Az Egészségügyi Világnap az egész világra kiterjedő, az egészség fontosságára felhívó nap, melyet minden év április 7-én tartanak, a WHO és egyéb érintett szervezetek pénzügyi támogatása mellett.

Az idei évre meghirdetett kampány témája a “Mindenki számára, mindenkor elérhető egyetemes egészségügyi ellátás”. A WHO szerint az Egyetemes egészségügyi hozzáférés azt jelenti, hogy minden egyén és közösség hozzáfér a szükséges minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz anélkül, hogy nehéz anyagi helyzetbe kellene kerülnie a megfizetésük miatt. Az egészségügyi ellátásnak tartalmaznia kell az alapvető, minőségi egészségügyi szolgáltatások teljes spektrumát, az egészségfejlesztéstől a megelőzésen, kezeléseken és rehabilitáción keresztül a palliatív gondozásig (a súlyos, életveszélyes betegségben szenvedőknek nyújtott ellátás).

A Fenntartható Fejlődési Célok 3. pontjának megfelelően – Egészséges élet biztosítása és jólét megteremtése minden korosztályban élő minden egyes ember számára – a WBU az Egyetemes egészségügyi ellátás elérése érdekében arra hívja fel az állami és privát egészségügyi szolgáltatókat és intézményeket, hogy a vonatkozó információkat akadálymentesen hozzáférhető formátumokban biztosítsák, mint pl. Braille-, öregbetűs és hangos formátumokban, ezáltal biztosítva a vak és gyengénlátó emberek egyenlő esélyű hozzáférését az ilyen, alapvető fontosságú szolgáltatásokhoz.

Ez az alapvető, az egészségügyi ellátáshoz és az információkhoz való hozzáférési jog összhangban van a Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) 25. cikkével, mely kimondja, hogy „A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogosultak a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásra a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül”.

A WBU ezért felszólítja a kormányokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az alapvető egészségügyi ellátás és szolgáltatások mindenki számára elérhetők és megfizethetők legyenek. Külön hangsúlyozzuk azt, hogy közösségeink részére elérhetőnek kell lennie a szemészeti ellátásnak, ingyenes szemészeti szűrőprogramoknak, és államilag támogatott látást segítő eszközöknek és rehabilitációs szolgáltatásoknak.

A WBU továbbra is együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel annak érdekében, hogy a Vak és gyengénlátó személyek egészségügyi igényei az egyetemes egészségügyi programok elválaszthatatlan részét képezzék.

Főbb tényadatok (WHO)

A világ lakosságának legalább fele továbbra sem részesül teljes körű egészségügyi ellátásban.

Körülbelül 100 millió ember kényszerül szélsőséges mértékű szegénységbe (akik, napi 1,90 USD-ből vagy még kevesebből kénytelenek megélni) annak következtében, hogy fizetniük kell az egészségügyi ellátásért.

Több mint 800 millió ember (a világ lakosságának közel 12%-a), családi költségvetésének
legalább 10%-át egészségügyi ellátásra volt kénytelen költeni.

Az ENSZ minden tagállama egyhangúlag elfogadta azt, hogy mindent megtesznek annak érdekében – a Fenntartható Fejlődési Célok részeként – 2030-ig megvalósuljon az Egyetemes
Egészségügyi Ellátás.

A Vakok Világszövetsége (World Blind Union, röviden WBU) a világszerte élő, 253 millióra becsült vak és gyengénlátó személy érdekeit képviselő világszervezet. Tagja a vakok saját érdekvédelmi szervezetei és a vakokért dolgozó szervezetek, a világ több mint 190 országából, valamint a látássérültséggel kapcsolatos területeken dolgozó nemzetközi szervezetek. További részletek a WBU honlapján
olvashatók (angol nyelven): www.worldblindunion.org

Nyilatkozat letöltése