Közel száz érdeklődő vett részt augusztus 30-án a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége akadálymentesítési konferenciáján, amelyen többek között a JKJ vokális taktilis burkolatairól, a MÁV Zrt. akadálymentesítési stratégiájáról, a kapcsolódó jogszabályokról és szabványokról, valamint az MVGYOSZ taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó új állásfoglalásáról hangzottak el előadások.

A Vakok Általános Iskolája Nádor-termébe meghirdetett tanácskozás apropóját az adta, hogy napjainkban jelentős fejlődés, illetve sok változás tapasztalható a látássérült emberek érdekében történő akadálymentesítés területén: 2021 tavaszán új nemzetközi szabvány jelent meg a témában, amely magyar szabványként is elismert, illetve az MVGYOSZ is megújította állásfoglalását a taktilis burkolati jelzések kialakításával kapcsolatban. Szintén aktualitást adott az eseménynek, hogy augusztus végén átadásra került az első olyan budapesti helyszín, a Nyugati pályaudvar, ahol az olasz JKJ “okos” taktilis burkolati jelzéseit telepítették.

A konferencia vendégeit dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke köszöntötte, majd elmondta, hogy a szövetség meghatározó feladata, hogy hozzájáruljon a látássérült emberek számára élhető társadalom megteremtéséhez, melyben a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésnek kiemelt szerepe van. Az MVGYOSZ már a kétezres éveket megelőzően is gyűjtötte a vak emberek közlekedését segítő nemzetközi jó gyakorlatokat, de az 1998-ban elfogadott Esélyegyenlőségi törvény új lendületet adott az akadálymentesítési fejlesztéseknek. A technológiai újításoknak köszönhetően nemcsak mennyiségi, hanem minőségi fejlődés történt, amelynek egyik jó példája az olaszországi JKJ vokális taktilis burkolatcsaládja, amely nemcsak a fizikai akadálymentesítést szolgálja, hanem az okostelefonokon elérhető applikáció és az okosbotok segítségével többletinformációkat is nyújt a környezetről.

Szemerei Éva, a Vakok Általános Iskolája Módszertani Központjának vezetője tolmácsolta Somorjai Ágnes igazgató asszony üdvözletét. Örömét fejezte ki, hogy az akadálymentesítési konferencia egy olyan helyszínen valósul meg, ahol a rehabilitációs tanárok már egészen kis kortól oktatják a gyerekeket a fehérbotos közlekedésre, az önálló tájékozódásra. A szakember fontosnak tartja, hogy munkatársai is megismerkedjenek a legkorszerűbb taktilis burkolatokkal, hiszen az oktatás során maguk is szembesülnek az akadálymentesítés terén tapasztalható anomáliákkal.

A köszöntőket követő első előadásként Mariano Iervolino, a világ számos pontján jelen lévő taktilis burkolati jelzést gyártó cég, a JKJ Srl ügyvezetője, és dr. Linczényi Endre, a JKJ magyarországi képviselője előadását hallgathatták meg a résztvevők. „Történelem és szakértelem találkoznak ma a teremben” – kezdte mondandóját dr. Linczényi Endre, majd azzal folytatta, hogy az egyenlő hozzáférés megteremtésében mérföldkő a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, melyhez Magyarország az elsők között csatlakozott. A JKJ termékek ismertetését követően az előadó példákat hozott a nagyvilágból, azok szakszerű alkalmazására, majd fotókkal illusztrálva mutatta be, hogy miként valósult meg mindez Magyarországon a Nyugati pályaudvar felújítása során.

Puszpán János, a MÁV Zrt. beruházási igazgatója a MÁV hosszú távú akadálymentesítési stratégiájával kapcsolatban elmondta, közel ötvenéves lemaradást kell bepótolni a területen. Ismertette a cég munkatársainak szervezett szemléletformáló képzések főbb célcsoportjait és a bevont munkatársak számát, valamint azt a felmérést, amelyben megtörténik a MÁV létesítményeinek akadálymentesítési szempontokat figyelembe vevő átfogó vizsgálata. A fejlesztésekhez azonban nemcsak forrásokra, hanem még több olyan szakemberre, például rehabilitációs környezettervező szakmérnökre van szükség, akik rendelkeznek releváns szaktudással az akadálymentesítési beruházások tervezéséhez, megvalósításához. Előadása befejezéseként a MÁV személyes segítségnyújtást biztosító szolgáltatásait ajánlotta a hallgatóság figyelmébe és válaszolt a megjelentek által feltett kérdésekre.

Olasz Norbert, a JKJ magyarországi forgalmazójának, a FAL 2001 Kft. ügyvezetőjének előadásából a résztvevők megismerhették a húszéves gyártói tapasztalattal rendelkező JKJ Srl, és az általuk forgalmazott termékcsalád történetét, valamint a FAL 2001 Kft. csúszásgátló és akadálymentesítésben alkalmazható megoldásainak kínálatát. A korlátolt felelősségű társaság 2019 óta kizárólagos forgalmazója Magyarországon a JKJ vokális taktilis burkolati jelzéseinek. A Nyugati pályaudvaron 11060 folyóméternyi taktilis burkolat kerül kiépítésre, amelyből 1176 méter „okos” vezetősáv – mondta az ügyvezető.

Az előadásokat követő szünetben a résztvevőknek lehetősége nyílt a JKJ termékek gyakorlati megismerésére és kipróbálására, valamint közvetlenül feltehették a témával kapcsolatos kérdéseiket is a gyártó és a forgalmazó képviselőinek.

A konferencia következő előadója, Szabó Henriett építész, rehabilitációs környezettervező szakmérnök volt, aki ismertette a látássérült emberek számára történő akadálymentesítéshez kapcsolódó hazai jogszabályi környezetet, valamint a területre vonatkozó szabványokat. Mint mondta, a magyar jogszabályi környezet teljesen egyértelműen megteremtette azokat a kereteket, amelyeknek alapján ma Magyarországon mindenki számára akadálymentes környezetet kell megvalósítani. Az egyetemes tervezés elvét mind az új épületek, építmények, épített környezet megvalósítása, mind a meglévő épületek felújítása során alkalmazni kell. Az irányadó jogszabályok között említette többek között A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet, valamint A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet vonatkozó előírásait. Szabó Henriett felhívta a figyelmet arra is, hogy az MSZ EN 17210 Accessibility and usability of the built environment. Functional requirements (Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények) európai uniós szabvány 2021. áprilisa óta egyben magyar nemzeti szabvány. Előadásában kitért a taktilis burkolati jelek méretezésére, a jelzések szabványos geometriájára, valamint a megfelelő kontraszthatás elérésére, amely a visszaverődő fény mennyiségével, vagyis az L R V értékkel mérhető.

A konferencia záró előadásában Németh Orsolya, az MVGYOSZ szakmai vezetője a szövetség taktilis burkolati jelzések kialakítására vonatkozó, 2021-ben megújított állásfoglalását ismertette. Előadásában elmondta, hogy Magyarországon a taktilis burkolati jelzések alkalmazása alig húszéves múltra tekint vissza. Az MVGYOSZ első vonatkozó állásfoglalását 2011-ben adta ki, melyet 2016-ban módosított, de a technológia fejlődésével és a nemzetközi szabványok változásával gyorsan felmerült egy új állásfoglalás kidolgozásának szükségessége. A munka 2018-ban elkezdődött, a jelenleg hatályos állásfoglalást 2021 májusában fogadta el a szövetség elnöksége. A néhány hónapja hatályba lépett állásfoglalás a taktilis jelzések elfogadott és szabványos geometriájának meghatározásán túl lefekteti az alkalmazás alapvető szabályait, illetve követelményeket fogalmaz meg a taktilis jelzések kontrasztos kialakításával kapcsolatosan is, hogy a rendszer az alig- és gyengénlátó közlekedőknek is segítséget nyújtson. Kiemelte, a dokumentum azonban nemcsak az érdekképviseleti munka során tesz majd jó szolgálatot, hanem hasznos anyaga a leendő építészek és rehabilitációs szakmérnökök oktatásának, illetve a már gyakorló szakemberek továbbképzésének is. A szakmai vezető előadása zárásaként köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik sokat tettek azért, hogy az állásfoglalás megszülethessen, köztük a 2016-ban elhunyt Igali Zsófia rehabilitációs szakmérnöknek, aki az MVGYOSZ első taktilis burkolati jelzésekre vonatkozó állásfoglalásához nagyban hozzájárult szakértelmével. Megköszönte továbbá Szabó Henriett rehabilitációs környezettervező szakmérnök, a Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesülete (REKORE) együttműködő tagjainak, valamint Erhart Péter, az MVGYOSZ akadálymentesítési ügyekért felelős munkatársának az elmúlt években nyújtott segítségét.

Hegedűs Katalin
kommunikációs munkatárs