Az MVGYOSZ meghívást kapott az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 TÁRS Projekt érdekvédelmi fórumának soron következő ülésére. A fórumot 2019. május 29-én tartották a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén.

A TÁRS Projekt fő célkitűzése a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai, módszertani hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. A rendezvényen elsőként a TÁRS Projekt Hálózati Munkacsoport és Kutatási Munkacsoport munkájáról, valamint a Foglalkoztatási Munkacsoport munkájáról számoltak be. Kiss Róza szakmai vezető elmondta, hogy 31 pályázóról beszélhetünk különböző szakaszokban. Van olyan pályázat, ahol már a kulcsátadás zajlik, és van olyan pályázat, ahol a beköltözés is megtörtént. De meg kell említeni azt is, hogy van, ahol még nem történt semmi. Ennek hátterében több dolog állhat, a közbeszerzések nehézkes kimenetele az egyik fő ok. A kiváltás projekt szolgáltató központjai még nincsenek készen, az eszközbeszerzés folyamatban van.

A rendezvényen felhívták a figyelmet a lakók és a befogadó környezet tudatos informálásának fontosságára. Az intézményekben 14 koordinátor végzi ezt a tevékenységet. Rengeteg kérdés merül fel nap mint nap az érintettek részéről, legyenek lakók, dolgozók, vagy vezetők.

Elhangzott az is, hogy a szakértők igénybevétele módosításra fog kerülni – a jövőben a rendezvényeken fognak kiemelt szerepet kapni. A rendezvények fő célja ugyanis a tudás megosztása lesz. Ezt a módszertani segédanyagok terjesztése is elő fogja segíteni. Az információkat tapasztalati szakértők segítségével prezentálják, így azok hitelesek a befogadók számára.

A projektben jelenleg 19 jó gyakorlatokat tartalmazó kiadvány van, és most készül a huszadik. Ebben olvashatunk többek között arról, hogy a szolgáltatási szférában, a vendéglátásban, de akár külső megbízott munkákban is dolgoznak és dolgozhatnak a lakók, mint például kerti munkák végzésénél. A projekt keretében Európában elsőként valósult meg ezüst tűzzománc készítés, melyet fogyatékossággal élő emberek végeznek. Ezeket a jó gyakorlatokat igyekeznek kiemelni. Az MVGYOSZ fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a gyakorlatokat érdemes angolra is lefordítani, mivel külföldön is nagy rá az igény, több országban várják a követendő példákról való informálást.

A munkavégzésre, mint az önálló életvitel egy fő sarokpontjára a Lakótámogatási csoport fejlesztő és ismeretadó klubok működtetésével készítik fel a lakókat. A projekt szakemberei emellett foglalkozási rehabilitációs napokat tartanak az intézményekben élőknek. Nehézséget jelent, hogy az intézmények jelenleg nem rendelkeznek foglalkozási szakemberekkel. Ezért az intézmények vezetőihez lesz irányítva egy szakember, aki segíti ezt a területet. Megnyugtató viszont, hogy a projekt munkatársai kiegyensúlyozottan működnek együtt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Ez a projekt előrehaladását is nagyban segíti.

Puskás Anett

érdekképviseleti előadó