilisában előirányzott módosítására.
A szakmai vezető elmondta, hogy a 2025. június 28-án hatályba lépő 2022. évi XVII. törvénynek, valamint a hamarosan publikálásra kerülő operatív programokhoz kapcsolódó felhívásoknak köszönhetően egyre több akadálymentesítési ügyben kell beavatkoznia az MVGYOSZ-nek.

Dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető beszámolója többek között kitért a Vakok Kertje április 11-i megnyitójára, a Távszem szolgáltatás megújítására, számos új segédeszköz beszerzésére, a tankönyvadaptálásra, valamint elnyert és folyamatban lévő pályázatok ismertetésére.

A székházépítéssel kapcsolatos összefoglalója a kivitelezés aktualitásait ismertette. Mint mondta, zajlik a hideg- és melegburkolatok lerakása, a világítótestek helyének és a Braille-könyvtár síneken futó polcrendszerének kialakítása, valamint a műemlékvédelem alatt álló ajtók és ablakok felújítása is a végéhez közeledik.

Az ülés keretében az elnökség tagjai döntöttek a 2023. évi Braille-emlékérmek adományozásáról is, melynek eredményét októberben, a fehérbot nemzetközi napja alkalmából szervezett eseményen ismerheti meg a tagság.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs