Mint arról 2021 februárjában a Könnyebb lesz hozzájutni az adaptált tankönyvekhez című írásunkban is beszámoltunk, a 2021/2022-es tanévben több változás is bekövetkezett a látássérült tanulók adaptált tankönyvekkel való ellátása terén. A szolgáltatás biztosítása idén már az első év tapasztalatait figyelembe véve valósulhat meg.

A tanév legfontosabb újdonsága talán az volt, hogy azok az iskolák, amelyek látássérült tanulók képzésével is foglalkoznak, a tanulóik számára adaptált tankönyvekhez – a korábbi években jellemző magasabb ár helyett – a tankönyvjegyzékben szereplő, a többi tankönyvvel azonos áron juthattak hozzá. Korábban, a tankönyvek finanszírozási szabályozásának köszönhetően az adaptált tankönyveknek a többi tankönyvhöz képest magasabb árát az azokat megrendelő iskoláknak kellett viselniük, és mivel e magasabb költségeket a részükre juttatott tankönyvtámogatásból nem feltétlenül tudták fedezni, gyakran megtörtént, hogy látássérült tanulóik számára nem, vagy nem mindegyik tankönyvet rendelték meg.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megvalósult egyeztetések révén a tavalyi évre létrejött változás komoly előrelépésként könyvelhető el, amit az is egyértelműen bizonyít, hogy az iskoláktól erre a tanévre jóval több megrendelés érkezett adaptált tankönyvekre. Ez a növekedés nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy ezúttal azok az intézmények is éltek a lehetőséggel, és megrendelték tanulóiknak az adaptált tankönyvet, amelyek korábban – az őket terhelő magas költségek miatt – ezt nem tudták bevállalni.

További változást jelentett, hogy – az erre vonatkozó megállapodás alapján – a 2021/2022-es tanévtől kezdve a Vakok Iskolája helyett az MVGYOSZ végezte az általános iskolai tankönyvek adaptálását is.
A most említett két változás következményeit a számok nyelvére lefordítva: míg korábban egy tanévben maximum 18 iskolától érkeztek igénylések szövetségünkhöz adaptált tankönyvek előállítására, addig a tavalyi tanévre már 62 iskola igényelt tanulói számára ilyen tankönyveket.

Megnövekedett feladatok, egyéb nehézségek

A tankönyv ellátással kapcsolatos feladatokat 2020 óta országosan a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) végzi. Ez azt jelenti, hogy az általános, illetve középiskolai tankönyveket az iskoláknak a KELLO-n keresztül kell megrendelniük tanulóik számára úgy, hogy a rendeléseket április, május folyamán, a rendelés esetleges módosítását június végéig, a pótrendeléseket pedig szeptember 15-éig kell leadniuk. A leadott rendeléseket a KELLO összesíti, feldolgozza, majd ezt követően juttatja el azokat a tankönyvkiadóknak, illetve az adaptálást végző MVGYOSZ részére. A tavalyi évben az igénylés folyamata az adaptált tankönyvek esetében is a fenti eljárási rend szerint zajlott. Ez viszont azzal a következménnyel járt, hogy a megrendelő iskolák és a szövetség között a korábbi években megszokott közvetlen kapcsolattartás nem állt fenn, ami a konkrét igények egyeztetését megnehezítette, illetve az adaptálási feladatok megkezdésére is csak később, a KELLO-hoz beérkezett igények összesítése, feldolgozása után kerülhetett sor.

A hirtelen, nagymértékben megnövekedett tankönyvigény, valamint az a tény, hogy ennek kiszolgálását az MVGYOSZ csak viszonylag későn tudta megkezdeni, a tavalyi évben azzal a sajnálatos következménnyel járt, hogy néhány esetben az adaptált tankönyvek késve készültek el, így azokhoz a tanulók is csak később juthattak hozzá.

A helyzetet tavaly tovább nehezítette, hogy az iskolák a tankönyvek megrendelésekor, az erre rendelkezésre álló elektronikus felületen, nem minden esetben tudták megfelelően jelezni az adaptálással kapcsolatos konkrét elvárásaikat, például, hogy az adaptált tankönyvet nagyított formában kérik, ezért ezekben az esetekben utólagos egyeztetésre is szükség volt.

A felmerült problémák orvoslása

Az MVGYOSZ a tankönyv ellátást érintő, most említett anomáliákat tapasztalva, tavaly ősszel egyeztetést kezdeményezett a KELLO-val, egyúttal javaslatokat is megfogalmazva azok lehetséges megoldása érdekében. Végül számos kérdést sikerült megnyugtatóan tisztázni és remélhetőleg olyan megoldást kialakítani, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az adaptált tankönyvek időben, megfelelő minőségben jussanak el a diákokhoz.
A legfontosabb változás, hogy a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan az iskolák – még a hivatalos, a KELLO felületén történő tankönyv igénylést megelőzően – jelezhetik az MVGYOSZ részére, hogy milyen tankönyvet, milyen formában adaptálva és milyen mennyiségben kérnek látássérült tanulóik számára. A szövetség az így küldött megrendeléseket, azok teljesíthetőségét az iskolák részére visszaigazolja.

Az iskoláknak az MVGYOSZ által visszajelzett, elfogadott megrendeléseiket később – az egyéb tankönyv rendeléseikkel egyidőben – a KELLO felületén is rögzíteniük kell. Az adaptált tankönyvekre vonatkozó igények korábbi jelzése révén lehetővé válik, hogy azok elkészítését a szövetség korábban megkezdhesse, ezzel remélhetőleg elejét véve a késlekedésnek; az iskolákkal történő közvetlen kapcsolattartás pedig megkönnyíti az adaptálással kapcsolatos egyéni igények egyeztetését.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota
jogtanácsos